tirsdag, august 16, 2022

Foreningen Origo Norge går 1.1.2020 inn i stiftelsen BioCosmos (lenke), og takker med dette for seg.

Gammelt og nytt ID-stoff er å finne på id-siden.no og kristent trosforsvar er å finne på kristen-ressurs.no.

Foreningen Origo Danmark fortsetter –her.

For bladet Origo -se under her:


Nytt nr. av Origo her. (Klikk fullscreen til høyre) Pdf-her.

Usikkert evolusjons-argument -god video –her.

‘Alt eller ingenting’-krever fremsynthet/planlegging –her.


Origo Norge har tilknyttet Vipps betalings-mulighet. Finn  ‘Origo Norge’ (13429) og betal 300 kr. For det får du elektronisk versjon av Origo-bladet: Samt årlig bokgave. (2020:’Darwin på retur’ -sendes ut i februar).


Oppsamlingssvar til kritikk av ‘Darwin Devolves’-her.

Svar til kritikk på boka her: Del 1; Del 2; Del 3.

Svar til norsk kritikk av ‘Darwin på retur’ –her.


Ikke-reduserbar kompleksitet-fra the designed body-her.

Glukose-systemet i kroppen –her. Fotosyntese –her 33min.

Den ultimate resirkulering: Det krever én å lage én –her.

Vi forbrenner vår kroppsvekt i ATP hver dag –her.


Topp-artikler fra 2019:

4. Ape vinker farvel til darwinistisk gradualisme: –her.

G. Bechly: Om manglende fossile overgangsformer –her.


Wells hadde rett: ‘Ikke-kodende’ DNA med funksjon –her.

Nobel-prisvinnere om design –her.

Imagine: En biologi uten darwinisme –her.

Fra minste til største: design hele veien –her.

Fotosyntesen: En ikke-reduserbar prosess –her.


Etikk: Homoterapi og selvmord –her.

Eksplosiv økning i ønske om kjønnsskifte –her.

Om menneskelig arts-dysfori –her.


Genom kode i flere lag –her.

2019: 1,7 millioner brukere av evolutionnews  –her.

Intet ‘gay-gen’ bestemmer seksualitet –her.


Fra unnfangelse til fødsel –her.

Biologiens 3 kardinal problemer –her (eng).

Fremsyn ved informasjonsdeling? –her (eng).


Makroevolusjon:kjemi eller matematikk: her.

Mer om trekkfugler –her (eng).

Om Systembiologi –her.


Mer om Gelernters Darwin-frafall –her.

Blir verden stadig bedre? –her.

Genom-grammatikk –her.


Om Tartigrades og evt. fremsyn –her.

Phillip Johnson er død –her.

Om makroevolusjon og kjemi m.m. –her.


Moderne vitenskap strider mot evolusjonsteorien –her.

Neo-darwinisme uråd å tilbakevise –her.

Mot ID-kritikk: Vitenskapelig og  filosofisk.


Stammer vi fra to mennesker? –her.

5 natur-momenter mot darwinisme: her og her.

Skumle ederkopper –her.


Fra ID-konferansen i Østerrike (mai 2019) –her.

-Paleontolog og entomolog G. Bechly: tvil om darwinismen –her.
-Evolusjon mellom vitenskap og verdensanskuelse –her (tysk).

Fornuft et guddommelig sanseorgan? –her.


Haeckel tegninger fjernet fra norske lærebøker(?) –her.

Dynein motorens fremkommelighet –her.

Kinesin transporteren –her.


Trosforsvar/design/opprinnelse/forskning: biocosmos.

BioCosmos sin FB-side –her.

Bli med i Discovery FB-grupper –her.


Høna og egget hele veien – tekst her; lyd her.

Hukommelse har opphav i intelligent design –her.

Vi kan ha vårt opphav i to personer –her.


Nytt Nobel år for design –her.

Om gener og karaktertrekk –her.

Diskusjon med debattglad Coine igjen –her.


