onsdag, mars 29, 2023

Arkiv

 

 musefelleBiomimetikk

Biomimetikk er å lete etter gode løsninger i biologien. Nå brukes denne tilnærmingen av stadig flere forskere innen både informatikk, materialteknologi, medisin og andre fagfelt. Hvorfor finne opp alt på nytt når noen har kommet opp med de geniale løsningene for lenge siden? Helt vanlige planter og dyr er så overlegne vår teknologi at forskere i stadig større grad satser på å kopiere naturen. Les mer http://www.origonorge.no/files/documents/biomimetics.pdf biomimetics.pdf.

 menneskets opphavNy bok om menneskets opprinnelse

Den moderne vitenskapelige skapelsesberetning forteller at mennesket utviklet seg fra en felles stamfar gjennom prosessene med fellesavstamning og naturlig utvalg. Argumentene for vårt felles opphav med ape-lignende skapninger er basert på likhet – likhet i anatomi oglikhet i DNAet. I en ny bok, Science & Human Origins, tar forfatterne for seg begge disse argumentene og viser at likheten mellom to komplekse strukturer ikke er en pålitelig indikator for en evolusjonær sammenheng. Les mer her.

Lennox-bokNy bok av John Lennox på dansk

Guds bøddel – har videnskaben virkelig fået has på Gud og dermed begravet enhver snak om ham? Det er med stor glæde og stolthed at Forlaget Origo nu kan præsentere den danske oversættelse af oxfordprofessor John Lennox’ bog om forhold mellem tro og viden. Tit & ofte ramler vi ind i en underlig kunstig konflikt, nemlig at det skulle være uoverensstemmelse mellem sand tro og sand viden. Forfatterens påstand er at konflikten ligger på et helt andet plan, nemlig mellem en rationalistisk-naturalistisk tilgang til verden og en tilsvarende teistisk. Udkommer i dansk oversættelse den 29. november 2012 på Forlaget Origo. Les merhttp://www.origonorge.no/files/documents/Pressemeddelelse Lennox_bog.pdf Pressemeddelelse Lennox_bog.pdf 

vepsOm instinkter, intelligens og algoritmer

Beveren er med sitt instinkt i stand til å bygge huler og demninger av greiner og trestammer. Vår såkalt nærmeste slektning sjimpansen kan bygge noe som minner om en hengekøye, men den er kun i stand til å legge 2 pinner i kryss for å nå et mål – ad fornuftens vei. Når den skal bruke sin forstand, blir resultatet langt mindre avansert enn beverens demning. Hvor er den evolusjonære oppstigning? Er instinkt i virkeligheten noe meget avansert, og kan det oppstå spontant i naturen? Les mer http://www.origonorge.no/files/documents/InstinkterAlgoritmerWEBudgave.pdf Instinkter.pdf  

Livets opphavNytt lys over livets opphav?

Helt fra 1950-årene er det i vitenskapelige kretser jobbet med å forklare hvordan livet ble til via naturlige prosesser. I en ny vitenskapelig artikkel sies det: ”Det er ikke en overdrivelse å hevde at livets opphav er en av de største ubesvarte spørsmål i vitenskapen”. I et forsøk på å øke forståelsen for dette temaet foreslår artikkel-forfatterne å angripe dette fra en ny synsvinkel. De mener at en må oppfatte livets opphav som opphav av kontroll og styring av informasjon. Les mer http://www.origonorge.no/files/documents/LivetsOpphav.pdf LivetsOpphav.pdf.

taleMenneskets tale-evne Et team av forskere ved UC San Francisco har avdekket det nevrologiske grunnlaget for motorisk tale-kontroll, dvs. kompleks koordinert aktivitet av små områder i hjernen som styrer våre lepper, kjeve, tunge og strupehode som vi bruker når vi snakker. Les mer her.

 bakterieOm bakterier og antibiotikaresistens

Antibiotika brukes til behandling av infeksjoner for å hemme eller ødelegge mikrobene som forårsaker sykdom. Antibiotikaresistens er den egenskap ved mikrober at de er motstansdyktige mot virkningen av antibiotika. Utvikling og spredning av antibiotikaresistens er en alvorlig trussel mot all behandling av infeksjonssykdommer. Har dette relevans for evolusjon? Les mer http://www.origonorge.no/files/documents/bakterier2.pdf bakterier.pdf

neandertalerHar menneske krysset seg med neandertalere?Antydninger om at menneske har krysset seg med neandertalere kom fram i forbindelse med at forskere jobbet med neandertalernesgenom. En sammenlikning av dette genomet med menneskets genomer avdekket at neandertalerne hadde mer til felles med ikke-afrikanske folk enn med afrikanere. Les mer http://www.origonorge.no/files/documents/neandertal.pdf neandertal.pdf.

