torsdag, oktober 06, 2022

Naturalisme fordunkler vitenskap som en kunnskaps-disiplin


Oversatt herfra
Av Luke Nix


Introduksjon
En av vitenskapens kjerne-nødvendigheter er konstansen av lovene som styrer dette universet. Det faktum at fysikkloven har vært de samme siden universets begynnelse og vil fortsette til universet er ødelagt, gjør at forskere ikke bare kan observere og vite hva som skjer i øyeblikket for deres observasjon, men det tillater dem å finne ut hva som har skjedd tidligere og til og med gjøre nøyaktige spådommer om oppførselen til objekter og forhold i fremtiden. Noen forskere bruker selv forståelsen av at fysikkens lover er konstante til å gjøre forutsigelser om hva vi skal observere tidligere (ved å observere fjerne himmelske objekter), og deretter utføre flere observasjoner for å teste sin teori. Men hvorfra kommer de opp med ideen om at fysikklovene er konstante i utgangspunktet?


Konstansen av fysikkens lover


Vi kan absolutt ikke se inne i dette universet for å etablere det, for det ville være å tigge spørsmålet (anta det vi prøver å konkludere med). Uten noe utenfor universet som etablerte konstansen av fysikkloven, har en slik antagelse ingen berettigelse. Så, ettersom vår første antagelse ikke har noe grunnlag, kan vi heller ikke gjøre noen av konklusjonene som følger av den. I beste fall er konstansen eller variabiliteten i fysikkens lover ukjennelig. Siden forskere fundamentalt baserer sine påstander om fortiden og fremtiden på noe som er uvisst, kan deres krav om fortiden og fremtiden bare nås ved samme nivå av kunnskap: uvisst.
På dette tidspunktet ville mange forskere protestere basert på observasjon av fjerne himmelske gjenstander. Mitt svar er å påpeke at en subtil feil er til stede. Mens vi tror at vi kan observere fortiden ved å se på fjerne himmelske objekter for å observere hvordan fysikkens lover opptrer igjen, står vi fortsatt fast med bare en mistanke (dermed er hele den vitenskapelige virksomhet som er avhengig av konstans, en mistanke). Jeg ber om at motstanderen minnes om at for å korrelere observasjonen til et hvilket som helst tidspunkt, må lysets hastighet (styrt av fysikklovene) være begrenset og konstant – lys tar tid å reise, så vi ser lys som det var da det forlot objektet ikke som det er nå. å si at observering av fjerne objekter fastslår fysikkens lover er å begå feilen å tigge spørsmålet. Motstanderen har sneket sin konklusjon inn i sitt argument. Dette ugyldiggjør deres konklusjon at våre observasjoner fastslår fastholdelsen av fysikkens lover. Men alt er ikke tapt, de har fortsatt mistanke om at lovene har vært konstant i fortiden.

Naturalisme ødelegger for vitenskap som en kunnskapsdisiplin
Hvis dette universet er alt som er, så er det egentlig ingen mulig måte å rettferdiggjøre troen på den grunnleggende ideen om at fysikkens lover er konstante. Alle videre konklusjoner vil forbli som rene mistanker og vil forbli uvisse. Men hvis noe eksisterer utenfor universet som gir grunnlag for fysikkens lover, så har vi i det minste noe å begrunne i forhold til konstante fysikklover uten å tigge spørsmålet. Hvis Gud eksisterer og skapte dette universet, ville han sikkert være kilden til fysikklovene, men dette alene forteller oss ikke om de er konstante eller variable over tid.

Bilde Jer.23v25-26


Kristendommen gir grunnlaget for vitenskap som en kunnskapsdisiplin
Interessant nok har Gud åpenbart for oss hvilket alternativ han valgte, og det samsvarer med observasjonene som får oss til å mistenke den ene eller den andre. La oss undersøke Jeremia 33: 25-26:I dette avsnittet sammenligner Gud sin konstans med lovene som styrer hans skaperverk. Hvis disse lovene ikke virkelig er konstante, betyr sammenligningen i beste fall ingenting og i verste fall det motsatte (at lovene er variable).
Hvis forskere ønsker å hevde at deres konklusjoner er mer enn bare uviss mistanke, har de ikke annet valg enn å være avhengig av Guds eksistens. Og vi snakker ikke om noen deistisk gud, for en deistisk gud åpenbarer seg ikke for sitt skaperverk (Gud åpenbarer sin konstans, blant andre egenskaper, i passasjen ovenfor), og vi snakker heller ikke om noen generisk teistisk gud. Vi snakker om Bibelenes Gud -jfr. Jeremia-sitatet.
Denne Gud fortalte oss ikke bare sannheten om noe, så vi bare ble mistenksomme at det kan være tilfelle i de siste århundrene (fysikkens konstans), men han kom til jorden, døde og oppsto fra de døde (se dette historiske beviset i posten: » Sto den historiske Jesus opp fra de døde?» –her). I denne oppstandelsen bekreftet Han sine påstander om å være Gud, universets Skaper: kilden til fysikkens lover.


Bilde Joh1v1-4


Konklusjon
Naturalisme kan rett og slett ikke rettferdiggjøre konklusjonen om at fysikkens lover er konstante, og med mindre forskerne er villige til å grunne dette fundamentalt nødvendige konseptet i Bibelens Gud, utenfor universet, kan ingen av deres konklusjoner være mer enn på mistanke, og mistanker teller knapt som kunnskap. For at eventuelle konklusjoner som regnes som kunnskap for å komme ut av det vitenskapelige foretak, må Gud eksistere for å være kilden til det konstante i fysikkens lover. Hvis naturalismen er sann, så er vitenskap nødvendigvis ikke en kunnskapsdisiplin.
Luke Nix har en bachelorgrad i datavitenskap og jobber som en desktop support manager for et lokalt edelt metallutvekslingsselskap i Oklahoma.

Original Blog Source –her.

Oversettelse og bilder ved Asbjørn E. Lund

Back To Top