torsdag, oktober 06, 2022

Skapelsesberetning -Lennox

Skrevet ut fra ‘7 days that divide the world’ av John C. Lennox

Her tar Lennox opp spørsmål som:

Kan vår forståelse av den endres -f.eks. hva innebærer skapelsesdagene?

Teologisk innvending som tas opp:

‘Død før Adams synd’?

Budskapet fra 1.Mos.1 -om Skaperen

7 dager som deler verden

Back To Top