torsdag, oktober 06, 2022

By Design

Dette er hentet fra en bok ‘By Design’, av Dr. Jonathan Sarfati; Creation Book Publishers

Den røde tråden er, som boknavnet sier, hvordan design gjennomgående

kan vises i mange av naturens  organismer og prosesser.

Her vises at livets detaljer har et forbløffende design

Les selv og vurder

By Design

 

 

Back To Top