vannVann – designet for liv

Her kommer en artikkelserie i 7 deler om vann. Vann er, ved siden av luften vi puster i, det stoffet som vi har mest kontakt med i dagliglivet, og som vi er mest fortrolig med av alle stoffene på jorden. Nettopp fordi vi er så fortrolig med det, tenker vi sjelden over at dette stoffet er et svært spesielt stoff i forhold til andre stoffer i naturen.
Les mer her: 

Vann_del_1Vann_del_2Vann_del_3;Vann_del_4Vann_del_5Vann_del_6Vann_del_7,
og en norsk artikkel her.

temperaturGlobal oppvarming stoppet for 16 år sidenTemperatur-data fra 1997 til 2012 viser at jorda ikke har blitt varmere i den perioden. Dette platået i den globale temperaturen har vart like lenge som perioden med økende temperatur – fra 1980 til 1996. Før den tid igjen var jordas temperatur nokså stabil i 40 år. 

Dataene om stabil temperatur de siste 16 årene, kommer fra mer enn 3000 målepunkter på land og til havs. Dataene er publisert av Met Office i England; les mer både om målingene og synspunkter her.

davidsen«Svar på tiltale» av Bjørn A. DavidsenEn rekke ateister har levert svært sterke angrep på kristen tro de siste årene. Gudstro og religiøsitet blir ofte stemplet som både farlig og fordummende. Bjørn Are Davidsen er overbevist om at det finnes fornuftige, positive og gode grunner for å tro på Gud. «Svar på tiltale» er en oppdatert og utvidet utgave av boken «Svar skyldig» som kom i 2007. Boken er utgitt på Lunde Forlag.
C14Kan vi stole på C14-metoden?Er det mulig å stole på en dateringsmetode som kan fortelle oss at levende molusker har skjell som er 2300 år gammelt, eller enda verre, 27 000 år gammelt? Eller som daterer millioner år gammelt kull, olje eller diamanter til å være bare 100 000 år gammelt?. Les mer her: http://www.origonorge.no/files/documents/CarbonDating.pdf CarbonDating.pdf.
turingBiokjemiske turingmaskiner og Intelligent DesignHvem var egentlig datavitenskapens far?  Det var Alan Mathison Turing (1912-1954), en britisk matematiker som var med og grunnladatavitenskapen. Etter krigen var han med på å konstruere en av de tidlige elektroniske programmerbare digitale datamaskinene. En turingmaskin er en tenkt, formelt beskrevet maskin som utfører ordre etter en helt bestemt oppskrift eller en tabell. Dette er en fundamental egenskap ved levende liv – les mer http://www.origonorge.no/files/documents/turing_maskin.pdf turing_maskin.pdf.
abortBarn drepes – hvor har pressen vært?

Nylig ble det kjent at jordmødre på Rikshospitalet har lagt levedyktige nyfødte barn til side for å dø, etter pålegg fra abortklagenemnda. I Vårt Land kom det frem at denne praksisen har vært kjent i miljøet i 30 år. Hvor har pressen vært i alle disse årene? Les mer her.

Adam&EvaKan Adam og Eva virkelig ha levd?

To nye studier tyder på at alle menn stammer fra en mann som levde for litt mer enn 135 000 år siden, og han levde samtidig med en kvinne som er mor til alle jordens kvinner. Var det Adam og Eva? Les mer her.

Blaise PascalBlaise Pascal

Hvor mange personer fra det syttende århundre har moderne programmeringsspråk oppkalt etter seg? Bare én – Blaise Pascal (1623-1662). Han var oppfinneren av den første digitale kalkulatoren, og er beskrevet av mange historikere som en av grunnleggerne av moderne vitenskap. Han er viden kjent som en av vitenskapens mest kreative og intuitive tenkere, en intellektuell pionér som oppnådde store gjennombrudd i teoretisk matematikk og fysikk. Det som gjør at vi nevner Blaise Pascal her, er den enorme mengden arbeid han gjorde som en kristen filosof, og som en forsvarer av den kristne tro. Les mer herherherherher og her.

