onsdag, mai 18, 2022

Arkiv fra Darwin-året

2009

2009 var det store Darwin-året; 12. februar er det 200 år siden Charles Darwin ble født, og 24. november 150 år siden boken «Artenes opprinnelse» ble utgitt. Darwin er mest kjent for å ha grunnlagt den moderne evolusjonsteorien, men bidro også med en rekke andre arbeider innen systematikk, økologi og paleontologi. Les mer om Darwin her, og les hans samlede verker her. Disse sidene er opprettet for å være med å markere Darwin-året 2009.

Festen er over
2009 har vært feiret som Darwin-året verden over – med utallige festligheter og markeringer. Darwin-året ble til de grader feiret at det har tendert til Darwin-besettelse. Enkelte har reagert på dette, og stilt spørsmål om årsaken til feiringen: er det noen annen vitenskapsmann som noengang er blitt feiret på tilsvarende måte? Hvorfor ikke feire f.eks. Newton, Einstein, Maxwell, Boyle, Mendel, Kopernikus, som alle har bidratt mer innen forskning enn Darwin. Ja, skyldes Darwin-feiringen egentlig at han er en meget anerkjent vitenskapsmann – eller er det andre grunner til den voldsomme feiringen? Les mer om dette her.

200 år etter Darwin – hva var det egentlig Darwin ikke visste? 

 

‘Norge IDA’

I forbindelse med 150års-jubileet for Darwins bok «Om artenes opprinnelse», ble utgitt et ekstra-bilag av ‘Norge Idag’ i samarbeid med OrigoNorge. Her kan vi lese at ‘Ida var en liten apekatt’, at ‘Darwin var ikke ateist’, om Darwins hovedverk, om ‘Finjusterte naturkonstanter’, om ‘Intelligent Design’, om ‘verdens viktigste husdyr – biene’ og om Dawkins anti-gudsbevis. Artikkelforfatterne er professorene Peder Tyvand, Peter Øhrstrøm og Ingolf Kanestrøm, foruten Erik Österlund og Steinar Thorvaldsen. Les hele bilaget her http://darwin2009.origonorge.no/files/documents/IDA5.pdf NorgeIDA.pdf  [1.93 MB]

.

norgeIda

Foredrag fra Origos årsmøte-seminar «Darwin, Dawkins & IDA». Se foredragene her.

 

115Nytt nummer av ORIGO (115; desember 2009)

Artikler bl. a. fra Nordisk Skapelseskonferanse
‘Stjerneeksemplet på evolusjon’, ‘Guds handling i verden’

På grunn av en trykkefeil, tilbyr vi nedlasting av hele nummeret her.

 

false

Jonathan Wells, forfatteren av ‘Evolutionens Ikoner’, oppsummerer darwinismens problemer. Wells har to doktorgrader, en i molekylær- og celle-biologi og en i religion.

dilemma«Darwins dilemma»

En ny film tar for seg et av de største mysterier i livets historie, nemlig hvor informasjonen til ‘biologiens big bang’ kom fra. I fossilmaterialet ser vi nemlig at komplekst liv plutselig blir til i Kambrium – uten overgangsformer slik Darwin hadde forutsatt. Se utdrag fra filmen, og mer informasjon på filmens hjemmeside.

To Origo-bøker utgitt i Darwin-året

Bøkene er skrevet av Peder A. Tyvand («DARWIN 200 ÅR -en festbrems») og av Jostein Andreassen («Darwinboken»). De to bøkene handler om Darwins liv og lære, utfyller hverandre på en elegant måte, og er viktige bidrag i Darwin-året. «Darwinboken» har fokus på personen Charles Darwin, mens «DARWIN 200 ÅR – en festbrems» handler om darwinismen som forklaring på livets og naturens opphav. Se nedenfor.

 

 blindtarm

Blindtarmen – nyttig likevel
Blindtarmen har lenge (bl.a. av Darwin) vært sett på som en unyttig vedheng, rudimentært organ og som kun har vært gjenstand for betennelser. Nå kan forskere ha motbevist dette, ifølge ScienceDaily. De har funnet at blindtarmen har en viktig funksjon, og at dette vedhenget kan hjelpe kroppen å bekjempe sykdom.

