onsdag, mars 29, 2023

Vi er mer enn hjerne

J.P. Moreland om mental helse og sjelens realitet
(hentet herfra)
Du kan høre lydfila (podcasten) her, mens du evt. skanner referatet under:

Tankebaner kan endre hjernemønstre

I følge ET er vi kun fysiske vesener, fordi vi er bygd opp av kun via fysiske mekanismer.

Men en kan ikke få bevissthet fra materie bare ved å endre materie -da får en bare rearrangert materie.
Vi kan aktivt velge å styre vår tanke i en bestemt retning, og hjernemønstre endres ved det.
Da må en erkjenne at det må være en agent, med fri vilje, som leder tankegangen i retning av en konklusjon. Det kan ikke forekomme rasjonalitet om alt er materie.

Vitenskap og rasjonalitet er ikke det samme

Filosofisk analyse av mental kapasitet angår vitenskapelige prosesser. Det er en ontologi i måten tenkning foregår på. Det må være et selv (en agent) som er i stand til å lede tenkningen mot et bevisst mål. For darwinismen var det et poeng å bli kvitt teleologi. Men nevnte agent må ha fri vilje, til å velge mellom alternativer, uten det blir det ingen rasjonalitet.

Vi kan være anti-materialister, uten å være mot materie -sml. gnostisismen. Vi er funksjonelt hele enheter, vår sjel, vilje, følelser etc. er ikke materialistiske. Vår tankegang kan endre dårlige hjernestrukturer. Vi kan gjøre spesifikke ting med vår vilje, tankegang og følelser for å påvirke helheten.

Bøker av J.P. Moreland: Scientism and Secularism,
Finding QuietNaturalism A critical analysis.

Utvalgt og oversatt av Asbjørn E. Lund

Back To Top