pippiPippi Langstrømpe, empiri og darwinismenEmpiri innebærer at en konklusjon er basert på sanselig erfaring. Pippi-figuren er en grei illustrasjon på hva anti-empiri er. Forfatterne av http://www.origonorge.no/files/documents/pippi_origo.pdf pippi.pdf hevder at det finnes elementer av anti-empiri også i darwinismens grunnpåstander. Saken er den at darwinismen er basert på mekanismer og forklaringer som kommer nedenfra, i den forstand at alle forklaringene er fattigere enn fenomenene som de skal forklare. Hva slags empiri ligger til grunn for en slik tanke?
SpencerAnders Behring Breivik – sosialdarwinist?I kaoset etter pågripelsen av Anders Behring Breivik 22/7, kalte politi og presse han for «kristenfundamentalist» og «konservativ kristen». Etterhvert har det kommet fram at dette ikke er riktig, og at Breivik er sosialdarwinist. Sosialdarwinismen er en filosofisk/ideologisk retning, grunnlagt av Herbert Spencer (se bilde) som mente at han anvender Charles Darwins utviklingslære på samfunnet. Grunnprinsippet i sosialdarwinismen er at utviklingen av arten/nasjonen skjer gjennom utvelging av svake individ, slik at bare de sterkeste overlever og fører sine gener videre til kommende generasjoner. Les mer om Breiviks tanker her og her.
visdomstannHva skal vi med visdomstennene?Hva i all verden skal visdomstennene være godt for – de gir bare smerter (i tillegg til gode inntekter for tannlegene)? Det vanligste synet er at visdomstennene er eksempel på kroppsdeler vi ikke har behov for. Det sies at visdomstennene en en overflødig rest fra fortiden, noe evolusjonen er i ferd med å innrette seg etter. De fire store jekslene var i realiteten våre forfedres kjøkkenmaskiner, som kunne tygge seg gjennom datidens grove kost og dermed sikre eieren en større sannsynlighet for å overleve. Vi har ikke bruk for dem lenger – eller? Les mer http://www.origonorge.no/files/documents/visdomstann.pdf visdomstann.pdf
 lejeunesBrevet til VirginieEn fransk jente stiller spørsmål til professor Lejeunes om aper og mennesker. Den franske barnelegen Jerome Lejeune var en av det 20. århundrets betydeligste biologiske forskere og er innehaver av Kennedy-prisen. Han var professor i grunnleggende genetikk ved Universitetet i Paris. Les brevet http://www.origonorge.no/files/documents/Brev2Virginie.pdf Brev2Virginie.pdf.

 

Adam og Eva – var de historiske personer?
Har Adam og Eva eksistert? Og oppstod menneskeheten fra ett enkelt menneskepar? Nyere studier tyder på at menneskeheten oppstod nokså nylig (for ca. 100 000 år siden), på ett spesielt sted (øst-Afrika) og fra en liten gruppe individer. Les mer om dette her: http://www.origonorge.no/files/documents/Adam&Eva.pdf Adam&Eva.pdf. Og en liten artikkel om synet på Adams historisitet og syndefallet innen ID og teistisk evolusjon http://www.origonorge.no/files/documents/Adam.pdf Adam.pdf.

hjulHvem oppfant hjulet?Det er forskjellige meninger om hvor hjulet kommer fra. Noen mener kineserne oppfant det. Andre tror det kommer fra Mellom- eller Syd-Amerika. Selv om vi kan være usikre på hvor det egentlig stammer fra, kan vi i alle fall være enige om en ting: Nåtidens mennesker ville ikke klare seg uten hjulet. Det er vi blitt helt avhengige av. For å få det rette svaret på hjulets alder, har de siste års oppdagelser vist oss at da må vi ned på nano-nivå. Les mer http://www.origonorge.no/files/documents/Tveter_hjulet.pdf Tveter_hjulet.pdf
leibnizOm universets opphavFor mer enn 300 år siden stilte den tyske matematiker og filosof Gottfried Wilhelm von Leibniz det grunnleggende spørsmålet ”hva kommer det av at noe eksisterer?” Slike spørsmål fører til spørsmål som ”hvordan kan vi forklare universets opphav?” og ”hvilken verdensoppfatning stemmer best med moderne kosmologi?” Det er tre fundamentale filosofiske betraktninger med hensyn til universets opphav: (1) skapelse ex materia; (2) skapelse ex deo;  og (3) skapelse ex nihilo. Les mer http://www.origonorge.no/files/documents/cosmos.pdf cosmos.pdf.
regnRegn – hvor mye og hvor hen?En internasjonal gruppe geofysikere har publisert resultater som tyder på at jordas kontinenter ikke bare, ved en tilfeldighet, har en beliggenhet som er gunstig for liv. Studien viser at størrelse, form og landmassenes lokalisering i forhold til havområdene, spiller en vesentlig rolle for hvor mye regn det faller og hvor det faller. Det viser seg at de sju kontinentene har egenskaper og beliggenhet som gir optimal nedbør for levende organismer. Les mer http://www.origonorge.no/files/documents/regn.pdf regn.pdf.
 