Inngang til Thomistisk filosofi –her.

Om Thomistisk filosofi –her.Unngå selvmotsigelse –her.

Universet skape seg selv? –her. Thomas 5’vei: her.


Om kristen etikk –her.

Devolusjon hos niser –her. Utover genomet –her.

Histonkoden –her. Mer om histonkoder –her.


Epstein-saken: Taushet mot støtte –her.

Når biologer adresserer biologi-lærere –her.

-Biologer til biologi-lærere (forts) –her.


Sinne mot frafall fra neo-darwinisme –her.

Farlig avstamning: Om sosialdarwinismens innflytelse –her.

Om Semmelweis-effekten, lytt her.


Origo Norge avholdt sitt årsmøte lørdag 14. sept. 2019.

Sommernummeret av Origo online –her.

Boka ‘Tro og videnskab‘er nå sendt ut til medlemmene.


Ikke et ‘gud-i-hullene’ argument –her.

Spesifiserte komplekse systemer og intellektuelt fangenskap-her.

Langt fra søppel-DNA –her.

Intervju fra ‘Summer Seminars’: Wells og Ewert –her.


På engelsk:

Løs et problem ved å erklære det for løst: Kambrium –her.

Mellom skjønnsomhet og vitenskap –her.

Design og designeren, to atskilte spørsmål – her.


Ape vinker farvel til neo-darwinistisk gradualisme –her.

Om hoppende larver og kontrollteori –her.

Tegn på forutseenhet i celler –her.


‘Darwinistisk medisin’ blir pushet på universiteter –her.

Luktesans krever skalerbar nettverkskrets –her.

Molekylære motorer danner ‘spiraltrapp’-her.


Arv bestemmer inntil 25% av seksuell oppførsel –her.

ORFAN-gener og evolusjonsteorien –her.

‘Watergate’-problem for neo-darwinismen –her.


Design for ATP  utover rotasjons motoren –her.

Vitenskap former kultur og v.v. –her.

Mennesker skiller seg fra sjimpanser –her.


Tre ting materialister trenger: –her.

Hvorfor snakker vitenskapsfolk om multivers? –her.

Har religiøse ledere blitt lurt av neo-darwinismen –her.


Alternative leserammer –her. Science Uprising 6 –her.

Meyer oppsummerer sine ‘Summer seminar’ taler –her.

Glimt fra sommerseminaret og kommende bok fra Meyer –her.


Bechly skiller klint fra hvete i moderne vitenskap –her.

Darwins etsende ide –her. Materialister hater –her.

Om livets opprinnelse i offentlig utdanning –her.


Oppdagelse av design: har viktig rolle i vitenskap –her.

Nye kritikere av evolusjonsteorien –her.

‘Science uprising’ episodene samlet –her.


Hva er evolusjonens grense -klasse/familie? –her

Lokk over ciklide-evolusjons propaganda –her.

Flaks eller fremsyn? –her


Etikk: Driver vi mot ‘den vidunderlig nye verden’? –her

Beror abstrakt tanke på komplekse hjerneforbindelser –her

Design og designer: hva er kravet? –her


Strategi om kambrium: ignorer og håp –her.

Kjøttetende planter krever fremsyn, –her.

Gullfisk er devoluert karpe –her.

Signature in the Cell -meste av kap 17: ‘Does it explain’ –her.

Gratis e-bok: I don’t have enough Faith to be an atheist –her.


Mutasjoner som ‘danner alt’ –her.

Berlinski: Innrøm feilene! –her.

Vitenskap som religion –her. Multivers som religion –her.


Hva eller hvem er singulariteten –her.

Konsekvenser av et naturalistisk evolusjonistisk syn –her.

Samme data, helt ulike tolkninger: om verdensrommet her.

Homeostase:Aktivt vedlikehold viser intelligent design her.


Livets opprinnelse –her. (Science Uprising -episode 5)

Livets opprinnelse -bakgrunn og kompleksitet –her.

