onsdag, oktober 16, 2019

Nytt Nobel år for design –her.

Om gener og karaktertrekk –her.

Diskusjon med debattglad Coine igjen –her.


Om Thomistisk filosofi –her.

Om kristen etikk –her.

Devolusjon hos niser –her.


Utover genomet –her.

Histonkoden: en indikasjon på design –her.

Mer om histonkoder –her.


Epstein-saken: Taushet mot støtte –her.

Når biologer adresserer biologi-lærere –her.

-Biologer til biologi-lærere (forts) –her.


Sinne mot Darwin frafall –her.

Farlig avstamning: Om sosialdarwinismens innflytelse –her.

Om Semmelweis-effekten, lytt her.


Origo Norge avholdt sitt årsmøte lørdag 14. sept. 2019.

Sommernummeret av Origo online –her

Boka ‘Tro og videnskab‘sendes til medlemmene i høst.


Ikke et ‘gud-i-hullene’ argument –her.

Spesifiserte komplekse systemer og intellektuelt fangenskap-her.

Langt fra søppel-DNA –her.

Intervju fra ‘Summer Seminars’: Wells og Ewert –her.


På engelsk:

Løs et problem ved å erklære det for løst: Kambrium –her.

Mellom skjønnsomhet og vitenskap –her.

Design og designeren, to atskilte spørsmål – her.


Ape vinker farvel til darwinistisk gradualisme –her.

Om hoppende larver og kontrollteori –her.

Tegn på forutseenhet i celler –her.


‘Darwinistisk medisin’ blir pushet på universiteter –her.

Luktesans krever skalerbar nettverkskrets –her.

Molekylære motorer danner ‘spiraltrapp’-her.


Arv bestemmer inntil 25% av seksuell oppførsel –her.

ORFAN-gener og evolusjonsteorien –her.

Evolusjonens ‘Watergate’-problem –her.


Design for ATP  utover rotasjons motoren –her.

Vitenskap former kultur og v.v. –her.

Mennesker skiller seg fra sjimpanser –her.


Tre ting materialister trenger: –her.

Hvorfor snakker vitenskapsfolk om multivers? –her.

Har religiøse ledere blitt lurt av darwinismen –her.


Alternative leserammer –her. Science Uprising 6 –her.

Meyer oppsummerer sine ‘Summer seminar’ taler –her.

Glimt fra sommerseminaret og kommende bok fra Meyer –her.


Bechly skiller klint fra hvete i moderne vitenskap –her.

Darwins etsende ide –her. Materialister hater –her.

Om livets opprinnelse i offentlig utdanning –her.


Oppdagelse av design: har viktig rolle i vitenskap –her.

Nye kritikere av evolusjonsteorien –her.

‘Science uprising’ episodene samlet –her.


Hva er evolusjonens grense -klasse/familie? –her

Lokk over ciklide-evolusjons propaganda –her.

Flaks eller fremsyn? –her


Etikk: Driver vi mot ‘den vidunderlig nye verden’? –her

Beror abstrakt tanke på komplekse hjerneforbindelser –her

Design og designer: hva er kravet? –her


Strategi om kambrium: ignorer og håp –her.

Kjøttetende planter krever fremsyn, –her.

Gullfisk er devoluert karpe –her.

Signature in the Cell -meste av kap 17: ‘Does it explain’ –her.

Gratis e-bok: I don’t have enough Faith to be an atheist –her.


Mutasjoner som ‘danner alt’ –her.

Berlinski: Innrøm feilene! –her.

Vitenskap som religion –her. Multivers som religion –her.


Hva eller hvem er singulariteten –her.

Konsekvenser av et naturalistisk evolusjonistisk syn –her.

Samme data, helt ulike tolkninger: om verdensrommet her.

Homeostase:Aktivt vedlikehold viser intelligent design her.


Livets opprinnelse –her. (Science Uprising -episode 5)

Livets opprinnelse -bakgrunn og kompleksitet –her.

Astrobiologer på villspor om livets opprinnelse: –her.

Menneskelig nervesystem -designet: –her.

Nevrale nettverk og bevissthet –her.


Omtale av videoserien Science Uprising –her.

Opprinnelser til et slagord –her.

Om forsyn i fordøyelsen –her. Bakgrunnstoff her.


Detektiv spør: Hvorfor er universet fininnstilt? –her.

Fininnstilling i universet –her. (Science Uprising -4)

Hunde-vrangforestillingen –her.


Design- knuser naturlig -seleksjon –her.

Vi er mer enn vår hjerne –her.

Konsekvens av hjernemanipulasjon: ‘velg din art’ –her.


DNA: program uten programmerer? –her.

Genetiske overraskelser –her. (norsk)


Evolusjonens lys på fugler og flaggermus –her.

Hvorfor nevro-vitenskap peker på en sjel –her.

Vitenskapens sosiologiske side –her.


 ‘Science Uprising'(2): Mind -the inescapable –her.

Fininnstilling mer sannsynlig i Teistisk univers –her.

Hva er direkte observerbart? -ikke elementærpartikler-her

Ny videoserie: ‘Science Uprising’: –her.


Utilfredsstillende parforhold? –her.

Kan vitenskap motbevise Gud? –her.

Naturalisme ødelegger for vitenskap –her.


Om 2.termodynamiske lov i åpne systemer: –her.

Vitenskap motbeviser ikke mirakler –her.

Er fornuft en utviklet egenskap? –her.


Menneskets opprinnelse: om fossilbevis –her.

Ny ‘omskriving av menneskets historie’? –her.

Omtale av boka på norsk, se 3 nederste menyvalg –her.


Ny bok: Tro og videnskab (red. P. Øhrstrøm) sendes ut til medlemmene over sommeren -omtale her.

