søndag, februar 05, 2023

Finker validerer Darwin

Evolution news; 6. desember 2017
Oversatt herfra.

Bilde 1: Mellomfunnet, Galápagosøyene, av Charlesjsharp (eget arbeid, fra Sharp Photography, sharpphotography) [ CC BY-SA 3.0 ], via Wikimedia Commons.

Peter og Rosemary Grant er Princeton-paret som har tilbrakt sine karrierer på Galápagos-øyene, og prøver å skvise ut de minste biter av bevis for å støtte den ikoniske myten om Darwins finker. Etter å ha mottatt Royal Medal i biologi i sommer, er de på’n igjen. Det til tross for at de er blitt forsvarlig tilbakevist av Jonathan Wells i hans bok Zombie Science. Nå som Grants leverer stafettpinnen til yngre forskere, vil vi utvilsomt bli spandert på flere ‘parader’ om dette zombieikonet.

I «Rapid hybrid speciation i Darwin’s finches» i tidsskriftet Science , forsøker fire andre ledende forfattere, sammen med Grants, å hellige neo-darwinismen med en melodrama om tre «arter» av finker som alle kan krysse. Tenk deg, de er alle finker. De er alle Galápagos finker. De er alle familie.
Eventuelle forskjeller mellom gruppene er små endringer i nebb- størrelse og form, og endringer i sangene en gruppe synger. Science Daily  –her har en tegneserieversjon av historien, komplett med en linje som kalles «Big Bird»:
-Ankomsten for 36 år siden av en merkelig fugl til en fjern øy i Galapagos øyene har gitt direkte genetisk bevis for en ny måte der nye arter oppstår.

 I denne ukens utgave av journalen Science rapporterer forskere fra Princeton University og Uppsala University i Sverige at nybegynneren tilhører en art som er paret med et medlem av en annen art som er bosatt på øya, og gir opphav til en ny art som i dag består av rundt 30 enkeltindivider.
Studien kommer fra arbeid utført på Darwins finker, som bor på Galapagos-øyene i Stillehavet. Den fjerne beliggenheten har gjort det mulig for forskere å studere utviklingen av biologisk mangfold på grunn av naturlig utvalg.
Det første spørsmålet er åpenbart: Hvis de kan krysses, hvordan kan de kalles forskjellige arter? Darwins bok handlet om opprinnelsen til arter, ikke opprinnelsen til varianter. Som Wells påpeker, «Hvis de fortsetter å avle og utveksle gener, anses de vanligvis som varianter av samme art, selv om de er morfologisk forskjellige (som tilfellet er med hunderaser)» ( Zombie Science , s. 68).

Bilde 2. Darwins finker – hans 1. ‘bevis’ for evolusjon

Den «rare fuglen» som dukket opp var en enslig mann som hadde en litt annen sang. Han fant en kompis, de hadde kyllinger, og familien bestemte seg for å leve i samme samfunn vekke fra de andre. Dette kalles «reproduktiv isolasjon» og anses av darwinster som et skritt mot artsdannelse. Men folk gjør det. Hvor mange historier blir fortalt av en farende fremmed som kommer fra et fjernt land, finner en brud, og mot innvendinger fra familien, tar henne med til å starte et nytt liv sammen et annet sted? Er de nå «reproduktivt isolert»? Kommer de fram som en ny art? Som Wells sier på sin veldedige måte: «Faktisk er det langt fra åpenbart hvorfor vi bør betrakte dem som forskjellige arter i det hele.»

Han gir et eksempel:Ainu-folkene i Nord-Japan og Kung-folkene i Sør-Afrika skilles ikke bare fysisk og språklig, men også (for alle praktiske formål) reproduktivt. Er de derfor forskjellige arter? Eller er de alle mennesker? Selvfølgelig er Ainu og Kung alle medlemmer av samme art.
Siden Galapagos finkene regelmessig er forgrenet, hvorfor skal vi kalle dem forskjellige arter, annet enn å få dem til å synes å være bevis for evolusjon?