festbrems

 «DARWIN 200 år – en festbrems»
På selveste Darwins bursdag 12. februar ble det lansert en ny bok av Peder A. Tyvand med tittel «DARWIN 200 ÅR – en festbrems». På bokomslaget kan vi blant annet lese: 
«Først var der darwinismen. Så kom neodarwinismen. Og nu står vi overfor postdarwinismen. Peder A Tyvand, professor i fysikk ved UMB og nok den skarpeste kritiker av darwinismen i Norge, leverer her et nøgternt bidrag til markeringen af 200-årsdagen for Charles Darwin. Bogen vil sikkert lægge en dæmper på festen, for her fortælles utilsløret om darwinismens mørke sider. Denne banebrydende bog er den første bog i Skandinavien der konfronterer neodarwinismen med livets algoritmer og biologiens hierarkiske systemer. Bestill boken her og les utdrag fra boken her

darwin

«Darwinboken»
Mens Tyvands bok (ovenfor) handler om darwinismen, har denne nye boken av Jostein Andreassen fokus på personen Charles Darwin. «Med sin grundighet og nøyaktighet bringer Andreassen nytt lys over mange historiske myter knyttet til årets feirede jubilant, Charles Darwin. Jostein Andreassen har i mer enn 30 år forsket i Darwins omfattende skriftlige materiale. Det er derfor ikke uten grunn at han nyter stor respekt og regnes som Norges kanskje aller fremste Darwinkjenner. Det fine med boka er at her sies ikke mer enn man kan ha dekning for; her er et fotnoteapparat så omfattende at de danner nesten en bok i seg selv. Det spennende med boka er at mange av de forestillinger vi har knyttet til Darwin viser seg å være vrangforestillinger. Det interessante med boka er at flere kjente, norske Darwinkjennere viser seg å ha tatt feil mht. Darwin. Gå til kildene og bli vis. Darwinboken er en slik kilde.» (Knut Sagafos). Bestill boken og les utdrag fra boken her.

msk-ape

Krysning menneske og ape: mislykket forsøk på å bevise darwinismen
Opplysningene kommer fram i en artikkel i New Scientist (2670, 2008). Professor Ilya Ivanov (1870-1932) var en meget anerkjent biolog i Russland, og er blitt kalt «en av de største autoriteter på kunstig befruktning». Han brukte sin kompetanse på kunstig inseminasjon til å produsere ulike hybrider – krysning mellom rotter og mus, sebra og esel, antilope og ku. Den mest kjente krysningen han forsøkte, var mellom aper og mennesker. Dette arbeidet startet på 1920-tallet, med store sponsor-midler. Poenget med eksperimentet var å bevise darwinismen, og  å overbevise de mest standhaftige anti-darwinister. Det hele var fullstendig mislykket, og minst 5 av kvinnene som deltok i eksperimentet, mistet livet. Les mer her.

msk-ape
Felles avstamning for aper og mennesker?
Dr. Francis Collins, en kristen darwinist og tidligere leder av «The Human Genome Project», har skrevet en bok med tittel «The language of God: A scientist presents evidence for belief», hvor han argumenterer for felles opphav for mennesker og aper. Er argumentene holdbare? Her kommer et tilsvar på Collins sin argumentasjon fra ID-bevegelsen.  http://darwin2009.origonorge.no/files/documents/id101_franciscollinsrebuttal.pdf id101.pdf  [736.39 KB]
skipnes

Zoolog tror ikke på Darwin
«Jeg har mange faglige innvendinger mot Darwins teori om evolusjon. Derfor tror jeg mer på at en så finstemt natur er designet av Gud», sier zoolog Kolbjørn Skipnes ved Stavanger Museum. Les intervjuet med Skipnes, og følg debatten i Stavanger Aftenblad her.

Debattmøte i Stavanger
Stavanger Aftenbladet inviterte til debattmøte i Stavanger tirsdag 9. juni. Temaet var: «Skapt av Gud eller naturlig utvalgt – kan man tro både på Gud og Darwin, eller utelukker de hverandre?»  I panelet satt Knut Holter, rektor på Misjonshøgskolen, Eli K. Ruenesss, evolusjonsbiolog på Universitetet i Oslo og Peder A. Tyvand, professor ved Universitetet for miljø- og biovitenskap på Ås.

Det ble et vellykket arrangement, les mer her.

Tyvand

ida

«Ida Nilsson – et mediestunt»
Den vitenskapelige artikkelen «Complete primate skeleton from the Middle Mocene of Messel in Germany: morphology and paleobiology» ble publisert 19. mai 2009 i det ikke altfor velrenommerte fagtidsskriftet «PLoS one», volum 4, bind 5. Nordmannen Jørn H. Hurum er en av seks forfattere av denne artikkelen, og de andre er to tyskere, to amerikanere og en sveitser. La oss se litt på omstendighetene bak denne såkalte sensasjonen hvor vi pådyttes troen på at en viktig stam-mor til menneskeheten er funnet. Les mer av Tyvands omtale her.

