onsdag, mai 18, 2022

Bøker

Boka ‘More Than a Monkey‘ av Jeffrey Tomkins, PhD

har mer enn noen annen hittil kjent bok vært med å slå hull på myten om menneskets store likhet med aper, særlig sjimpanser.
Livskjede-forestillingen var et gammelt mystisk hedensk paradigme, som formet filosofisk basis for de evolusjonære idéene til Charles Darwin. I denne Livskjede-forestillingen, som var meget lik Aristoteles ‘Scala Naturae’, så formet levende vesener en lineær linje, med mennesket på toppen og mer enkle livsformer på begynnelsen. Evolusjon kunne ikke bli en gagnbar teori, før forestillingen om endring ble en viktig faktor i det 19. århundre. Hver art har i følge boka ca. 10%-30% artsspesifikke gener.
Kromosomvis er likhet mellom menneske og sjimpanse ca. 70%+/- iflg. en undersøkelse forfatteren har utført. Men for det mannlige Y-kromosomet er likheten helt nede i ca. 44% ! Det hjelper ikke om evolusjonister har sortert og pre-selektert gener de vet har betydelige likheter.
Myten om et fusjonert kromosom 2 hos mennesket strander på det faktum at det foreslåtte fusjonssted, er midt i et fungerende gen ( DDX11L2).
For mer utførlig omtale av More Than a Monkey.

 


 

ORIGO-bøker

Vi presenterer her 4 nye bøker utgitt av Forlaget Origo; to av dem er på norsk.

Evolutionens ikoner

I sin bok ‘Evolutionens Ikoner‘ viser Jonathan Wells  at det som undervises om evolusjonsteori i norsk skole ikke holder mål. Han tar for seg  populær-oppfatningene angående evolusjon, som etterhvert har fått ikon-status, og river ned disse ikonene. Hensikten er å få inn noe som holder mål i stedet. Boka er oversatt til dansk.

De to norske bøkene er skrevet av Peder A. Tyvand («DARWIN 200 ÅR -en festbrems») og av Jostein Andreasen («Darwinboken»). Disse to bøkene handler om Darwins liv og lære, og utfyller hverandre på en elegant måte. «Darwinboken» har fokus på personen Charles Darwin, mens «DARWIN 200 ÅR – en festbrems» handler om darwinismen som forklaring på livets og naturens opphav. Du kan lese utdrag fra bøkene nedenfor. 

NB ! Bøkene kan bestilles ved skjemaet her 

 

tyvand

 

Her kan du lese noen utdrag fra boken. Det er stort sett en side eller to fra hvert kapittel. Dette burde gi et  visst inntrykk av bokens innhold. Les pressemeldingen i forbindelse med utgivelsen her.

 

Innledning.pdf  [1005.20 KB]

Kapittel 1. Darwinismen idag.pdf  [545.37 KB]

Kapittel 2. Noen smuler med vitenskapsfilosofi.pdf  [942.00 KB]

Kapittel 3. Sosialdarwinismen og annen mytologi.pdf  [989.74 KB]

Kapittel 4. Revolusjonen: De digitale algoritmene.pdf  [924.35 KB]

Kapittel 5. Livets opprinnelse.pdf  [655.83 KB]

Kapittel 6. Intelligent design kontra darwinisme.pdf  [908.22 KB]

Konklusjoner.pdf  [991.21 KB]

Appendix 1. Populasjonsgenetikk for sosiale insekter.pdf  [834.92 KB]

Appendix 2. Intelligent design av planteblader.pdf  [868.44 KB]

Boken «Darwin 200 år – en festbrems» kom ut på Charles Darwins 200 årsdag 12. februar 2009. Bokutgivelsen  var en suksess. Boken er nå utsolgt, og den blir ikke trykket opp igjen. Den var nemlig et festskrift knyttet eksklusivt til Darwin-året 2009. Men det er klart at en utsolgt bok må følges opp. Professor Peder A. Tyvand planlegger nå en oppfølger. Den nye boken vil ikke ha fokus ensidig på kritikk av darwinismen. Boken vil positivt lansere Intelligent Design (ID).  Hele tenkningen rundt ID vil bli bygd opp fra grunnen av. Dette gjøres ved å lansere et sett grunnsetninger (postulater) for ID. For så å påvise at livet på jorda bare kan eksistere ut fra disse byggende prinsippene. Tilfeldig støy (mutasjoner) og eliminasjonsprosesser (seleksjon) er nedbrytende prosesser som ikke inngår i ID-postulatene.

media PRESSEMELDING om Tyvands bok

«Fra Forlaget Origos side er vi ubeskedne nok til at mene at denne bog er banebrydende i sin nytænkning om Darwins gamle teori og dens forhold til den videnskabelige tænkning. «Først var der darwinismen, så kom neodarwinismen, nu står vi over for postdarwinismen!»
darwinbok

 

Her kan du lese utdrag fra Darwinboken:

Forord.pdf

Innhold.pdf

1. Darwin-jubileet.pdf

2. Livets opprinnelse.pdf

3. Darwins teori.pdf

4. Darwin – kameleonen.pdf

5. Gud og Darwin.pdf

6. Populære myter om Darwin.pdf

 Noter.pdf

 

humlebien

 

Humlebien kan ikke flyve…..

Forlaget Origo «udgiver nu en bog lidt ud over det sædvanlige. Bogen Humlebien kan ikke flyve har til hensigt at stimulere børn og unge til en større interesse for de naturvidenskabelige fag. Det er en bog for dem der gerne vil blive klogere på livets store spørgsmål.Bogen er inddelt i små letlæste kapitler og forsynet med farvefotos og informative tegninger. Beretningen er krydret med selvoplevede, spændende historier suppleret med nyere forskningsresultater. Har vi gjort mutationer til lidt af et tryllemiddel i naturen, og bør vi derfor konfrontere denne forestilling med spørgsmål efter spørgsmål? Er det der foregår i biologien et spørgsmål om fysik, eller kan vi overlade alt til tilfældighederne?» Les mer her.

 

ikoner

 

«Evolutionens Ikoner»

«Da min bok ‘Ikons of Evolution’ kom ut i 2000, fikk den en forbausende mottagelse. Jeg er ganske overrasket over all den varme boken er blitt møtt med av mine forskerkolleger. Med «varm» mottagelse mener jeg på ingen måte «varmt begeistret», snarere vill og blodig skittkasting. De hete følelsene har nærmest resultert i en skogbrann av tilsverting. Hvis superlativene hadde økt i styrke og blitt enda varmere, hadde jeg antakelig måttet be om politibeskyttelse. Det virker nemlig som om jeg har gjort mig skyldig i den eneste dødssynd som finnes i moderne biologi: å stille seg åpenlyst kritisk til darwinismen. I ‘Ikonene’ har jeg tillatt meg å skrive at de beste argumentene for Darwins teori enten er overdrevne, gale eller direkte forfalskede». Det er forfatteren Jonathan Wells som skriver dette. Han har to doktorgrader, en i molekylær og celle-biologi (fra Berkeley) og en i religion (fra Yale). Boken er nå oversatt til dansk; les mer både om boken, kritikken og tilsvarene her.

Back To Top