onsdag, mai 18, 2022

Hist/Fil

Historisk/filosofisk skråblikk på kirkehistorien

-ut fra et Design-perspektiv:

Kirkehistorisk/filosofisk oppsummering

Om innholdet her:

Gjennom kristendommens historie har omgivelsene endret seg. Likevel kan det virke som kirkehistorien har gått litt i sirkel: I den første kristne kirken ble kirken utfordret av noen som hevdet at verden ikke var skapt av Gud (gnostikere). De hevdet at en blind, ufornuftig ond demiurg var årsak til verden (Intet nytt under solen I og II). Kirken måtte jobbe med sitt skriftsyn etter at Aristoteles sitt verdenssyn hadde fått fotfeste i kirken (Skriftforståelse og erfaring). Troen på en evig verden som hos Aristoteles, og en ond og blind demiurg, som i neo-platonismen kan uvilkårlig virke inn i forhold til hvordan en tolker Bibelsk skapelsesteologi (Filosofiens rolle i teologien). Kirken sto samlet i kampen mot dette, og fikk ledere som Augustin og Thomas Aquinas. De hevdet et syn på Guds virke som ga grunnlag for vitenskap. Like fullt hadde Gud rett til å gripe inn i sitt skaperverk (‘Thomist som darwinist’).

Back To Top