tirsdag, juli 05, 2022

Genetisk Entropi

Her er en kritisk gjennomgang av som kommer til å skje, om tilfeldige mutasjoner -bare begrenset av ikke-styrt naturlig seleksjon får råde.

Kommentaren er bygd på boka: ‘Genetic Entropy & the Mystery of the Genome; Dr. J.C.Sanford; FMS Publications;

Her er også kommentarer til ‘Fra fisk til menneske’-serien på NRK, kommentert av Asbjørn E. Lund.

Genetisk Entropi

 

Back To Top