Menneskets opprinnelse: om fossilbevis –her.

Omtale av boka på norsk, se 3 nederste menyvalg –her.


Ny bok: Tro og videnskab (red. P. Øhrstrøm) sendes ut til medlemmene over sommeren -omtale her.

Den nye e-versjonen av Origo-magasinet drøyer noe, bl.a. grunnet  mye ekstra-arbeid i forbindelse med oppstart av ny stiftelse: Les i mellomtiden nye artikler på nettstedet her.

Smarte design i naturen –her.

Ny definisjon av vitenskap –her.

Er naturlige årsaker tilstrekkelig til å forklare den verden vi lever i?  –her.

Er vår vestlige livsstil i ferd med å rive bort planetens livsgrunnlag: her.


Høne eller egg -problemet –her.

Biologi med fremsyn? –her.

Behe Om Ikke-Reduserbar Kompleksitet –Igjen


Evig liv -eller død (Kunstig intelligens) –her.

Behe svarer: Lenski –her; -kolleger: Del 1, Del 2, Del 3.

Eigens paradoks består –her.


Oppdatering –her.

Små vidundre –her.

Om insekt-evolusjon –her.


Svar på kritikk av ‘Darwin Devolves’ -isbjørner –her.

Proteom analogt med språk –her.

Nytt europeisk (tyskspråklig) senter for Biokompleksitet og naturlig teologi under arbeid –her.


Topp-10 problemer for evolusjonsteorien –her. (eng)

Vestigale organer og ‘søppel-DNA’ –her.

Foran ‘Darwin devolves’ –her.

Naturlig utvalg sliter –her.


Konvergent evolusjon sliter –her.

Ulik embryo-utvikling –her.

Anomalier akkumuleres –her.


Histon kode uten evolusjonær forklaring –her.

Cellen vitner om design –her.

Testing av overdrivelser og feil –her.


Epigenetiske problemer

-for evolusjonsteorien –her.


Origo Norge har opprettet en Vipps betalingsmulighet for både “Origo Norge” og “Sigves minnefond”. Last ned Vipps app (ved problemer sjekk vipps.no) og søk opp “Origo Norge” og Vipps pengene 🙂 Knut Sagafos  (500 kr. for medlemsskap og Origo-bladet)


Id-undergrunnsbevegelsen m.m –her.

Er et stort univers et problem? –her.

Topp nyheter i 2018 –her.


Metodisk regularisme –her.

Semantisk informasjon –her.

En mekanistisk vitenskap –her.


Ingen kjemisk affinitet –her.

Skrive om eller tenkepause? –her.

Bakteriofager -spirende gjær og Behe’s renvasking –her.


Kommende  bok: –her.

Stopp sortering av menneskeverdet –her.

‘Ingenting gir mening..’ –her

Celle-hukommelse –her.


Flere roller til RNA i cellen –her.

Kunststykker i Celle-Sirkuset –her.

Foreldreløse (orphan)gener –her.

Et øyeblunk –her.


Proteinmodifikasjon –her.

Rom- vs. Celle-arkeologi –her.

Filosofien bakom evolusjonsteorien –her.

Hvordan livssyn kan påvirke forskere –her.

Vurdering av ‘Introduction to Evolutionary Informatics: –her.


Lennox ressurser –her.

Lennox-diskusjon: Livets opprinnelse –her.

Lennox om: informasjon –her.

Ulike verdensanskuelser –her.


Douglas Axe sin bok oversettes til dansk i løpet av året: ‘Sunn fornuft’.

Blir utdelt til abonnenter i 2019.

I mellomtiden: Følg hans ‘brev-veksling’ med teistisk evolusjonist –her.

Les også hans kommentar om: Nobelprisen i kjemi for intelligent design? –her.


Mer enn gener –her (Leisola).

Om nye trender i systembiologi –her (Leisola).


Metodologisk naturalisme –her. Fossil materialisme –her.

Universet -designet for hva? –her

Utviklet enzymer seg? –her

Filmen Revolutionary (M. Behe)-her.

E-bok med ID-videoer –her.


Fagfellevurderte artikler som støtter ID-her

Øyet og objektorientert programmering –her

Krypteringssystem funnet i gener –her.

Bakgrunn for teistisk evolusjon –her.


Evolusjon et ‘faktum’ –her.

Vesentlig fosformangel i universet –her.

Lambda-p42 genet og nylonase –her.

Fra forfatteren av boka ‘Heretic’ –her (engelsk).


DarwinsPredictions –her.

Tankerekke om opprinnelsen –her.

Klassiker: Kinesin på mikro-tubul –her.

Mer enn 80% av menneskelig genom har funksjonalitet –her.


Fininnstillingsprinsippet –her.

Universet er ikke evig –her.

Er ID noe nytt og skummelt? –her og her.


Genduplisering -grunnlag for innovasjoner? –her.

Lydfil:  Debatt Meyer-Haarsma

Mine Topp-10 argumenter mot neo-darwinismen –her.

Dyrs opprinnelse: tusenvis av gener kreves –her.


Eldre nyheter (siden ikke maktet oppdatering) –lenke.