informasjonBiologisk informasjonMed biologisk informasjon forstås informasjon som finnes i hver celle i enhver organisme. Cellen er den minste enhet som vår kropp er bygd opp av. Alle er enige om at livet er som et mirakel, og at den biologiske informasjon er lokalisert i DNAet som finnes i kjernen i hver celle i kroppen vår. Men der slutter også enigheten. DNAs informasjon må komme fra et sted. All informasjon vi mennesker kjenner til, stammer fra en intelligens. Det eneste unntaket noen vil innføre, er den informasjon som DNA-språket utgjør. Den skal altså ikke bero på en intelligens.  Det er besynderlig, for det  er fullstendig ulogisk. Les mer http://www.origonorge.no/files/documents/Biologisk_Informasjon.pdf Biologisk_Informasjon.pdf
universUniversets fininnstilling
Selv Albert Einstein var så fascinert av den store orden i universet, at han utbrøt: ”Det eneste som ikke er forståelig med universet, er at det er forståelig”. Det var uforståelig for ham at universets orden kunne beskrives i matematiske formler. Matematikken er jo den mest presise og eksakte vitenskap vi har. Etter et kjempesmell skulle det ha vært helt umulig. Det besynderlige er at alle – også naturalister som utelukker en Skaper – går ut fra at det er orden i universet. Les merhttp://www.origonorge.no/files/documents/Universets_fininnstilling.pdf Universets_fininnstilling.pdf
dnaAteismens sviktende grunnvollProfessor emeritus Ingolf Kanestrøm sier i artikkelen http://www.origonorge.no/files/documents/Ateismens sviktende grunnvoll.pdf Ateismens sviktende grunnvoll.pdf at vitenskapen reiser mange hindringer for den materialistiske ateismen. Et av de største hinderne er livets tilblivelse. Selv intelligente komplette ateister kan ikke redegjøre for livets tilblivelse på en redelig måte, og de får ikke noen hjelp fra naturvitenskapen i begrunnelsen for sin tro.
korstogOndskap i Guds navn – eller uten Gud?Mye ondskap har vært utført i Guds navn. Dette er et utsagn som ofte brukes av moderne ateister som en viktig innvending mot guds-tro. Historisk kristen-tro betegnes ofte som streng og voldelig, mens ateisme blir betegnet som en rasjonell og fredelig tros-retning. Dette tas opp i denne artikkelen http://www.origonorge.no/files/documents/death.pdf death.pdf.
fossilPrimitive skapninger med avanserte øyneAvansert syn blir i evolusjons-litteratur ofte antatt å ha utviklet seg over lang tid. Det er derfor svært overraskende at det i tidsskriftet Nature nå rapporteres om funn av svært avansert syn i primitive skapninger, datert til å være 515 millioner år gamle. Hvert øye er fra tre til ni millimeter og består av mer enn 3000 linser. Det sies i artikkelen at øynene er like avanserte som hos mange levende insekter. Les mer her og her.
jordaLeting etter jord-liknende planeterDet letes etter en planet som likner tilstrekkelig på jorda til at den kan inneholde liv – ja, muligens avansert form for liv. Hvor sannsynlig er det å finne noe slikt? ‘Earth-like planets with the same atmospheric conditions, ocean-to-continent ratios, and elemental abundances as Earth, with a star as luminous and stable as the Sun, and with the necessary suite of planetary partners, are either extremely rare or, more likely, altogether nonexistent (unless specifically designed by the Creator)’. Les mer http://www.origonorge.no/files/documents/Earth-like.pdf Earth-like.pdf
dnaBiologisk informasjonsformidlingAll aktivitet i enhver celle i kroppen vår er styrt fra informasjon som finnes i arvestoffet vi alle har fått fra våre foreldre. Arvestoffet utgjøres av DNA. I en enkelt celle er det like mye informasjon som vi kan finne i 100 tykke leksikonbøker. Det er så overveldende at vi må passe oss så vi ikke blir så blaserte at vi mister vår evne til å undres over livet. Les mer http://www.origonorge.no/files/documents/Bio_informasjonsformidling.pdf Bio_informasjonsformidling.pdf.
gateEn blind mann hjelper en benløs mann trygt over gaten’Eksperimenter bekrefter grensene for Darwinistisk evolusjon

     Det er publisert en rekke laboratorie-arbeider av evolusjonsbiologer de siste årene, hvor det konkluderes med hvordan økt kompleksitet på molekylær-nivå kan oppstå. Spørsmålet er midlertid: hvor kom kompleksiteten fra i begynnelsen? Det virker som forskerne mener at kompleksiteten var der fra begynnelsen, og at livet mangfoldiggjøres ved å miste biter av den komplekse informasjonen som var der fra begynnelsen. Dette stemmer dårlig med darwinismen, men bedre med Intelligent Design. Les mer her.

blindtarmBlindtarmen kan redde livet ditt !Blindtarmen regnes ofte som et såkalt ‘rudimentært’ organ, et unyttig vedheng som kun har vært gjenstand for betennelser. Charles Darwin antok at blindtarmen var en rest fra en større struktur benyttet av våre forfedre, og ikke lenger har noen funksjon. 

     Professor Parker og hans forskerteam  har imidlertid funnet ut at blindtarmen fortsatt har en vital funksjon.  Den huser gode bakterier som ligger der og venter til behovet melder seg for å gjeninnføre disse bakteriene i magen etter diaré. Tidligere  studier har også vist at blindtarmen kan lage, lede og trene hvite blodlegemer. Les mer her.