BBC News prøver å få det på begge måter:
-Tidligere ble det antatt at to forskjellige arter ikke er i stand til å produsere fruktbar avkom for å bli definert som ulike arter. Men i nyere år har det blitt fastslått at mange fugler og andre dyr som vi anser for å være unike arter, faktisk kan blandes med andre for å produsere fruktbar unger.
De ville gjøre lurt i ikke å presse ideen for langt, ellers vil de kalle japanere for en annen art i forhold til tyskere. Det er ingen spøk; For evolusjonister passer mennesker i kategorien «andre dyr». Tegneserieversjonen fremhever forskjellene mellom fuglene for å få dem til å se så forskjellig ut som mulig.

Science Daily fortsetter:
-Avkomet ble også reproduktivt isolert fordi deres sang, som brukes til å tiltrekke seg maker, var uvanlig og unnlot å tiltrekke seg hunfugler fra bosatte arter. Avkommet skilte seg også fra bosatt arter i nebb- størrelse og form , noe som er viktig for make valg. Som følge av dette, paret avkom seg med medlemmer av sin egen slekt, og styrket utviklingen av den nye arten.
Mennesker gjør dette også. Tenk på tilfeller der en innvandrerbefolkning holdt seg selv, fordi de hadde sin egen kultur og musikk. Dette påvirket også deres «makevalg».
Artikkelen i Science gjør en stor sak av hybridisering (se her  om hvordan voldsomt hybridisering roter til Darwins tre).

Science Daily forklarer:
-Et kritisk krav for at artsdannelse skal forekomme gjennom hybridisering av to forskjellige arter er at den nye linjen må være økologisk konkurransedyktig – det vil si god til å konkurrere om mat og andre ressurser med de andre artene – og dette har vært tilfelle for Big Bird-avstamningen.
Men igjen, den menneskelige analogi viser løgnen i denne ideen. Hvis en Ainu-kvinne giftet seg med en! Kung mann, ville vi ikke, unødig å si, kalle sine barn hybrider. I tillegg er menneskelige stammer på mange steder på jorden reproduktivt isolert, men vellykkede. De kan til og med være reproduktivt isolert i samme land, og foretrekke å gifte seg med de som har samme smak eller utseende. Tanken om at de må være konkurransedyktige kommer fra Malthus og Darwin, ikke fra det virkelige liv.

Bilde 3. Periodevise endringer i nebb-fasong

Her er en annen feil i historien som tilsynelatende ikke merkes av forskerne:
-Forskere har tidligere antatt at dannelsen av en ny art tar svært lang tid , men i Big Bird-linjen skjedde det på bare to generasjoner , ifølge observasjoner fra Grants i feltet i kombinasjon med genetiske studier.

De hørtes glade ut for å finne at spekulasjonen skjedde fort, men tenk på hva det betyr. Disse øyene er blitt isolert fra fastlandet i minst 8 millioner år – kanskje 90 millioner. Med mindre evolusjonistene tror at Big Bird-hendelsen var ekstremt sjelden eller unik, burde slike hybridiseringer ha vært hyppige. Hvis ja, ville ikke gen-poolen røres sammen uten gjen- kjennelse? Hvis den er sjelden, begynner historien å se ut som et tilfelle av unntaks-argumentering. Ingen av alternativene er spesielt nyttig for darwinistisk teori. Artikkelen appellerer til «sjeldne og tilfeldige hendelser» for å forklare Big Bird. Er det ikke rart at en slik sjelden hendelse skjedde mens Grants var der og så på? Hva er sannsynligheten for det?

Hvorfor gjør darwinistene så mye av så lite? Årsaken: Galápagos-øyene er hellig grunn. Forskere vil jobbe i årevis for å ære grunnleggeren av deres livssyn.

Tager: arter; Livets tre; Charles Darwinvitenskap, Zombie Science.

Oversettelse og bilder ved Asbjørn E. Lund

Back To Top