onsdag, mai 18, 2022

Siste Nytt

John Lennox deltar på Origo-konferanse 20.okt —her.

Aktuell bok av John C. Lennox omtales her.

Astrofysikken og liv —her.

Koder med romlig informasjon —her.

Konformitetspress og bias i vitenskap —her.


Ny kode ‘form-koden’? –her (eng).

Cellekjernen i 4-D —her.

Kambrium: gjendrevet påstand —her.

COI-gen og arters alder —her.

Om dårlig design —her.


Cellemembraner: Dynamiske og designede —her.

Levende fossiler -under angrep —her.

Embryo-utvikling: sebra-fisk og frosk —her.

‘Thomas Aquinas og evolusjon’ —her.


Like sikkert som helio-sentrisitet? —her.

Evolusjonist-forutsigelser imøtegått —her.

Mus og rotte-genom ulike —her.


Evolusjonsteori vs. tyngdekraften —her.

Om flytting av blink og tvetydigheter —her.

Genetikk uten epi-foran er ufullstendig —her.


Utviklet via små gradvise endringer? —her.

Mitokondrie opprinnelse motbevist —her.

Konvergent evolusjon og felles avstamning —her.

ID og MN absolutt motsetning? —her.

Problemet med ‘bad-design’ —her.


Liste over ID-videoer —her.

Minner om Start-guiden —her.

Menneskelig proteom —her.

Feil premiss i Dover-rettsak (2005) —her.

Manglende grunnlag for innovasjon og funksjonaliet —her.


Casestudie i kognitiv forutinntatthet —her.

Intelligent Design oppdagbar for vitenskapen? —her.

Forslag om mitokondriedonasjon —her; (se s.10)

— se mer om mitokondrier —her.


Det menneskelige øye —her.

Loven om null magi —her.

Naturlig genetisk engineering —her.

Jorda enda mer privilegert? —her.


Kambrisk vippepunkt? —her.

Sprikende uttalelser —her.

Embryologi-utfordringer —her og her.


Programvare menneske-sjimp —her.

Geneditering etiske implikasjoner —her.

Kroppens celler —her.

Fysikkens mestere —her.


Ribosomets sammensetning —her.

Hva er livet —her.

Norges evolusjonsskeptikere —her.

Nye blodtester: Alzheimer —her.


Ett første menneskelig par? —her.

Fri energi og livets opprinnelse —her.

Flere problemer ved naturlig dannelse av livet —her.


Universet gjenspeiler et sinn —her.

Er vitenskapen objektiv? —her.

Prisen for å benekte fri vilje —her.

Historiefortelling, teleologi-forutsetninger og mangel på empiri: om hjernen — her.

 


Debattere ‘Darwins Doubt’ -kap.4: her.

Om egenkontroll i naturvitenskap —her.

Erobret fisk land som vrakgods? —her.

Vitenskapsmann om ytringsfrihet —her.


Opprinnelse til menneskelig genom —her.

Video: The information-enigma —her.

Liste over ID-videoer —her.

Lenker: intelligentdesign.orgdiscovery.org

Back To Top