Les også original-artikkel, og wikipedia med omtale av funnet, inkl. omtale i Aftenposten, BT og Dagbladet. Les også hva New York Times skriver. «Hvor lenge vil Ida være verdens mest kjente fossil?»

10 på topp om Darwin og ID i USAs media i 2008. 
«Gaining top honors on the news list was a detailed expose on the Evolution Industry by freelance reporter Suzan Mazur. Mazur broke the story with an article and followed with an e-book on the «Altenberg 16«, the 16 biologists and philosophers of rock star stature who met at the Konrad Lorenz Institute in Altenberg, Austria. What is the significance of this event? Each of the participants recognizes that the neo-Darwinian theory of evolution is inadequate in explaining our existence and they met to try and formulate some new mechanism for evolution.»
 Les mer her.

top ten
darwin

www.DarwinsPredictions.com
Dette er en ny-opprettet web-side med Darwins prediksjoner. Det er nå 150 år siden Charles Darwin presenterte evolusjonsteorien. Siden den tid har kunnskapen om livet økt dramatisk. Det vi vet om biologi idag kan vanskelig sammenlignes med det Darwin og hans samtidige visste i 1859. Vi har nå muligheter til å sammenligne det som vitenskapen vet med det som Darwins teori skulle forutsi. Det er dette den nye web-siden handler om.

Er Darwin en trussel mot Gud? 
Stadig færre tror på Charles Darwins teori om at alle arter har oppstått gjennom gradvis utvikling. For samfunnet er dette et sykdomstegn som forskere må ta svært alvorlig, sier teolog Inge Lønning og biolog Nils Christian Stenseth i en debatt i bladet Forskning utgitt av Norges Forskningsråd.

stenseth
hurra http://darwin2009.origonorge.no/files/documents/dagbl.pdf .Hurra for den livsfarlige Darwin.pdf  [881.83 KB]

«Alle mener Darwin hadde rett, men ikke alle vil vite av han», skriver Kjetil Rolness i Dagbladet lørdag 21. februar i sin kommentar til Tyvands bok og til Origos markering av Darwin 200 år (tegning av Gunnlaug Moen).

 

Teologer støtter Darwins teori
Å si at Gud har designet artene, er kvasivitenskap. Gud må ikke bli brukt som en bremsekloss i natur-vitenskapelig forskning, sier teologer til Aftenbladet.

teologer
andreassen Den ukjente Darwin
Jostein Andreassen (bildet; fra Vårt Land) brenner for jubilanten Darwin, og regnes av det biologiske fagmiljøet som en av Norges fremste Darwinkjennere. Andreassen mener å kunne vise fram en helt annen person enn den som på torsdag skal feires verden over. Her er et intervju med Jostein Andreassen i Vårt Land. Han har skrevet alle artiklene om Darwin på våre sider her. Les en ny kronikk av Andreassen http://darwin2009.origonorge.no/files/documents/Andreassen.pdfher.pdf.

Boklansering og seminar på Oase
Seminaret «Kreasjonisme, intelligent design   eller darwinisme» var et av innslagene på årets Oase i Skien; seminarrommet tok 60 stk og det var sprengfullt.
Jostein Andreassen holdt et kraftfullt foredrag om  en del populære Darwinmyter. Han har jo samlet de aller fleste av dem i boka si, så det ble en fin smak av boka. Deretter hadde Peder Tyvand et fyrverkeri av en forestilling. Han slo til med humør og alvor i skjønn forening. De to foredragsholderne utfylte hverandre godt; Jostein med fjellstøe sitater fra Darwins egen munn, Peder med rasjonelle og opplagte konklusjoner på darwinistenes tro. Det var til å bli klok av for de frammøtte.
I forkant av seminaret ble det avholdt pressekonferanse i forbindelse med lansering av «Darwinboken – hva du ikke visste om Charles Darwin». Dette førte til oppslag i begge lokalavisene, Vardenog TA samt DagenMagazinet.

oase
politiken

Skal Darwins kritikere ikke bare ties ihjel ?
Tyvands bok skaper debatt i Danmark, bl.a. på Politikens Videnskabs-blog, der redaktøren skriver følgende: «Forleden fik jeg tilsendt en underlig norsk/dansk bog, som meget godt illustrerer, at Charles Robert Darwin stadig er en vældig stormomsust herre her godt 200 år, efter at han blev født d. 12. februar 1809 – også i Danmark. Kritikken kommer dog stort set kun fra religiøse grupper, som har svært ved at acceptere Darwins idé om, at det moderne menneske tilsyneladende tilfældigt har udviklet sig over millioner af år ud fra de samme få forfædre som alle andre levende væsner på vores klode.» Les diskusjonen på bloggen her; se også diskusjonen mellom videnskabsredaktøren og Tyvand her.