De beste skapelsesargumentene
Kosmologiske (knyttet til verdensrommet) og teleologiske (knyttet til design) argumenter er to av de sterkeste vitenskapelige argumenter for en skaper. Disse to klassiske argumenter øker i styrke ved at den vitenskapelige forståelsen av relativitetsteorien stadig blir bedre. Det har de seneste årene kommet en rekke nye vitenskapelige resultater som bekrefter teorien, og dermed styrkes argumentene for en skaper. Les mer her:  http://www.origonorge.no/files/documents/Zweerink.pdf Zweerink.pdf.

tornadoLever vi i naturkatastrofenes århundre?

Hvis man tror det, har man glemt vår nære historie, sier Holstmark og Holtsmark i en artikkel i Aftenposten. De sier også: Det er f.eks. ikke dekning for å hevde at ekstremværet vi har opplevd de siste årene er et forventet resultat av menneskeskapte klimaendringer. Syklonen som feide over Burma i mai 2008, var den verste klimarelaterte katastrofen de siste ti årene. I så måte er det interessant at en ekspertgruppe opprettet av Verdens Meteorologiske Organisasjon nylig analyserte spørsmålet om vi har sett en økende frekvens av tropiske sykloner. Konklusjonen er at ‘det forblir usikkert om endringer i tropisk syklonaktivitet har overskredet naturlig variasjon’.

hakkespettHakkespetten inspirator for støtdempereHakkespetten hakker med en hastighet på 20 per sekund, og med en retardasjon på 1200g. De kan repetere hakkingen 500-600 ganger per dag. Et menneske vil miste bevisstheten ved 4-6 g. Forfatterne av en ny analyse kaller hakkespettens støtdemping for ’avansert’. Basert på sin analyse av hakkespetten, forsøkte de å konstruere et system som kan beskytte mikro-maskiner fra høye g-påvirkninger. Les mer her og her.
voldMelkeveien: Akkurat passe antall eksplosjoner!Det er en voldsomhet i universet uten sidestykke. De verste katastrofer på jorda – de største jordskjelv og vulkanutbrudd – blir bare pistolskudd i forhold til det som skjer i universet. Det er f.eks. funnet galakser hvor det regelmessg skjer eksplosjoner som er en billion ganger styrken av en atombombe. Med slik voldsomhet ville liv være umulig. Melkeveien er annerledes, den ser ut til å være fin-innstilt for liv. Les mer her: http://www.origonorge.no/files/documents/Melkeveien.pdfMelkeveien.pdf
co2Ingen sammenheng mellom CO2 og temperaturøkning?I en ny vitenskapelig artikkel i tidsskriftet International Journal of Geosciences hevder forfatteren at menneskeskapte utslipp av CO2 fra fossile brensler ikke har noen sammenheng med temperaturforandringer. Les mer her. I en annen artikkel i samme tidsskrift presenteres et studium av data fra 3070 bøyer i verdenshavene fra 2003 til 2008. Forfatterne hevder at disse dataene viser at det nå pågår en avkjøling av verdenshavene og ikke en oppvarming. Les mer her.
utstillingEn kritikk av Naturhistorisk museum sin utstilling «Kan vi tilgi Darwin?» Utstillerne setter evolusjonslæren opp mot Bibelen, de forsøker å fremstille vitenskapen og evolusjonslæren som allierte, og det å tro på «en guddommelig skapelse» som ensbetydende med å forkaste vitenskapen. Hva tror du? Har alt oppstått fra ingenting? Har all denne materien organisert seg av seg selv, til stjerner og planeter og til jorda som du bor på? Har liv oppstått fra døde ting? Les mer her.
solaSola kan påvirke radioaktiv nedbrytingDaterings-teknikk ved hjelp av radioisotoper har lenge vært brukt som evidens for at jorda er gammel. Nå viser en ny studie at aktivitet dypt inne i sola kan påvirke nedbrytingen av visse radioisotoper. Betyr dette at vi må forkaste radiometrisk datering? Les mer her: http://www.origonorge.no/files/documents/radioaktiv.pdfradioaktiv.pdf 
BeheEksperimentell evolusjon og generelle konklusjonerDen kjente molekylær-biologen, professor Michael Behe, har skrevet en artikkel i The Quarterly Review of Biology om eksperimentell evolusjon på molekylær-nivå. Han gjennomgår det som har vært gjort eksperimentelt av evolusjonen i laboratorier de siste 40 årene. Slike data kan si oss hva som har skjedd evolusjonsmessig. Fra et slikt perspektiv er det klart at Darwins mekanismer ikke kan skape kompleksitet. Les mer om dette her. Ikke overraskende, har Behes artikkel skapt debatt – se her og her.
mooreGrunnleggeren av Greenpeace skeptisk til ‘global warming’ – se intervju her.
kompleksOpphavet til de første komplekse levende celler
– en viktig evolusjonshendelse eller skaper-akt?
En nyere artikkel publisert i et vitenskapelig tidsskrift (Nature Reviews Microbiology) stiller spørsmålet om evolusjonsperspektivet er tilstrekkkelig til å forklare opphavet til de første levende komplekse cellene som oppstod for 3.8 milliarder år siden. Les mer her: http://www.origonorge.no/files/documents/complex.pdf complex.pdf

