tirsdag, august 16, 2022

2016 Starten av året


Hvordan virus kan infisere bakterier,(lenke), lydfil (lenke), kortfattet kommentar.

Om du er interessert i et resumé, er forsøk på det her (lenke).


Hvorfor det er liten debatt om neo-darwinismen, Meyer referer til Martin Luther King (lenke).

Meyer og Axe snakker om hovedutfordringer for makro-evolusjon (lydfil).

Meyer: LaMarck tilbake fra graven, her. Om problemer som epigenetikk reiser for tradisjonell darwinisme.


Påvirker Ediacra-funn konklusjoner fra Darwins Doubt: lenke1 og lenke2, -forsøkt oversatt her. Kan leses mens en hører på Information Enigma.

Oksygen skaper ikke DNA (lenke).

Back To Top