tirsdag, august 16, 2022

Vitenskap og teisme

Stoffet her er hentet fra boka ‘Gods undertaker‘ av John C. Lennox

At det er mulig presist å beskrive vår verden med abstrakte menneskeskapte symboler er koherent med teisme,
men lite rasjonalitet kan bygges ut fra et univers som bare består av kolliderende atomer.

Det hersker liten tvil om at grunnlaget vitenskapelige metoder hviler på, er teisme, mens naturalisme ikke synes i stand til å grunngi fornuft/vitenskap.

Guds bøddel

 

Back To Top