tirsdag, juli 05, 2022

3-4 kvartal 2018

Id-undergrunnsbevegelsen m.m –her.

Er et stort univers et problem? –her.

Topp nyheter i 2018 –her.


Metodisk regularisme –her.

Semantisk informasjon –her.

En mekanistisk vitenskap –her.


Ingen kjemisk affinitet –her.

Skrive om eller tenkepause? –her.

Bakteriofager -spirende gjær og Behe’s renvasking –her.


Kommende  bok: –her.

Stopp sortering av menneskeverdet –her.

‘Ingenting gir mening..’ –her

Celle-hukommelse –her.


Flere roller til RNA i cellen –her.

Kunststykker i Celle-Sirkuset –her.

Foreldreløse (orphan)gener –her.

Et øyeblunk –her.


Proteinmodifikasjon –her.

Rom- vs. Celle-arkeologi –her.

Filosofien bakom evolusjonsteorien –her.

Hvordan livssyn kan påvirke forskere –her.

Vurdering av ‘Introduction to Evolutionary Informatics: –her.


Lennox ressurser –her.

Lennox-diskusjon: Livets opprinnelse –her.

Lennox om: informasjon –her.

Ulike verdensanskuelser –her.


Douglas Axe sin bok oversettes til dansk i løpet av året: ‘Sunn fornuft’.

Blir utdelt til abonnenter i 2019.

I mellomtiden: Følg hans ‘brev-veksling’ med teistisk evolusjonist –her.

Les også hans kommentar om: Nobelprisen i kjemi for intelligent design? –her.


Mer enn gener –her (Leisola).

Om nye trender i systembiologi –her (Leisola).


Metodologisk naturalisme –her. Fossil materialisme –her.

Universet -designet for hva? –her


Utviklet enzymer seg? –her

Filmen Revolutionary (M. Behe)-her.

E-bok med ID-videoer –her.


Fagfellevurderte artikler som støtter ID-her

Øyet og objektorientert programmering –her

Krypteringssystem funnet i gener –her.

Bakgrunn for teistisk evolusjon –her.


Evolusjon et ‘faktum’ –her.

Vesentlig fosformangel i universet –her.

Lambda-p42 genet og nylonase –her.

Fra forfatteren av boka ‘Heretic’ –her (engelsk).


DarwinsPredictions –her.

Tankerekke om opprinnelsen –her.

Klassiker: Kinesin på mikro-tubul –her.

Mer enn 80% av menneskelig genom har funksjonalitet –her.


Fininnstillingsprinsippet –her.

Universet er ikke evig –her.

Er ID noe nytt og skummelt? –her og her.


Genduplisering -grunnlag for innovasjoner? –her.

Lydfil:  Debatt Meyer-Haarsma

Mine Topp-10 argumenter mot neo-darwinismen –her.

Dyrs opprinnelse: tusenvis av gener kreves –her.


Gjenbruk gir mindre søppel –her.

Fra genom til kroppsplan –her.

DNA har en ‘formkode’ –her.

Back To Top