Gjenbruk gir mindre søppel –her.

Fra genom til kroppsplan –her.

DNA har en ‘formkode’ –her.

Portvoktere i cellekjernen –her.

Design langt utover maskiner –her.


John Lennox deltar på Origo-konferanse 20.okt –her.

Aktuell bok av John C. Lennox omtales her.

Astrofysikken og liv –her.

Koder med romlig informasjon –her.

Konformitetspress og bias i vitenskap –her.


Cellekjernen i 4-D –her.

Kambrium: gjendrevet påstand –her.

COI-gen og arters alder –her.

Om dårlig design –her.


Cellemembraner: Dynamiske og designede –her.

Levende fossiler -under angrep –her.

Embryo-utvikling: sebra-fisk og frosk –her.

‘Thomas Aquinas og evolusjon’ –her.


Like sikkert som helio-sentrisitet? –her.

Evolusjonist-forutsigelser imøtegått –her.

Mus og rotte-genom ulike –her.


Evolusjonsteori vs. tyngdekraften –her.

Om flytting av blink og tvetydigheter –her.

Genetikk uten epi-foran er ufullstendig –her.


Utviklet via små gradvise endringer? –her.

Mitokondrie opprinnelse motbevist –her.

Konvergent evolusjon og felles avstamning –her.

ID og MN absolutt motsetning? –her.

Problemet med ‘bad-design’ –her.


Liste over ID-videoer –her.

Minner om Start-guiden –her.

Menneskelig proteom –her.

Feil premiss i Dover-rettsak (2005) –her.

Manglende grunnlag for innovasjon og funksjonaliet –her.


Casestudie i kognitiv forutinntatthet –her.

Intelligent Design  oppdagbar for vitenskapen? –her.

Forslag om mitokondriedonasjon –her; (se s.10)

– se mer om mitokondrier –her.


Det menneskelige øye –her.

Loven om null magi –her.

Naturlig genetisk engineering –her.

Jorda enda mer privilegert? –her.


Kambrisk vippepunkt? –her.

Sprikende uttalelser  –her.

Embryologi-utfordringer –her og her.


Program-vare menneske-sjimp –her.

Geneditering etiske implikasjoner –her.

Kroppens celler –her.

Fysikkens mestere –her.


Ribosomets sammensetning –her.

Hva er livet –her.

Norges evolusjonsskeptikere –her.

Nye blodtester: Alzheimer –her.


Ett første menneskelig par? –her.

Fri energi og livets opprinnelse –her.

Flere problemer ved naturlig dannelse av livet –her.


Universet gjenspeiler et sinn –her.

Er vitenskapen objektiv? –her.

Prisen for å benekte fri vilje –her.


Debating Darwins Doubt -kap.4: her.

Om egenkontroll i naturvitenskap –her.

Erobret fisk land som vrakgods? –her.

Vitenskapsmann om ytringsfrihet –her.


Opprinnelse til menneskelig genom –her.

Video: The information-enigma –her.

Liste over ID-videoer –her.

Lenker: intelligentdesign.org ;  discovery.org


Taleevne hos fugler –her.

Papegøye i australsk dyrehage

Kreft-teori om Kambrium –her.

Følger av universets begynnelse –her.

Om abstrakter i sinnet –her.

Meyer om ‘gud-i-hullene’ –her.


Hvor mutasjoner feiler – Del I, Del II.

Frankenstein advarselen –her.

Homo sapiens? –her.

Vitenskap som dogme –her.

Mye skjult i hundespytt og råttent tre –her.


Diskusjon om menneskets opprinnelse –her.

Descartes sin blunder –her.

Ateist  gir begrunnelse for Gud –her.

To evolusjonister ramponerer teorien –her.


Finnes det humor i ID-bevegelsen? –her.

Homologi-argument –redusert.

Var C.S. Lewis evolusjonist?

Del IDel II.

Tankekors –her.


Hjerne ulik bevissthet  –her.

Hvaler i ‘Adam and the Genome’ –her.

Kan moral ha amoralsk opprinnelse? –her


Ingredienser ulikt liv –her.

Om ‘protein design’ –her.

Design tricks fra naturen –her.

Livets hardware argument –her.

‘Materialisme’ umuliggjør materialisme: her.


Om metodologisk naturalisme:

bakgrunn;

 prinsipp.

Få slutt på menneskehandel –her.


James Tour om ‘origin of life’ forskning –her.

Jonas Nøland understreker dette i TU –her.

Newton om design –her.

Ateisme mot vitenskap –her.

Evolution news: Topp-historier i 2017 –her:


Nyheter fra 2017 –her.

Nyheter fra 2016: her, her og her.


Ingen god lov om dødshjelp –her.

DNA lik et bibliotek: –her.

Uvitenhet om livets opprinnelse –her.


Bakterie flagell til hjelp -igjen: her.

Falske anklager mot Behe -igjen (eng): her.

Kritikk av bokomtale –her.

Om slutninger ut fra manglende datagrunnlag –her.


Drøm og virkelighet –her.

Om fuglehjerner –her

Om fuglers taleevne –her (eng).


Back To Top