tirsdag, august 16, 2022

Evolusjonsteori eller Intelligent Design

I denne boka angripes Intelligent Design (ID) ved argumenter som vi anser for feilaktige,
for å gi rom for Neo-Darwinistisk teori (NDT).
Vi mener det er vår plikt å si fra, om konsekvenser av livets opprinnelse og utvikling, trekkes på feil grunnlag.

Evolusjon eller kristen tro?

Back To Top