onsdag, mars 29, 2023

Informasjon

Informasjon fra starten av?

A priori kunne en forvente at verden var kaotisk, så den ikke kunne begripes. At matematikken lenge etter den oppsto, skulle vise seg å kunne få så fantastiske anvendelser innen fysikken, som den har gjort -synes å passe godt med at universet er designet. Det er også tatt inn som et grunnlag for vitenskapen at det forholder seg slik.

Hva  må være tilfelle for at ekte vitenskap som sådan skal bli mulig?

Hvordan kunne et fininnstilt univers bli til i løpet av ufattelig korte tidsrom?

Hva vet vi om hvordan ny informasjon dannes?

Det er eks. på spørsmål som behandles i undermenyene her.

 

Back To Top