tirsdag, august 16, 2022

Naturlig devolusjon, unaturlig evolusjon

Rettferdiggjort av Behe: Devolusjon er naturlig, evolusjon er det ikke
Granville Sewell; 1. april 2019
Oversatt herfra
Bilde 1 kreditt : CHU TAI via Unsplash.


Jeg kjenner mange andre matematikere og ingeniører som deler min negative oppfatning av darwinismen, men de fleste er motvillige til å uttrykke sine synspunkter offentlig fordi de føler at problemet er utenfor deres kompetanseområde, og de vil dermed ikke bli tatt på alvor. Jeg har også en tendens til å henvise til spesialister på vitenskapelige problemer utenfor min disiplin- inntil de samme spesialistene prøver å fortelle meg noe helt absurd, for eksempel at uintelligente krefter alene kunne ha omorganisert de grunnleggende partikler på jorden til datamaskiner og fly og Apple iPhones. Da nøler jeg ikke med å hoppe inn i debatten. Jeg har gjort det, for eksempel i en 2000 Matematisk Intelligens synspunkt-artikkel, ‘En matematikers syn på evolusjon’ –her, og i en 2017 Fysikk Essay artikkel «On ‘Compensating’ Entropy Decreases.»-her


Et veldig enkelt prinsipp
Det er egentlig ikke nødvendig å være biokjemiker eller paleontolog for å forstå hovedsaken i debatten mellom darwinisme og intelligent design. Det er fordi det er et veldig enkelt prinsipp, som jeg fortsatt legger vekt på: naturlige (uintelligente) årsaker skaper ikke orden (eller informasjon). De ødelegger det. Det er hovedtemaet for første halvdel av videoen min » Hvorfor Evolution er forskjellig . –her 

Mens hver enkelt naturlig prosess har en tendens til å gjøre orden om til uorden, har darwinister alltid trodd at naturlig utvalg er den ene uintelligente prosessen i universet som kan skape en spektakulær orden ut fra uorden. Så jeg føler meg rettferdiggjort av Michael Behes nye bok, Darwin Devolves , som bestrider denne troen og hevder at til tross for alle påstandene om naturlig seleksjons kreative krefter, har den aldri blitt observert å produsere noe nytt og komplekst, bare ‘devolusjon’:
-Darwinistisk evolusjon fortsetter hovedsakelig ved å skade eller ødeleggende gener, noe som motintuitivt noen ganger hjelper med å overleve. Med andre ord, er mekanismen kraftfullt devolusjonær. Den fremmer det raske tapet av genetisk informasjon. Laboratorieeksperimenter, feltforskning og teoretiske studier tyder på at som følge av dette gjør tilfeldig mutasjoner og naturlig utvalg evolusjonen selvbegrensende. Darwins mekanisme fungerer hovedsakelig ved å kaste bort genetisk informasjon til fordel for kortsiktig gevinst.
Og så konkluderer vi kanskje med at naturlig utvalg på tilfeldige mutasjoner er som alle andre ikke-intelligente årsaker i universet, og har en tendens til å skape uorden av orden og ikke omvendt.

Bare devolusjon oppsto 
Som en annen illustrasjon viser, at seleksjon og mutasjoner bare kan nedbryte, forteller genetiker Wolf-Ekkehard Lönnig –her (minutt: 24:00 til 28:00) de velfinansierte forsøkene blant annet ved hans eget Max Planck-institutt for planteavlforskning, å fremskynde utviklingen av planter ved hjelp av stråling og avansert kunstig utvalgs-teknikk. Lönnig rapporterer at bare devolusjon oppsto: den eneste fremgangen som ble observert før denne innsatsen ble gitt opp var at genene som gjorde noen planter giftige ble skadet, noe som gjorde disse plantene mer nyttige som dyrefór.
At det, til og med overfladisk, virker troverdig at tilfeldige mutasjoner kan gi store forbedringer, avhenger helt av det observerte, men uforklarlige faktum at levende arter kan bevare sine komplekse strukturer og videresende dem til sine etterkommere uten betydelig nedbrytning, mens de venter på sjeldne gunstige mutasjoner, generasjon etter generasjon.

Analogien med fabrikk er relevant!


For å sette pris på hvor forbløffende dette er, tenk at det var mulig (selv om det er langt utover vår nåværende teknologi) å bygge en armada med biler som inneholdt helt automatiserte bilbygger-fabrikker inne i seg, med evne til å bygge nye biler – og ikke bare normale nye biler, men nye biler som inneholder automatiserte bilbyggende fabrikker inne i dem. Hvis vi lot disse bilene alene og lot dem reprodusere seg i mange generasjoner, er det noen sjanse for at vi til slutt vil se at store fremskritt oppstår ved naturlig utvalg fra de resulterende dupliseringsfeilene?
Selvfølgelig ikke. Vi kunne trygt forutsi at hele prosessen skulle stoppe opp etter noen generasjoner, uten intelligente mennesker der for å fikse de mekaniske problemene som uunngåelig ville oppstå. Og vi trenger ikke å vite detaljene om hvordan disse bilene fungerer og reproduserer seg for å forutsi dette, fordi det er et enklere prinsipp involvert her: devolusjon er naturlig, evolusjon er det ikke.

Hierarkiske nivåer vitner om intelligent planlegging


Argumentet kunne ikke vært klarere
Jeg er veldig takknemlig for at det er biologer som Michael Behe og WE Lönnig som tviler på darwinismen, fordi tvil uttrykt av matematikere som meg ellers aldri ville bli tatt seriøst. Men du trenger egentlig ikke å studere de biokjemiske detaljer for å forstå hvorfor akkumulering av genetiske ulykker ikke kan produsere menneskelige hjerner og menneskelig bevissthet. Og du trenger ikke virkelig å studere mutasjoner i tretti år, som Lönnig har gjort, for å forutsi at å bombardere plantekromosomer med stråling ikke ville føre til store landbruksfremskritt.
Argumentet mot darwinismen eller ethvert annet forsøk på å forklare hva som har skjedd på jorden uten intelligent design, kunne ikke være enklere eller klarere: noen få grunnleggende, uintelligente fysiske krefter alene kan ikke omorganisere fysikkens fundamentale partikler til datamaskiner og fly og Apple iPhoner. Og ethvert forsøk på å forklare hvordan de kan gjøre det, må bryte sammen et sted, fordi de åpenbart ikke kan det.

Tager: Biologikromosomergenetisk informasjondevolusjonevolusjon.

Oversettelse og bilder ved Asbjørn E. Lund

Back To Top