 

fysiskTest av de fysiske konstanterDe seneste årene har astronomer testet og bekreftet fysikkens tre konstanter: 1) styrken av den elektromagnetiske kraft, 2) forholdet mellom protonmassen og elektronmassen og 3) protonets gyromagnetiske ratio. Disse fysiske kreftene er påvist å ha vært forbausende konstante over hele universets historie. Les mer om dette her: http://www.origonorge.no/files/documents/FysiskeKonstanter.pdf FysiskeKonstanter.pdf
klima-flyktningerHvor ble det av klima-flyktningene? For 6 år siden, advarte FN (UNEP; United Nations Environmental Programme) om at verden innen 2010 ville få 50 millioner klima-flyktninger. Det ble sagt at disse ville måtte flykte på grunn av havnivåstigning, ørkenspredning, ekstremvær og mangel på mat. Det ble også publisert et kart (til høyre) som viser risikofylte områder. Disse prediksjoner viser seg nå å ikke holde stikk; tvert imot har befolkningen økt i de risikofylte områdene. UNEP sier nå at disse tallene ikke var deres offisielle prediksjoner. Les mer her og her.
SETIHvordan går det med søk etter utenomjordisk liv (SETI)?I en artikkel i ‘New Scientist’ sies det følgende: Etter to årtier med søk har det ikke lyktes å finne en planet som ligner vår. Er det grunn til å være bekymret? Overskriften på artikkelen er: Hjem, kjære hjem: Vårt ensomme solsystem. Forfatteren spør videre om hvor enestående vi egentlig er. ID-forskeren Guillermo Gonzalez mener at vi er så enestående at det er bortkastet tid å lete. Les mer her.
 
DNADatamaskiner og IDBill Gates har sagt at “Human DNA is like a computer program but far, far more advanced than any software we’ve ever created (menneskets DNA er som et data-program, men mye, mye mer avansert enn noe programvare vi noengang har laget)”. Les mer om ‘Jetfly, tog og informasjons-systemer’ http://www.origonorge.no/files/documents/planes.pdf planes.pdf. I tillegg er det en interessant artikkel om hvordan fluer kan hjelpe med datanettverks-problemer’ http://www.origonorge.no/files/documents/fluer.pdf fluer.pdf.
kaldtGår vi mot kaldere vintre?Da vi nå går inn i en periode med svært lav sol-aktivitet, er det forskere som i en ny vitenskapelig artikkel hevder det er sjanse for at vi i nord-Europa går mot kaldere vintre, ja kanskje like kaldt som i Europa på 1600-tallet. Den kalde perioden på 1600-tallet er ofte kalt ‘den lille istid’. Les mer her, om om ‘lille istid’ her.  

Neandertaleren er del av menneskets familie
Det er nå mer enn 10 år siden det ble mulig å analysere Neandertalerens DNA. Tidligere er det sagt at neandertaleren er såpass forskjellig fra mennesket at det ble klassifisert som en egen art av Homo. Nå er DNA undersøkt, og rapportert. Det viser seg nå at mange av oss har gener fra Neandertaleren, noe som betyr at Neandertaleren hørte til i menneskets familie. Redaktøren i New Scientist sier: «Welcome to the human family, Neanderthals«. Les mer om dette her.

noahSyndfloden – i Svartehavet?
Bibelen forteller om en stor flom på Noahs tid. Det er ikke uvanlig å tolke dette som en verdensomspennende flom for mindre enn 10 000 år siden. Er flommen global eller regional? Hva sier Bibelen, og hva sier de geologiske data om dette? Er det mulig at Bibelen taler om en regional flom? Vitenskapelig sett er det vanskelig å finne argumenter for en global flom. Det er boret 3 km inn i isen på Grønland; de eldste islagene er daterte til 110 000 år og tyder dermed på at flommen ikke var global – se  Seely.pdf og denne. Josefus, den jødiske historiker, beretter om en flom og en ark i Armenia-området. Geologene Ryan og Pitman finner geologiske data som tyder på at Syndfloden fant sted i Svartehavet. Les mer her.
laetoliMå menneskets utviklingshistorie omskrives?

