onsdag, mai 18, 2022

Ny info

Universet, livet og menneskene er fininnstilte, integrerte og samvirkende informasjonssystem.

Helt fra begynnelsen av var forholdene akkurat passe for at liv skulle kunne eksistere.

Livet er også fininnstilt og presist tilpasset omgivelsene. Hvor kommer all informasjonen fra, som alt nålevende består av? Er det sannsynlig at tilfeldige mutasjoner med påfølgende naturlig seleksjon kan bevirke dette?

Mennesket er det ypperste i skaperverket. Hvordan ble det til? Gir det tilfredsstillende forklaring at det bare et tilfeldig biprodukt av blinde, tilfeldige naturkrefter?

Stoff er hovedsakelig fra: ‘The Evolution Revolution‘ av Dr. Lee Spetner.

 Ny informasjon

 

Back To Top