tirsdag, august 16, 2022

2017 nyheter

Design og 3-D struktur:

R. Dawkins argumenterer for id-5min –her.

3D-struktur av DNA i celler –

et logistikk mareritt –her.

Evolution news om: design og teleonomi –her.


Livets opprinnelse- utfordringer fra:

informasjon;

 termodynamikk;

syntetisk kjemi;

kunstige syntetiserings-forsøk –her.

Eldre nyheter her:


Materie og bevissthet

Menneskeverd-rettighet til liv -dødshjelp –artikkel.

Sjimpanser ikke berettiget til menneskelige rettigheter –her.

– Ontario Canada. Falsk eutanasi-propaganda –her.

Vitenskap eller ideologi –her.

Verktøy til måling av vitenskapsskepsis –her.

Dawkins etterfølger og Gud –her.


Metaspriggina: Virveldyrfisk funnet i Kambrium –her.

Flere tilganger til kambrisk eksplosivitet –her.

Naturalismens effekt på vitenskap –her.


Intelligent Design (ID) –her; hevdes

å true menneskerettene –her.

Menneskeverd en ‘fiksjon’? –her.

Evolusjonær informatikk –her; Perfekte molekylære maskiner: her.


Se en grunn til at vi holder oss i live –her.

Tilfeldighetenes grense –her.

Kommentar til ‘Kampen om livet’ -Episode 4 –her.

Der maskin-metaforen feiler –her.

Mulighet er ikke bevis –her.


Stephen C. Meyer ved ‘March for Science’ om 

‘Slutninger til beste forklaring’ ut fra

‘multippelt-konkurrerende hypoteser’ –video.

“Marsj for vitenskapelig ideologi -ikke vitenskap” –her.


Innvendinger mot evolusjonsteorien  her.

Ny bok: Zombie-science av J. Wells lansert –her.

Motbeviste ikoner i evolusjonsteorien blir opprettholdt –her.

Bokkommentar her.

Hvem er designeren:her.


Nye oppdagelser harmonerer ikke med evolusjonsteorien –her.

Materie et problem for materialister –her.

Elektrisk DNA, sirkulær RNA –her.

Blekksprut med genetisk redigering –her.

Mer massiv RNA-redigering her. Programmerte prokaryoter –her.


Fotosyntesen -hvordan startet den –her.

Hvis noe er fordelaktig –her.

Gigant virus og Darwins tre –her.

Mer om orfan-gener her.

Kreft fra mutasjoner


RNA-kode overgår DNA –her. Hull i hodet –her.

Komiske konsekvenser av konvergent evolusjon hos dinosaurer.

MicroRNA passer ikke med evolusjonsmodellen –her.

Nyeste unnskyldninger om Kambrium –her.


Begynnelse på slutten for Trapist-1 spekulasjoner –her.

Evolusjonsteori -metafysikk eller vitenskap –her.

‘Regularisme’ i stedet for metodologisk naturalisme/teisme? –her.

Alternativer til metodologisk naturalisme –her.

Fagfelle-vurderte artikler som støtter Intelligent Design (ID) -engelsk.


Realismen i tilfeldig ombyttbare elementer –her.

Ann Gauger om nylon-bakterier -litt her og mer her.

“Darwins Terninger” –her.

Om evolusjonsikoner –her.

En meningsfull verden –her.


Bruk av design-filter i SETI-forskning –her.

DNA -Designede Naturlige Algoritmer –her?

Ikke-reduserbar kompleksitet i kjemiteknikk: Den designede kropp.

Minner for øvrig om Start-guiden, som går ut fra egen interesse.


Test av RNA-verden –her. Teleologi/formål i evolusjon? –her.

1.6 milliarder år gamle rødalger –her.

Hva kan mulig funn av eldste fossiler i verden lære oss?

Nylig spekulativ evolusjonshistorie –her.

Gjenbruk av celle-komponenter m.m –her.

Mammut-devolusjon –her.


Her får du tilleggsstoff til din biologibok. Heftet er på 40 sider og gir en kritisk vitenskapelig tilnærming til evolusjonsteorien som du ikke finner i din lærebok. Her legger vi kortene på bordet fordi enhver sak bør ses fra flere sider. Vårt mål med dette heftet er å formidle materiale for bedre å kunne ta stilling til den diskusjon som foregår i biologifaget.  Av lektor Kristian Bánkuti Østergaard, cand.scient. i biologi. Les vedlegget her.


Hvilke årsaker som ’tillates’, ikke tiden det tar (selv om det er sammenheng), utgjør hovedskillet –her.


Om molekylære maskiner her; gjenbruk av cellens molekylære maskin-komponenter –her. Vitenskapens blinde flekk –herKilde til intelligens.


Nyheter knyttet til: VitenskapEvolusjonCambriumDarwins Doubt; Nye bøker/lydfileretc. Vitenskap vs. dyr –her.


Om 2 arter har mange like proteinkodende gener, som utgjør 1-2% av cellens DNA, kan det like fullt være store Ulikheter i genfunksjoner.

Av det resterende 98-99% DNA, vet vi nå at mye er ansvarlig for regulering, opprettholdelse og omprogrammering av genetiske sekvenser –Regulering og balanse.


I forbindelse med ‘Darwin-dagen’ – livssyn, salgstricks –her.


Video om Undeniable av D. Axe.


Lær om kroppsbygging for C.elegans ormen -video her, om mus og menn (lydfil –her, med resymé). Om eksperten på kroppsplaner (dGRNs) –her.


Privileged species her. Inkrementelle vs. radikale innovasjoner –lenke.


Intervju med Anne Gauger om celledød (apoptose) her: Hvorfor begår velfungerende celler selvmord, til beste for organismen?


Cellens arbeidshest: Kinesin-video.

Hvorfor fossiler ikke kan vise til darwinistisk evolusjon, her.

DNA som i et bibliotek, her. Effekt av Darwins etsende ide, her.


Komplekse organismer eldre enn enkle?- oversatt her.

Er vi 99% sjimpanser? –lenke.


Hva vi ikke ser omkring oss -elementærpartikler i fysikkens standardmodell –her.

Om tilfeldig dannet tekst-her. Hva feiler –lenke: fakta eller reaksjon på dem? Er det ‘alternative fakta’ –lenke? Hva med dette?

Back To Top