onsdag, mars 29, 2023

OrigoNorge

Foreningen Origo Norge ble opprettet i 1996 av en gruppe kristne akademikere med interesse for forholdet mellom tro og naturvitenskap. Utgangspunktet for Origos arbeid er troen på at universet, naturen og livet er skapt, og en overbevisning om at dette synspunkt har mange etiske og filosofiske konsekvenser.

Foreningen mener at den kristne troen på skapelse kan kombineres med vitenskapelig aktivitet på flere forskjellige måter, og at de vitenskapelige teorier som involverer skapelsestanken, ennå er ufullstendige. På den annen side vil vi fastholde, at det grunnleggende skapelsessynspunkt kan underbygges minst like godt vitenskapelig som den materialistiske utviklingshypotesen.

Back To Top