Den nye e-versjonen av Origo-magasinet drøyer noe, bl.a. grunnet  mye ekstra-arbeid i forbindelse med oppstart av ny stiftelse: Les i mellomtiden nye artikler på nettstedet her.

Smarte design i naturen –her.

Ny definisjon av vitenskap –her.

Er naturlige årsaker tilstrekkelig til å forklare den verden vi lever i?  –her.

Er vår vestlige livsstil i ferd med å rive bort planetens livsgrunnlag: her.


Test av Behe’s devolusjon påstand –her.

Høne eller egg -problemet –her.

Biologi med fremsyn? –her.


Bakterie flagell til hjelp -igjen: her.

Falske anklager mot Behe -igjen (eng): her.

Kritikk av bokomtale –her.

Om slutninger ut fra manglende datagrunnlag –her.

Behe Om Ikke-Reduserbar Kompleksitet –Igjen


Evig liv -eller død (Kunstig intelligens) –her.

Behe svarer: Lenski –her; -kolleger: Del 1, Del 2, Del 3.

Eigens paradoks består –her.


Oppdatering –her.

Små vidundre –her.

Om insekt-evolusjon –her.


Svar på kritikk av ‘Darwin Devolves’ -isbjørner –her.

Proteom analogt med språk –her.

Nytt europeisk (tyskspråklig) senter for Biokompleksitet og naturlig teologi under arbeid –her.


Topp-10 problemer for evolusjonsteorien –her. (eng)

Vestigale organer og ‘søppel-DNA’ –her.

Foran ‘Darwin devolves’ –her.

Naturlig utvalg sliter –her.


Konvergent evolusjon sliter –her.

Ulik embryo-utvikling –her.

Anomalier akkumuleres –her.


Histon kode uten evolusjonær forklaring –her.

Cellen vitner om design –her.

Testing av overdrivelser og feil –her.


Epigenetiske problemer

-for evolusjonsteorien –her.


Origo Norge har opprettet en Vipps betalingsmulighet for både “Origo Norge” og “Sigves minnefond”. Last ned Vipps app (ved problemer sjekk vipps.no) og søk opp “Origo Norge” og Vipps pengene 🙂 Knut Sagafos  (500 kr. for medlemsskap og Origo-bladet)


Id-undergrunnsbevegelsen m.m –her.

Er et stort univers et problem? –her.

Topp nyheter i 2018 –her.


Metodisk regularisme –her.

Semantisk informasjon –her.

En mekanistisk vitenskap –her.


Ingen kjemisk affinitet –her.

Skrive om eller tenkepause? –her.

Bakteriofager -spirende gjær og Behe’s renvasking –her.


Kommende  bok: –her.

Stopp sortering av menneskeverdet –her.

‘Ingenting gir mening..’ –her

Celle-hukommelse –her.


Flere roller til RNA i cellen –her.

Kunststykker i Celle-Sirkuset –her.

Foreldreløse (orphan)gener –her.

Et øyeblunk –her.


Proteinmodifikasjon –her.

Rom- vs. Celle-arkeologi –her.

Filosofien bakom evolusjonsteorien –her.

Hvordan livssyn kan påvirke forskere –her.

Vurdering av ‘Introduction to Evolutionary Informatics: –her.


Lennox ressurser –her.

Lennox-diskusjon: Livets opprinnelse –her.

Lennox om: informasjon –her.

Ulike verdensanskuelser –her.


Douglas Axe sin bok oversettes til dansk i løpet av året: ‘Sunn fornuft’.

Blir utdelt til abonnenter i 2019.

I mellomtiden: Følg hans ‘brev-veksling’ med teistisk evolusjonist –her.

Les også hans kommentar om: Nobelprisen i kjemi for intelligent design? –her.


Mer enn gener –her (Leisola).

Om nye trender i systembiologi –her (Leisola).


Metodologisk naturalisme –her. Fossil materialisme –her.

Universet -designet for hva? –her

Utviklet enzymer seg? –her

Filmen Revolutionary (M. Behe)-her.

E-bok med ID-videoer –her.


Fagfellevurderte artikler som støtter ID-her

Øyet og objektorientert programmering –her

Krypteringssystem funnet i gener –her.

Bakgrunn for teistisk evolusjon –her.


Evolusjon et ‘faktum’ –her.

Vesentlig fosformangel i universet –her.

Lambda-p42 genet og nylonase –her.

Fra forfatteren av boka ‘Heretic’ –her (engelsk).


DarwinsPredictions –her.

Tankerekke om opprinnelsen –her.

Klassiker: Kinesin på mikro-tubul –her.

Mer enn 80% av menneskelig genom har funksjonalitet –her.


Fininnstillingsprinsippet –her.

Universet er ikke evig –her.

Er ID noe nytt og skummelt? –her og her.


Genduplisering -grunnlag for innovasjoner? –her.

Lydfil:  Debatt Meyer-Haarsma

Mine Topp-10 argumenter mot neo-darwinismen –her.

Dyrs opprinnelse: tusenvis av gener kreves –her.


Eldre nyheter (siden ikke maktet oppdatering) –lenke.

Gjenbruk gir mindre søppel –her.

Fra genom til kroppsplan –her.

DNA har en ‘formkode’ –her.


2.kvartal 2018: –her (av plasshensyn)

1.kvartal 2018: –her (av plasshensyn)

Evolution news: Topp-historier i 2017 –her:


Nyheter fra 2017 –her.

Nyheter fra 2016: her, her og her.


Ingen god lov om dødshjelp –her.

DNA lik et bibliotek: –her.

Uvitenhet om livets opprinnelse –her.


Drøm og virkelighet –her.

Om fuglehjerner –her

Om fuglers taleevne –her (eng).


Back To Top