torsdag, oktober 06, 2022

Start-guide

Start-guide til origonorge.no

Du er selvsagt fri til å lese etter innfallsmetoden, men her er forsøk på tips om du lurer hvor du skal begynne:

Om du ikke er så vitenskapelig engasjert, men har sans for almenn, sunn fornuft.

Om du mener det er viktig om Biosfæren er designet, kan du lese her.

Om du er visuelt anlagt/foretrekker det, så anbefaler vi denne video-oversikten i tilknytning til ID.

Om du mener at vitenskap gjør kristen tro overflødig, kan kanskje denne boka være av interesse

Om du ønsker å starte lesing om Intelligent Design (ID) på norsk, kan kanskje omtale av Tveters bøker være aktuelt?

Om du ser etter en grunnleggende innføring, kan Politisk ukorrekt guidevære en mulighet

Om du er voksen, men lurer på det du tidligere er undervist i biologi -kan Evolutionens Ikoner være et greit sted å begynne

Om du ønsker forklaring på raske genetiske endringer, utover hva evolusjonsteorien kan begrunne, kan epigenetikk være aktuelt

Om du er teologisk interessert: God and Evolution, ‘Should Christians embrace evolution‘ eller ‘7 Days..’

Er du interessert i forholdet mellom kristen tro og evolusjonsteori, kan du lese her.

Er du mer interessert i fysikk, kan Universet være av interesse

Er du mer historisk/filosofisk interessert, kan kanskje dette være av interesse?

Om du er innforstått med det grunnleggende i biologi, men ikke skjønner poenget med ID -kan Signature in the Cell gi noen hint

Ikke-reduserbar kompleksitet  var mange opptatt av en periode..

Om du mener at det er godtgjort at mennesket stammer fra aper, kan du lese dette.

Om du synes statistikk er interessant, kan en tallmessig innfallsvinkel være interesse?

Om du fortsatt er i tvil om hva du skal satse på, kan kanskje en sammenligning av Intelligent Design og Evolusjonsteorien gi svar?

Leste du den siste norske boka ‘Evolusjon’, men syntes den var ensidig, kan du finne motargumenter her

Så du NRK-serien: Fra fisk til menneske, kan det være greit med litt motvekt her.

Om du har sett episoder av ‘nye-Cosmos’: en kommentar til starten av serien her.

Om du fortsatt mener at Darwin hadde noe å komme med, avrundes turen med dette.

Om du mener medias bilde av f.eks. Stephen Hawking eller Richard Dawkins er fyldestgjørende, kan det suppleres her.

Det er viktig å gjøre seg opp begrunnede meninger, ikke bare flyte med strømmen.

Back To Top