‘Laetoli’ fotspor fra Tanzania ble først rapportert i 1979 og fikk umiddelbart stor oppmerksomhet fordi de ga evidens for oppreist gange. Sporene var avsatt i vulkansk aske som er datert til 3.6 millioner år. Det var mange som hevdet de lignet til forveksling menneskespor, men bare få forskere var enige i dette. Nå foreligger et begrunnet svar på spørsmålet om de som avsatte sporene gikk som mennesker eller aper. Svaret er at det var mennesker som gikk ved Laetoli, noe som vel må bety at menneskets utviklingshistorie må omskrives? Les mer her.

climategateHva ‘Climategate’ forteller om dogmatisk forskning‘Climategate er det styggeste utslaget av ideologi i forskning jeg har sett’, sier professor Peter Haugan ved Universitetet i Bergen (se her). En interessant artikkel om forholdet mellom politikk og klima-forskning finnes her. ‘Climategate’ har sin parallell i måten Darwin-skeptikere blir behandlet på – les mer herPostludium: Om den påståtte ‘hvitvasking’ av Climategate – se her.
fuglFuglenes aerodynamiske designMange mener at design i levende vesen bare er en illusjon. De mener at tilsynelatende kompleksitet kan forklares ved neo-Darwinismen. Men slutninger om design og intelligens er et fullt ut gyldig alternativ fra analogi til den menneskeskapte verden. Her kan du lese om en ny vitenskapelig artikkel som handler om aerodynamisk design i fugleverdenen.
ursuppe‘URSUPPEN’ – utgått på dato
Russeren Oparin foreslo i 1924 at den primitive atmosfæren på jorda var reduserende og at dette, ved tilførsel av energi i form av stråling, lynnedslag, vulkansk aktivitet, ville fremme syntese av organiske molekyler. Det ble antatt at havet etter hvert var fylt av så store mengder organiske molekyler (Haldane kalte dette senere for ‘ursuppen’) at dette ville favorisere utvikling av liv. Dette er en teori som lever i beste velgående fremdeles 80 år senere. Men nå har det kommet nye forskningsresultater som viser at den er utgått på dato. Les mer her og her.
rubisco‘Rubisco’ likevel ikke uintelligent design!Rubisco er et av de viktigste enzymer på jorda. Påstanden om at Rubisco er uintelligent designet forekom i lærebøker på 1990-tallet. Over det siste ti-året har pendelen svinget bort fra denne idéen om at Rubisco er et eksempel på dårlig design. Nå sies det i flere vitenskapelge artikler at Rubiscos beskaffenhet og yte-evne er bemerkelsesverdig og bærer ikke preg av darwinistisk utvikling. Les mer her.
fotThese feet are made for runnin’Denne lille omskriving av teksten til Lee Hazlewoods These boots are made for walkin’ skyldes at nyere studier viser at den menneskelige fot er designet for løping (uten sko). Å løpe barbent gir nemlig mindre påkjenning på kroppen, i og med at en treffer underlaget med fremre del av foten. Når en treffer underlaget med hælen, blir kollisjonen med underlaget kraftigere og kan dermed medføre skader. Les mer her.
montonAteistisk filosofi-professor forsvarer Intelligent DesignProfessor i filosofi ved University of Colorado (Boulder), Bradley Monton, har ferdig et manuskript om Intelligent Design, og skriver på sin hjemmeside følgende: «Argumentene for Intelligent Design er blitt slaktet av ateistene. Selv om jeg også er ateist, mener jeg at argumentene for Intelligent Design er sterkere enn de fleste vil innse. Jeg vil hevde at Intelligent Design kan forsvares som vitenskapelig, og at det virkelig er gode argumenter for en designer av universet.» Hør hva han sier her, og les her.
new scientistUniversets mørke materie – et mysteriumDen mørke materiens totale masse i universet er av en betraktelig større andel enn den «synlige» delen. Dette er et stort mysterium. Det er anslått at den synlige delen står for omtrent fire prosent av den totale energitettheten i universet. Omtrent 22% skal være mørk materie, mens de gjenstående 74% blir kalt for «mørk energi», et enda større mysterium innen vitenskapen Dette mysterium behandles i siste nummer av New Scientist. Det sies at hvis vårt univers bare ett av mange mulige univers, så er denne gåten mulig å forklare. Det synes å være bare en annen forklaring på dette mysterium, nemlig at universet er skapt. Les mer her og her.
eksoplanetEksoplanetenes sammensetningEksoplaneter er planeter utenfor vårt eget solsystem. Den første eksoplaneten til en stjerne ble oppdaget i 1995; siden er det oppdaget mange nye, totalt antall er nå over 450. Forskerne står nå på trappene til å oppdage eksoplaneter helt ned på jordas størrelse. En ny vitenskapelig artikkel viser at den kjemiske sammensetning av eksoplaneter er helt ulik jordas sammensetning. Dette stemmer godt med ‘Rare Earth-hypotesen’, som sier at planeter med egenskaper og sammensetning for å støtte avansert liv, er svært sjeldne eller unike for vårt solsystem. Les mer her.
