tirsdag, juli 05, 2022

2.kvartal 2018

Fra genom til kroppsplan –her.

DNA har en ‘formkode’ –her.

Portvoktere i cellekjernen –her.

Design langt utover maskiner –her.


Aktuell bok av John C. Lennox omtales her.

Astrofysikken og liv –her.

Koder med romlig informasjon –her.

Konformitetspress og bias i vitenskap –her.


Cellekjernen i 4-D –her.

Kambrium: gjendrevet påstand –her.

COI-gen og arters alder –her.

Om dårlig design –her.


Cellemembraner: Dynamiske og designede –her.

Levende fossiler -under angrep –her.

Embryo-utvikling: sebra-fisk og frosk –her.

‘Thomas Aquinas og evolusjon’ –her.


Like sikkert som helio-sentrisitet? –her.

Evolusjonist-forutsigelser imøtegått –her.

Mus og rotte-genom ulike –her.


Evolusjonsteori vs. tyngdekraften –her.

Om flytting av blink og tvetydigheter –her.

Genetikk uten epi-foran er ufullstendig –her.


Utviklet via små gradvise endringer? –her.

Mitokondrie opprinnelse motbevist –her.

Konvergent evolusjon og felles avstamning –her.

ID og MN absolutt motsetning? –her.

Problemet med ‘bad-design’ –her.


Liste over ID-videoer –her.

Minner om Start-guiden –her.

Menneskelig proteom –her.

Feil premiss i Dover-rettsak (2005) –her.

Manglende grunnlag for innovasjon og funksjonaliet –her.


Casestudie i kognitiv forutinntatthet –her.

Intelligent Design  oppdagbar for vitenskapen? –her.

Forslag om mitokondriedonasjon –her; (se s.10)

– se mer om mitokondrier –her.

Back To Top