torsdag, oktober 06, 2022

Nyheter


Er du i nærheten da?

Filmen handler om bl.a. delfiner, havskilpadder og laks. Disse har spesielle evner som må ha utviklet seg parallelt, i følge evolusjonsteorien. Filmen peker på et alternativ.


Her er  en ny link til  trailer for Illustra Medias nyeste filmkolleksjon.


Kritikk av Erik Tunstads bok: Evolusjon -basert på en sann historie: Del I, Del II, Del IIIMotargumenter.


Minner om Besøk av Thomas Woodward (forfatter av: ‘Darwin strikes back‘-norsk kommentarThe Mysterious Epigenome; om kontekstavhengig meta-informasjon, der mye ennå er ukjent m.m.) sitt besøk i Norge 18.-22.mai 2016, omtalt i sist nr. av Origo:Kombinert med Årsmøte i Origo 2016: Lørdag 21.mai på Kragerø Resort hotell. (Sett av datoen)

Om noen vil støtte oss innfor besøket av Thomas Woodward i mai 2016, så  er dere velkommen til det på Origos konto: 1503 02 18210


Omtale av S.C.Meyers bok: ‘Signature in the cell’ Han drøfter hvordan biologisk informasjon i cellen kan ha oppstått.


En levende organisme består av kompliserte systemer, som interagerer og fungerer i perfekt samspill. Hvorfor skulle ikke produkter av tilfeldige prosesser bli silt vekk av naturlig seleksjon, om de ikke bidro til funksjons-forbedring? Utviklingsteorien, del 6.

Se også: Rudimentære organer, søppel-DNA og pseudogener.

Om du ønsker vite hvor mye informasjon som er dannet via tilfeldige mutasjoner, kan du lese dette om bl.a. fossilbevis og evolusjon: -En teori om felles avstamning må gjøre rede for oppbygning av ny informasjon.. -En kjede av tilpassede mutasjoner, støtter ikke felles avstamning: Fossilmaterialet og evolusjon

Misvisende argument for evolusjon. Fra innholdet: Her kan en komme bort i bemerkelsesverdige tilfeller av ‘konvergent evolusjon’, hvor f.eks. mammuter og løvgresshopper ‘har utviklet seg til å høre på en bemerkelsesverdig analog måte:’

Misvisende bevis for evolusjon.


 I. oktober ble en samleDVD med Flight,  Metamorphosis og Living Waters lansert. Tre fantastiske filmer om intelligent design i naturen dvs naturfilmer med mening!

 Her er en smakebiter om dyrs embryo-utvikling: Sommerfuglers utvikling; Fuglers genialitetFosterets utvikling.


Flere har lurt på om Livets mysterium kommer i reprise på Visjon Norge eller for salg på DVD. Salg av DVDer strander på rettigheter til klippene vi har fått tillatelse til å bruke i serien, men Visjon Norge sender reprise på Livets mysterium fra 29. oktober. Sendetider synes å være torsdag 18.30, repriser fredag 12.30 og onsdag 06.00. 

Sjekk evt. sendetid her: http://www.visjonnorge.com/tv/programoversikt


Besvar gjerne spørreundersøkelse knyttet til origonorge.no


 Foredrag om Big Bang v. Steinar Thorvaldsen.


Nylig oversatt til norsk:

Hvorfor diskutere akkurat evolusjon? Svar på noen klassiske innvendinger om Intelligent Design.

Teleportering av energi? Støtter mitokondrie-genomet skapelse eller evolusjon?


I menyvalget ID-litteratur ovenfor er det nylig lagt inn referat fra ulike bøker:

1) ID-guide: Gjennomgangen er bygd på boka ‘Political incorrect guide to Intelligent Design’ av J. Wells

2) Mer enn en ape: Gjennomgangen er bygd på boka ‘More than a Monkey'(Dr. Jeffrey Tomkins PhD) og ‘Science og Human Origins’ (av Ann Gauger , Douglas Axe , Casey Luskin)

3) ‘Fra fisk til menneske’: En kritisk gjennomgang knyttet til TV-serien ‘Fra fisk til menneske’ vist på NRK-vinter 2015. Gjennomgangen er bygd på boka: ‘Genetic Entropy & the Mystery of the Genome; Dr. J.C.Sanford; FMS Publications samt en kommentar til episodene for hjemmeside-ansvarlig Asbjørn E. Lunds regning.

