Teistisk evolusjon

Teistisk/teleologisk evolusjon

Enten er prosesser styrte eller ikke-styrte:

Om en forutsetter en kosmologisk intelligens, hvorfor da nekte for at den kunne spille en rolle ved livets og menneskets opphav?

Teleologisk evolusjon

Video om teistisk evolusjon.