søndag, mai 22, 2022

Artikler

Steinar Thorvaldsen: Molekylære motorer i cellen

Steinar Thorvaldsen: Cellemembranens transportsystemPicture2

Andreas Vedel: Det biologiske alfabet og cellens proteinfabrik

Peder Tyvand: Instinkter, intelligens og algoritmer 

Kjell Tveter: hvem oppfant hjulet?

Ingolf Kanestrøm: Ateismens sviktende grunnvoll

Brevet til Virginie

Spesialbilag ‘Norge IDA’ i forbindelse med Darwin-jubileet

 

Andre artikler:

Om skapelsesberetningen og jordas alder:

Er jordas sedimenter gamle? – av Willy Fjeldskaar
Er skabelsesdagene kun på 24 timer?(Ekstern; dansk) av Simon Griis
Skapelsesdagene, Lennox og Origo – av Rune Espelid
Om jordas alder– av Willy Fjeldskaar
Syndflodsberetningen – av Willy Fjeldskaar
Syndfloden – i Svartehavet? – av Willy Fjeldskaar

Filosofi:

Krig mellom verdensanskuelser.pdf  av Prof. John Lennox
Fornuftens syv myter I (pdf); Fornuftens syv myter II (pdf) av Peder A. Tyvand
Ateismens sviktende grunnvoll av Ingolf Kanestrøm

Om naturvitenskap:

Naturvitenskapens begrensning.pdf  av A.E. Wilder-Smith
En sunn naturvitenskap.pdf  av A.E. Wilder-Smith

Om Design:

Evolusjon ved formgivning av Jonathan Wells
Bladårer hos planter – orden eller kaos? av Peder A. Tyvand
Design og Dembskis forklaringsfilter (pdf) av John Nørgaard Nielsen
Et nyt videnskabeligt gennembrud (pdf) intervju med Professor Kenyon og Dr. David DeWolf om Intelligent Design; av Benjamin Wiker
Evolutionsteorien og tyngdeloven (pdf) «At vide, at man tror – eller at tro, at man ved» av Peter Wejse
Trækfuglenes præstationer (pdf) Et studie i udholdenhed, av Holger Daugaard
Biologen tror ikke på Darwin (pdf) For lektor i molekylærbiologi Ole Vang er der en fin sammenhæng mellem at tro på en skabende Gud og at have en dyb viden om naturens fantastiske kompleksitet. Av Daniel Øhstrøm Poulsen

 

Om Darwin (av Jostein Andreassen):

«Klippe, klippe» sa Darwin (pdf) Fra en naturforskers liv mars – november 1859
Darwin – modifiseringens mester? (pdf)
Det var Darwin som først hevdet – Del 1 (pdf) Del 1: Loven om naturlig utvalg
Det var Darwin som først hevdet – Del 2  (pdf) Del 2: Om nedstamning fra apelignende vesener
Det var Darwin som først hevdet – Del 3 (pdf) Del 3: Om kampen for tilværelsen – En historisk oversikt
Djevelens kapellan (pdf) Charles Darwins religiøse tanker
Feil igjen, Darwin (pdf)
Når bjørner blir til hvaler (pdf)
Skilpadder til glede og besvær (pdf) Charles Darwin på Galapagos-øyene

 

Etikk:

Barmhjertighetsdrap – drivkrefter og utvikling (pdf) av Øystein Løining

Undervisning:

Skal våre barn opplæres i usannheter? pdf  av prof. Trygve Gjedrem
Striden om utviklingslæren i amerikanske skoler (pdf) av Ingolf Kanestrøm

Diverse:

Hva er genetisk drift ?  av prof. Peder Tyvand
‘Darwin of the Gaps’ av Jonathan Wells
Kan der opstå nye arter ? pdf  av Kristian B. Østergaard
Genetisk grunnlag for evolusjon.pdf  av Professor Trygve Gjedrem
NorgeIDA.pdf, Origos ekstra-bilag i forbindelse med Darwin-jubiléet; diverse forfattere
Evolusjonsteorien og skapelsen (pdf); kapittel 9 i læreboken «Genetikk og avlslære for akvakultur» av Professor Trygve Gjedrem
Evolusjonær psykologi og psykiatri (pdf) av Wolfgang B. Lindemann
Forklarer utviklingslæren alt? (pdf) av Ingolf Kanestrøm
Kritikk av utviklingslæren (pdf) av professor Peder A. Tyvand
Oprindelses-spørgsmålet (pdf) av R. L. Wysong (oversat og bearbejdet af Bent Vogel)
Sannferdige intervjuer II (pdf); intervju med Ingolf Kanestrøm, Professor ved Institutt for geofysikk, Universitetet i Oslo; av Peder A. Tyvand

Mange gode artikler også her

Back To Top