Astrobiologer på villspor om livets opprinnelse: –her.

Menneskelig nervesystem -designet: –her.

Nevrale nettverk og bevissthet –her.


Omtale av videoserien Science Uprising –her.

Opprinnelser til et slagord –her.

Om forsyn i fordøyelsen –her. Bakgrunnstoff her.


Detektiv spør: Hvorfor er universet fininnstilt? –her.

Fininnstilling i universet –her. (Science Uprising -4)

Hunde-vrangforestillingen –her.


Design- knuser naturlig -seleksjon –her.

Vi er mer enn vår hjerne –her.

Konsekvens av hjernemanipulasjon: ‘velg din art’ –her.


DNA: program uten programmerer? –her.

Genetiske overraskelser –her. (norsk)


Evolusjonens lys på fugler og flaggermus –her.

Hvorfor nevro-vitenskap peker på en sjel –her.

Vitenskapens sosiologiske side –her.


 ‘Science Uprising'(2): Mind -the inescapable –her.

Fininnstilling mer sannsynlig i Teistisk univers –her.

Hva er direkte observerbart? -ikke elementærpartikler-her

Ny videoserie: ‘Science Uprising’: –her.


Utilfredsstillende parforhold? –her.

Kan vitenskap motbevise Gud? –her.

Naturalisme ødelegger for vitenskap –her.


Om 2.termodynamiske lov i åpne systemer: –her.

Vitenskap motbeviser ikke mirakler –her.

Er fornuft en utviklet egenskap? –her.


Menneskets opprinnelse: om fossilbevis –her.

Ny ‘omskriving av menneskets historie’? –her.

Smarte design i naturen –her.


Ny definisjon av vitenskap –her.

Er naturlige årsaker tilstrekkelig til å forklare den verden vi lever i?  –her.

Er vår vestlige livsstil i ferd med å rive bort planetens livsgrunnlag: her.


Test av Behe’s devolusjon påstand –her.

Høne eller egg -problemet –her.

Biologi med fremsyn? –her.


Bakterie flagell til hjelp -igjen: her.

Falske anklager mot Behe -igjen (eng): her.

Kritikk av bokomtale –her.

Om slutninger ut fra manglende datagrunnlag –her.

Behe Om Ikke-Reduserbar Kompleksitet –Igjen


Evig liv -eller død (Kunstig intelligens) –her.

Behe svarer: Lenski –her; -kolleger: Del 1, Del 2, Del 3.

Eigens paradoks består –her.


Oppdatering –her.

Små vidundre –her.

Om insekt-evolusjon –her.


Svar på kritikk av ‘Darwin Devolves’ -isbjørner –her.

Proteom analogt med språk –her.

Nytt europeisk (tyskspråklig) senter for Biokompleksitet og naturlig teologi under arbeid –her.


Topp-10 problemer for evolusjonsteorien –her. (eng)

Vestigale organer og ‘søppel-DNA’ –her.

Foran ‘Darwin devolves’ –her.

Naturlig utvalg sliter –her.


Konvergent evolusjon sliter –her.

Ulik embryo-utvikling –her.

Anomalier akkumuleres –her.


Histon kode uten evolusjonær forklaring –her.

Cellen vitner om design –her.

Testing av overdrivelser og feil –her.

Epigenetiske problemer -for evolusjonsteorien –her.


3-4.kvartal 2018: –her (av plasshensyn)

2.kvartal 2018: –her (av plasshensyn)

1.kvartal 2018: –her (av plasshensyn)


Evolution news: Topp-historier i 2017 –her:

Nyheter fra 2017 –her.

Nyheter fra 2016: her, her og her.

Eldre nyheter (siden ikke maktet oppdatering) –lenke.


Ingen god lov om dødshjelp –her.

DNA lik et bibliotek: –her.

Uvitenhet om livets opprinnelse –her.


Drøm og virkelighet –her.

Om fuglehjerner –her

Om fuglers taleevne –her (eng).


Back To Top