4) Epigenetikk: Kontekstavhengig informasjon. Gjennomgangen er bygd på boka The Mysterious Genome; Th.E.Woodward; J.P.Gills; Kregel Publications; 2012

5) Ny Informasjon: Gjennomgangen er bygd på bøkene ‘Guds bøddel‘ av John Lennox,  ‘Science and Human Origins‘,  ‘The Evolution Revolution‘ av Dr. Lee Spetner og Extrautgave ‘Norge Ida’ fra 2009.

 6)  ID vs ET: En oversikt over ID-stoff hentet fra bl.a. ‘Darwin 200 år. En festbrems.’ knyttet opp mot evolusjonsteorien -ment å balansere ellers skjev framstilling

7)Ikoner: Viser at folkelige oppfatninger om evolusjonsteorien ikke holder stikk. Gjennomgangen er bygd på boka: ‘Evolutionens Ikoner‘ av Jonathan Wells

Er mennesket enestående?

fingeravtrykkEr vi mennesker egentlig enestående? Siden Darwins tid har de fleste biologer hevdet at mennesker og dyr er ulike på forskjellige måter, men ikke vesensforskjellige. Darwin skrev: » I ​​en rekke stadier fra apelignende skapninger til dagens menneske, vil det være umulig å peke på et spesielt punkt hvor begrepet ’menneske’ kan brukes”. Men nyere funn peker mer og mer i retning av at mennesket er enestående, i motsetning til vanlig evolusjonssyn. Les mer her.


Ny utgave av Origo juli 2015

135_forsideinnhold_135

«Tvillinger med tre mødre» av John Kvalbein


Eksisterer multiunivers ?

multiverse-circles-3Stephen Hawking hevder at det ikke bare eksisterer mange andre planeter hvor det kan finnes liv, men også andre universer, såkalte multiunivers.  Ifølge Bibelen kan en ikke utelukke muligheten for at slike univers eksisterer. Multiunivers-modeller ser nemlig ut til å forutsette både en begynnelse og at de er designet. Idéen om multiunivers kan muligens kalles vitenskapelig. Men en sentral kritikk av multiunivers-idéen gjelder de forutsetninger og testbare påstander (eller mangel på sådan) som de utgjør. Les mer her.


Hoyle og universets finjustering

HoyleCarbon

Universet vi lever i er bemerkelsesverdig finjustert slik at det gjør livet på vår jord mulig. I de siste årtiene har fysikere gjort en rekke funn som viser oss at viktige egenskaper i den grunnleggende fysikk er spesielt designet for å gi rom for liv. Universet ser mistenkelig ut som noe helt enestående. Steinar Thorvaldsen ved Universitetet i Tromsø har nylig publisert artikkelen «The Unique Hoyle State of the Carbon Atom» ved konferansen «Dialogo between Science and Theology» i Romania. Du kan lese artikkelen her: HoyleStateCarbon! Deler av stoffet finnes på norsk i Origo nr 130, 2014.

Figuren viser en grafisk fremstilling av spørsmålet om universets fininnstilling. Fra: Science Kina Press.


 Har Big Bang gått konkurs?

bigbangHar universet en begynnelse, eller har det alltid eksistert? Vi mener at det er sterke vitenskapelige og bibelske bevis som peker mot en begynnelse. Denne forestillingen om en begynnelse er faktisk testbar, og  har betydning for kristendommens gyldighet.
Av og til publiseres imidlertid vitenskapelige artikler som hevder at ny forskning motbeviser big bang-teorien, eller som indikerer at universet alltid har eksistert.  Her kommer noen viktige punkter knyttet til spørsmålet om en begynnelse og som kan være til hjelp for å forstå problemstillingen.


Darwins problem: språkets opphav

spraakSpråk kan binde oss sammen og språk kan skille oss. Enten vi snakker samme språk eller ikke, har alle mennesker en felles språk-mekanisme. Vi er alle født med en medfødt evne til å lære språk. Dette er et definerende trekk ved å være menneske.

