onsdag, mai 18, 2022

Kan vitenskapen motbevise Gud?

Oversatt herfra.


Anta at det ikke fantes vitenskapelig bevis for Guds eksistens, ville det motbevise Gud? Eller ville det nødvendigvis gjøre det irrasjonelt å tro på Gud?
Jeg argumenterer for at det ikke ville – slikt et altfor skeptisk syn avslører en feil epistemologi (kunnskapsteori). En som gjør et slikt krav knytter seg tilsynelatende til en sterk form for vitenskapisme (scientisme -lenke), synet at vitenskap er den eneste kunnskapskilden.

For det er mange ikke-vitenskapelige grunner til tro på Gud, slik som:


*Filosofiske argumenter – som det moralske argumentet, det Leibnizke kosmologiske argumentet etc –her.


*Oppfylte profetier –her

*Historiske bevis for oppstandelsen –her


*Religiøs opplevelse – det er i det minste i prinsippet mulig at Gud kunne åpenbare seg gjennom erfaringer som ville rettferdiggjøre tro på Ham for den personen selv om det ikke nødvendigvis gjelder for andre, uten dette beviset.

Flere kilder enn vitenskap..

Formålet med denne bloggen er ikke å utforske disse ikke-vitenskapelige argumentene, men bare å påpeke at man ikke kan kalle tro på Gud irrasjonell uten å motbevise disse typene ikke-vitenskapelige argumenter. Utforsk hypertekst-linkene for å undersøke, hvis du ikke er kjent med disse argumentene. Påstanden om at vitenskapen er den eneste kunnskapskilden, er selv-motstridende – det er et filosofisk krav som ikke kan demonstreres vitenskapelig, så hvis vitenskap er den eneste kunnskapskilden, kan man ikke rasjonelt (/vitenskapelig) bekrefte den. Dr. Tureks ‘løper-taktikk’ (med å anvende et krav på seg selv) avslører dette ganske tydelig. De fleste filosofer har for lenge siden forlatt denne altfor smale epistemologien, men dessverre holder enkelte forskere seg til den.

Altfor ofte peker skeptikere på fremtredende forskere som er ateister som om det på en eller annen måte viser at tro på Gud må være irrasjonell. Jeg innrømmer at jeg selv, uheldigvis, gikk gjennom en periode med tvil i slutten av 1990-tallet, delvis på grunn av denne frykten for hvordan så mange av disse smarte forskerne kunne tro at det ikke er noen bevis for Gud.


Men er vitenskap egentlig den rette disiplin til å bestemme Guds eksistens?
Jeg kom senere til å innse dårskapen i å anta at forskere er best egnet til å vurdere bevis for Gud. Sikkert et uforholdsmessig antall virkelig intelligente mennesker er forskere, men er de virkelig opplært til best å kunne vurdere potensielle bevis for Gud? åpenbart er de ikke trent til å evaluere noen av de ikke-vitenskapelige bevisene jeg nevnte ovenfor. Mange av de mest vokale ateistiske forskerne som Krauss, Dawkins og Hawking gjør mange filosofiske feil.
Videre er vitenskapen generelt definert slik at ingen appell til det guddommelige engang er vurdert – dette kalles metodologisk naturalisme. Således er både naturen til kunnskapen som læres til forskere og metodikken de lærer for å vurdere bevis, ikke velegnet til å vurdere bredden av bevis og argumenter om Gud.


Dr. Ed Feser, som har vært på CrossExamined podcastene, har en utmerket tilbakemelding til vitenskapen. Han kritiserer Alex Rosenbergs argument om at vitenskapen kan vise at Gud ikke eksisterer –her. Her er først Fesers oppsummering av Rosenbergs argument:
1. Fysikkens prediktive kraft og teknologiske anvendelser er uten sidestykke fra noen annen påstått kilde til kunnskap.
2. Derfor, hva fysikk avslører for oss, er alt som er ekte/finnes.


Feser fortsetter å forklare: «Hvor dårlig er dette argumentet? Omtrent like dårlig som dette:
1. Metalldetektorer har hatt langt større suksess når det gjelder å finne mynter og andre metallgjenstander enn noen annen metode har.
2. Derfor, det som metalldetektorer avslører for oss (mynter og andre metalliske gjenstander) er alt som er virkelig.
Metalldetektorer er knyttet til de aspekter av den naturlige verden som er utsatt for deteksjon via elektromagnetiske midler (eller annet). Men uansett hvor bra de utfører denne oppgaven – selv om de lyktes ved hver eneste anledning, de ble utplassert – ville det ganske enkelt ikke gjelde for et øyeblikk at det ikke finnes andre aspekter av den naturlige verden, enn de som de er sensitive overfor. På samme måte, hva fysikk gjør – og det er ingen tvil om at den gjør det briljant – er å fange de aspektene i den naturlige verden som er mottakelig for matematisk modellering som gjør det mulig å foreta en presis prediksjon og teknologisk applikasjon. Men her også, følger det ganske enkelt ikke et øyeblikk at det ikke finnes andre aspekter av den naturlige verden.»

Men det er også vitenskapelige bevis for Gud!
Jeg har ikke til hensikt å være respektløs overfor vitenskap i denne bloggen. Jeg skal nevne at jeg selv har en grad i fysikk og har jobbet i vitenskapelige/matematiske domener innen programvare de siste 27 år. Jeg har stor respekt for vitenskapen, og egentlig tror jeg at Gud har etterlatt mange vitenskapelige bevis for sin eksistens. Denne bloggen er en introduksjon til en serie som støtter saken at det vi har lært fra naturvitenskapen, faktisk støtter teisme fremfor ateisme. Det er imidlertid viktig å holde ting i perspektiv! Vitenskapelig kunnskap er bare et aspekt av kunnskap, og en skeptiker som ikke har søkt ut de ikke-vitenskapelige former for bevis, gjør en stor feil. Likevel gir kirken for ofte ingen respons eller et svakt svar på utfordringer om å tro på Gud fra ateistiske forskere. Jeg synes derfor at det er viktig å se på hvorvidt det er teistiske implikasjoner fra opprinnelses-vitenskap. I løpet av de neste ukene vil jeg gjøre en sak i denne bloggen at følgende aspekter av vitenskapen gir bevis for at Gud eksisterer:

*Universets opprinnelse –her

*Opprinnelsen til lovene som understøtter livet –her

*Finjustering av de første betingelsene i universet for å støtte livet –epigenetiske forhold

*Finjustering av naturens konstanter –her

*Livets opprinnelse –her


Før vi kommer inn i det beviset, vil jeg i min neste blogg –her diskutere hva som ville utgjøre egnet bevis for Gud fra vitenskapen og noen av de innvendingene som alltid oppstår.

En forsiktig filosofisk evaluering er på sin plass før vi legger ut fakta, slik at vi kan tolke dem riktig.

Oversettelse og bilder ved Asbjørn E. Lund

Back To Top