onsdag, mars 29, 2023

Gratis USA-tur for ungdom

Sigve Brekkes minnefond

Origo Norge har opprettet Sigve Brekkes minnefond, og vi ønsker deg velkommen til å støtte norsk ungdom som interesserer seg for ID. Store og små bidrag er kjærkomne.

Midler overføres til Origo-konto: 1503 02 18210. Mrk. beløpet Minnefond.

Origo Norge og Sigve Brekkes minnefond vil hvert år dekke reise og opphold til USA for å delta i Discovery Institute’s Summer Seminars.  Disse avholdes hvert år i Seattle, USA. Der samles hver sommer noen av Intelligent Designs (ID) beste foredragsholdere og flere av de fremste ID-forskerne i USA. Unge lovende studenter fra hele verden presenteres for det aller nyeste innen ID-forskningen.

Er du 20-35 år og har sterk interesse for ID? Søk idag!

Send gjerne forespørsel til Origo Norge, bruk skjemaet: Kontakt oss.

Standard søknadsfrist er 1.februar.

Vanlig stilte spørsmål om USA-oppholdet:

Hvilke kriterier har dere for å kunne bli valgt ut?

Det er styret i Origo som tar beslutningen om hvem som skal tildeles stipendet hvert år.
Beslutningen tas på bakgrunn av vedlagte cv og referanser.
Skriv en så utfyllende cv som mulig og ta med relevante referanser.

Dekker stipendet både fly, opphold og deltakelse?

Stipendet dekker flyreisen t/r USA og avtalen vi har med Discovery Institute i Seattle,USA, sørger for at det øvrige er dekket.

Hva er datoene på arrangementet?

Seminaret er vanligvis i midten av juli.

For øvrig:

Om du velges ut, vil du få tilsendt en god del undervisningsmateriale på forhånd for å få best mulig utbytte av oppholdet.
Back To Top