Det vitenskapelige samfunn tyr i stor grad til evolusjonære scenarier for å forklare fremveksten av språket. Dette er ikke så enkelt – se mer her.


NY BOK FRA TVETER

Tveter-bokHvor kommer alt fra? Hvorfor er vi her?

Disse spørsmålene dreier seg om vår opprinnelse, vår identitet, livets formål og mening. Ingen menneskerkan unngå slike grunnleggende spørsmål. Alle tror vi på noe. Det har vi behov for. De som ikke har en religiøs tro, tror på sin ateisme, sin agnostisisme, sin naturalisme, sine fritidsinteresser, sin politiske overbevisning. Denne boken handler om opprinnelsen. Hvorfor eksisterer noe fremfor ingenting? Hvordan kan alt vi kjenner til, komme fra et punkt som er mindre enn en atomkjerne? Kan det bero på tilfeldighet, eller er det et resultat av en styrt og kontrollert hendelse? Les mer og bestill boken her.

 .

francis

Pave Frans og evolusjonen

«Når vi leser om skapelsen i 1. Mosebok, risikerer vi å forestille oss at Gud var en magiker, som, med en tryllestav var i stand til å gjøre alt. Men det er ikke slik,» sier pave Frans. «Han skapte mennesket , og lot dem utvikle seg i henhold til de interne lover som han ga til hver enkelt slik at de kunne nå sin oppfyllelse.» Les mer her.


Er vi mennesker spesielle?

kopernikus

Hvis det ikke eksisterer noe utenom universet, så er vi mennesker bare er en høyst ordnet og tilfeldig samling av atomer, og som vil forsvinne igjen like raskt som vi oppstod. Hvis det finnes en designer av universet, så vil det ikke være slik. Les mer her


Om design av universet

origin

Se videoen med professor Strauss som peker på argumenter for at universet er designet. Han snakker om Big Bang og fysiske parametre som gjør at universet eksisterer.


 

 

ATPase

Følg skapelses-debatt på Dagen.no

Innlegg av Steinar Thorvaldsen

Innlegg av Kjell Tveter

 


top10b

Topp 10 medie-oppslag om ID og evolusjon i 2013

 

 


 

Oppstod livet hurtig?

livet

Bevis for at livet på jorden oppstod momentant i geologisk tidsperspektiv er problematisk for naturalistiske forklaringer på opprinnelsen til livet. Forsøk på forskningsmessig å utvide tidsvinduet for livets fremvekst har bare resultert i en mye sterkere sak for de som hevder at livet oppstod momentant. Les mer her.

 


En del sentrale artikler om ID – se herPicture2

Steinar Thorvaldsen: Molekylære motorer i cellen

Peder Tyvand: Instinkter, intelligens og algoritme

Willy Fjeldskaar: Er jordas sedimenter gamle?


130_origoNy utgave av Origo (nr 130, april 2014)

Av innholdet:

Debatten mellom Huxley og Wilberforce 1860

Hans Nielsen Hauge og 1814

Det var mange små og store begivenheter som la grunnlaget for norsk frihet i 1814. En av disse var bondesønnen og predikanten Hans Nielsen Hauge og hans landsomfattende virksomhet med innflytelse i både privatliv, kirkeliv, bedriftsliv og samfunnsliv. Da Eidsvollsmennene skrev grunnloven i 1814, satt han fengslet – på tiende året. Hauge betalte prisen, men fikk også se resultatene.


 

Børre Knudsen og Skapelsesberetningen

knutsen

Børre Knudsen er en meget kjent prest og folketaler bosatt i Nord-Norge. Nå i 2014 er han igjen aktuell i forbindelse med kinofilmen En prest og en plage. I dette foredraget hevder Børre Knudsen at mange av de store og avgjørende spørsmål som er oppe til debatt i samfunnet, ikke kan få et fullt ut gyldig og bærekraftig svar uten at en bygger på det fundamentet som er gitt oss i 1. Mosebok. Det kan på nytt hjelpe til med å tyde tilværelsen for oss. Børre Knudsen har jobbet mye med disse grunnleggende tekstene, og vi gjengir her hans foredrag om Bibelens skapelsesberetning. Forståelsen av disse tekstene har vært mye diskutert, og vi tror dette foredraget kan by på spennende lesning. Se Skapelsesberetningen.