nettEdderkoppnettets designEn ny studie av kinesiske forskere viser at edderkoppnett forandrer sin struktur når det blir vått, og øker dermed mulighetene for å utvinne vann fra luften. Deres funn kan vise seg å få betydning for design av materialer for oppsamling av vann. Om evolusjonistene kan forklare hvordan edderkoppnettet utviklet disse egenskapene, er mer usikkert. Når vi nå kjenner til hvordan edderkoppnettet fungerer, vil vi hevde at  det er mer sannsynlig at dette høyst tekniske systemet har sitt opphav i intelligent design, heller enn  at det har en såkalt naturlig forklaring. Les mer her.
dissentereVitenskapelige dissentere fra darwinismenEn hel del forskere har skrevet under på et opprop om sin skepsis til darwinismen. “Vi er skeptiske til påstanden om at tilfeldige mutasjoner og naturlig utvalg kan være årsak til livets kompleksitet. Vi mener derfor det bør gjøres mer omfattende undersøkelser av darwinismens grunnlag.»  Listen over underskrivere er lang, og omfatter forskere på prestisjefylte universitet som Yale, Princeton, Stanford, MIT, UC Berkeley, UCLA, og mange andre. Se listen, som er oppdatert januar 2010, her.
fodorSekulære ‘kreasjonister’«What Darwin Got Wrong» er en ny bok av Jerry Fodor, professor i filosofi ved Rutgers University, og Massimo Piattelli-Palmarini, professor i molekylær-biologi ved University of Arizona. Disse forskerne er begge ateister, og de leverer solide vitenskapelige argumenter mot darwinismen. Kort fortalt handler boken om hvordan de seneste årenes oppdagelser innen genetikk setter spørsmålstegn ved de vanligste ‘sannhetene’ om naturlig utvalg, og hvordan disse undergraver det vi ‘vet’ om evolusjon og biologi. Les også intervju med Fodor her.
klimaKlima og drivhuseffektI massemedia har det i de senere årene pågått en hissig debatt om klima og klimaforandringer. En del av debatten har vært lite saksorientert, så den må ha virket forvirrende på mange. Et sentralt tema har vært spørsmålet om den globale temperaturøkningen er reell, og om den i tilfellet er menneskeskapt. I artikkelen http://www.origonorge.no/files/documents/Klima og drivhuseffekt.pdf Klima og drivhuseffekt.pdf belyser Ingolf Kanestrøm (professor emeritus, UiO) hva vi mener med drivhuseffekt og drivhusgasser.
hawkingStephen Hawking: Gud skapte ikke universet
Stephen Hawking har fått mye beundring og respekt som en fremragende fysiker og matematiker. Hans nyeste bok har titelen ‘The Grand Design’, men konklusjonen hans er nøyaktig det motsatte – universet er ikke skapt (designet), men oppstod fordi noen fysiske lover var der til å skape det. Stephen Hawking sier at fysikkens lover er en slags garantist for at universet oppstod av ingenting. Er det virkelig sånn at fysikken er tilstrekkelig til å forklare opphavet til det hele? Les mer her og herEr det egentlig vitenskap det Hawking sier?
lerøen‘Kirken, helvete og oljesanden’Motstandere av oljesandprosjekt i Canada tapte kampen under Statoils generalforsamling. Nå vil Den norske kirke selge seg ut av selskapet. «Spørsmålet til landets biskoper er følgende: Hva er et realistisk alternativ til olje og gass for å skaffe tilstrekkelig energi og mer rettferdig fordeling til en global befolkning i sterk vekst ?» Les Lerøens kommentar her.
dawkinsDawkins utnevnt til æresdoktor ved Universitetet i OsloRichard Dawkins er utnevnt til æresdoktor ved vårt ledende universitet. Vanligvis får man en slik hedersbevisning som følge av stor samfunnsnyttig innsats eller fremragende bedrifter innen forskning eller oppfinnelser. Richard Dawkins blir nok hedret fordi han i mer enn 30 år har vært verdens ledende og mest aggressive ateist og darwinist. Ja, han er mer enn en ateist, han hater Gud og religion. Les mer http://www.origonorge.no/files/documents/Tveter_Dawkins.pdf Tveter_Dawkins.pdf
edenOm Edens hageI desember 2010 ble det publisert en artikkel i tidsskriftet Current Anthropology som kan kaste nytt lys over 1. Mosebok 1-11. Artikkelen, av arkeolog Jeffrey Rose ved University of Birmingham, beretter om 60 tidligere ukjente steder ved kysten av den Persiske Gulf. Disse stedene er tidfestet til 7500 år gamle, og muligens ennå eldre. Les merhttp://www.origonorge.no/files/documents/eden.pdf eden.pdf. Se også en artikkel om Noah http://www.origonorge.no/files/documents/noah.pdf noah.pdf 
Back To Top