«Hvorfor er ikke vi alle glade neo-darwinister?»
Spørsmålet stilles av genetiker Gunter Theissen ved Friedrich Schiller Universititet Jena. Han peker på at mange av kritikerne har vært genetikere, og sier at disse vitenskapsmenn ikke er på jakt etter en kamp med evolusjonsteorien, men de ville omfavne den hvis den virkelig kunne forklare livets kompleksitet og variasjon. «Til tross for Darwins ubestridelige meritter, er forklaringen på livets enorme komleksitet og variasjon  fremdeles en av vår tids store utfordringer i biologien.» Les mer her.

sssh

ruse

«Har darwinismen utløpt på dato?»
Av Peder A. Tyvand
Darwinistene i Oslo gjennomfører sin Darwin-markering gjennom 2009 ved flere titalls foredrag fordelt utover hele jubileumsåret. De norske darwinistene ser ennå ikke ut til å ha tenkt tanken at kanskje ett av disse foredragene burde ha åpnet for vitenskapelig kritikk av darwinismen. Nei, all kritikk er konsekvent tabubelagt og bannlyst. Når det gjelder det som sies fra talerstolen på disse offisielle Darwin-seminarene.
Det siste foredraget som ble holdt i denne serien var et foredrag av den prominente engelskfødte vitenskapsfilosofen Michael Ruse på Litteraturhuset i Oslo fredag 17. april: «Har darwinismen utløpt på dato». Underforstått at det har den selvfølgelig ikke. Les mer av Tyvands artikkel her.

Forskningsjournalist med bloggen post-darwinist
Den kanadiske forskningsjournalisten Denyse O’Leary har skrevet bok som heter «Design eller tilfeldighet» og har en egen blog som heter «post-darwinist«. Her forteller hun hvordan hun ble interessert i dette temaet.

post-darwinist

academicFreedomDay

Darwins fødselsdag blir Akademisk Frihetsdag
Darwins 200 års fødselsdag 12. februar 2009 vil bli feiret med stor festivitas over hele verden. Det er nå tatt initiativ til å gjøre Darwins dag til Akademisk Frihetsdag (se her), og studenter over hele verden blir oppfordret til å protestere mot sensur og forsvare retten til å debattere argumenter for og mot evolusjonsteorien. Dette er helt i tråd med Darwins egne ord: «A fair result can be obtained only by fully stating and balancing the facts and argument on both sides of the each question».

bergman

Diskriminering av Darwin-skeptikere?
Jerry Bergman har skrevet en bok som omhandler dette tema: «Slaughter of the Dissidents». Bergman opplevde selv at karriéren ble ødelagt da han for tredve år siden underviste ved Bowling Green University. Dette førte til at han også begynte å dokumentere akademisk og religiøs diskriminering overfor studenter og vitenskapsmenn som våger å tvile på Darwins teorier. Bergman har intervjuet mer enn 300 studenter og forskere i sin bok.

Darwin og baklengs evolusjon
Ikke bare er det slik at Darwins mekanisme – naturlig utvalg – virker direkte motsatt av de utviklingsmessige utledninger, men de overbevisende trekk i naturens historien er direkte motsatt av de fundamentale prediksjoner i neo-darwinistisk teori. Er det slik at naturlig utvalg egentlig forhindrer makroevolusjon? Forfektet Darwin egentlig evolusjonen 
baklengs?

darwin
davies

Var evolusjonsteorien egentlig Darwins ide?
Boken «The Darwin Conspiracy» handler om et 150 år gammelt mysterium, nemlig hvordan Darwin kunne få kreditt for evolusjonsteorien, som egentlig ble utformet av helt andre. «The central theme of this book is that Darwin lied and cheated his way into prominence as the principal discoverer of modern evolutionary theory and hence into the annals of science and world history as arguably the most influential theorist of Western Civilization.»

politiken

Kronikk i Politiken.dk
«Den kreationistiske manipulation er efterhånden lige så udbredt, som den er forskruet. Vi kan ikke risikere, at vores børn og alle andre ikke er rustet mod sludderet. Derfor har vi heller ikke noget andet valg end at kaste os ud i kampen om 2009.» Les mer her.

Evolusjonsbiologer skriver om kritikken av Darwin
«Kreasjonistene ønsker debatt om evolusjonsteoriens gyldighet. Men argumentene mot teorien er lite påvirket av den forskning som har funnet sted på de 150 årene som er gått siden utgivelsen av «Artenes opprinnelse». 
Les mer her.
dagsavisen
Back To Top