tirsdag, august 16, 2022

Undeniable

Dette er noe så uvanlig som en ‘allmenvitenskapelig’ ID-bok

Douglas Axe, den ID-forsker med mest praksis fra laboratoriet,

vektlegger her at kunnskap må ut til den jevne mann og kvinne.

Uten at disse benytter sunn fornuft og innebygd design-intuisjon,

vil evolusjonsteorien fortsette å ‘rule’ i det brede lag av folket.

Les her hvordan han makter å få dette til:

Undeniable

 

 

 

 

 

 

Back To Top