onsdag, mars 29, 2023

1.kvartal 2018:

Det menneskelige øye –her.

Loven om null magi –her.

Naturlig genetisk engineering –her.

Jorda enda mer privilegert? –her.


Kambrisk vippepunkt? –her.

Sprikende uttalelser  –her.

Embryologi-utfordringer –her og her.


Program-vare menneske-sjimp –her.

Geneditering etiske implikasjoner –her.

Kroppens celler –her.

Fysikkens mestere –her.


Ribosomets sammensetning –her.

Hva er livet –her.

Norges evolusjonsskeptikere –her.

Nye blodtester: Alzheimer –her.


Ett første menneskelig par? –her.

Fri energi og livets opprinnelse –her.

Flere problemer ved naturlig dannelse av livet –her.


Universet gjenspeiler et sinn –her.

Er vitenskapen objektiv? –her.

Prisen for å benekte fri vilje –her.


Debating Darwins Doubt -kap.4: her.

Om egenkontroll i naturvitenskap –her.

Erobret fisk land som vrakgods? –her.

Vitenskapsmann om ytringsfrihet –her.


Opprinnelse til menneskelig genom –her.

Video: The information-enigma –her.

Liste over ID-videoer –her.

Lenker: intelligentdesign.org ;  discovery.org


Taleevne hos fugler –her.

Papegøye i australsk dyrehage
Flink til å etterape tale

Kreft-teori om Kambrium –her.

Følger av universets begynnelse –her.

Om abstrakter i sinnet –her.

Meyer om ‘gud-i-hullene’ –her.


Hvor mutasjoner feiler – Del IDel II.

Frankenstein advarselen –her.

Homo sapiens? –her.

Vitenskap som dogme –her.

Mye skjult i hundespytt og råttent tre –her.


Diskusjon om menneskets opprinnelse –her.

Descartes sin blunder –her.

Ateist  gir begrunnelse for Gud –her.

To evolusjonister ramponerer teorien –her.


Finnes det humor i ID-bevegelsen? –her.

Homologi-argument –redusert.

Var C.S. Lewis evolusjonist?

Del IDel II.

Tankekors –her.


Hjerne ulik bevissthet  –her.

Hvaler i ‘Adam and the Genome’ –her.

Kan moral ha amoralsk opprinnelse? –her


Ingredienser ulikt liv –her.

Om ‘protein design’ –her.

Design tricks fra naturen –her.

Livets hardware argument –her.

‘Materialisme’ umuliggjør materialisme: her.


Om metodologisk naturalisme:

bakgrunn;

 prinsipp.

Få slutt på menneskehandel –her.


James Tour om ‘origin of life’ forskning –her.

TU tar opp dette –her.

Newton om design –her.

Ateisme mot vitenskap –her.

Back To Top