lyspaerer

 

«Junk» DNA 

Forskere på liv fortsetter å finne nye funksjoner for såkalt «junk» DNA. Nylig har en forsker fra US Centers for Disease Control and Prevention påpekt to oversette funksjoner av «junk» DNA: (1) fungerer som et skall som bestemmer volumet av cellens kjerne, og (2) opptrer som en buffer mot mutasjoner. Slike resultater synes å undergrave argumentet om at «junk» DNA må være rester av evolusjonære prosesser, og må heller skyldes Intelligent Design. Les mer her og her.

 


 

magnetosphereSola og jordas magnetfelt
Sola vår er bemerkelsesverdig stabil, men som med alle andre stjerner, varierer dets magnetfelt. Denne variasjonen fører til hendelser der Solas magnetfelt kobles til jordas og forårsaker en strøm av ladde partikler. Nyere observasjoner viser at jordas magnetfelt huser et reservoar av ladde partikler som demper de ødeleggende effektene av slike hendelser. Implikasjonene av denne forskningen støtter idéen om at jorda er spesielt designet. Les mer her.

 

129

 

Ny utgave av Origo (nr 129, desember 2013)

Av innholdet:

«Skapelsestro og vitenskap»«Teistisk evolusjon»;

«ID=kreasjonisme?»«Naturlig utvalg»;

«Grunntypemodellens betydning»

 


damaris2Ressurser til TV-serie

På Damaris sine sider vil du finne ulike ressurser for samtale, debatt og undervisning i forbindelse med TV-serien «Gud og vitskapen» som gikk på NRK2. Les mer her


iq

Menneskeheten mister sin IQ?

En biologiprofessor på Stanford University skriver i en vitenskapelig artikkel at neodarwinistisk evolusjon fører til at menneskeheten stadig får mindre mental kapasitet, og at dette iallfall har skjedd over de siste 3000 åreneDenne konklusjonen kan tyde på at termodynamikkens andre lov også gjelder for biologiske systemer. Les mer her. 


john

 

John Lennox-artikler

I forbindelse med tv-serien nedenfor, hvor prof John Lennox er deltaker, legger vi ut et par artikler som tidligere er trykket i Origo. Se her LennoxOrigoMars2012LennoxOrigoDes2011

 


NRK

 

Se serien «Gud og vitenskapen» på NRK2

Kjente ateistar og teologar legg fram argument for og mot Guds eksistens. Gudstru skapar splid, harme og blodbad i verda, særleg mellom ulike religiøse grupper. Men om Gud ikkje finst, blir det å krangle om kven sin gud som er den sanne guden, ein tragisk ironi. At universet er uendeleg, er ei utfordring for tanken. Kan det ha oppstått frå ingenting? Serien sendes 12.,13., og 20. januar, og kan også ses på nettet. Se mer her: «Gud og vitskapen». Les også mer på Damaris sine sider her. 

 


Richard_Owen2

Richard Owen og hans argumenter for design

Richard Owen (1804-1892) var en engelsk biolog og paleontolog, og arbeidet svært mye med komparativ anatomi. Owen gjorde seg mest bemerket for arbeidet med utdødde dyr. Blant annet var det han som lanserte begrepet «dinosaurus» i 1848. Da Charles Darwin kom tilbake fra reisen sin med Beagle, var det Owen som fikk i oppgave å katalogisere fossilene han hadde funnet i Sør-Amerika. Owen delta aldri Darwins syn på at alle dyr har felles opphav. Les mer om Richard Owen.


maane

Om design av månen

Vår måne er enestående. Et eksempel er at forholdet mellom månens masse i forhold til verts-planetens masse er omtrent femti ganger større enn noen andre kjente forhold mellom måne og verts-planet. En annen sak er at månen går i bane rundt jorda nærmere enn noen annen større kjent måne går i bane rundt sin verts-planet. Listen over finjusterte «tilfeldigheter» som kreves for dannelsen av vår enestående måne ser ut til å være økende. Les mer her. 

Back To Top