tirsdag, august 16, 2022

Tankerekke om opprinnelsen

A. Om ikke Gud finnes, hvorfor finnes det da noe fremfor ingenting? –her.

B. Universet er ikke evig, hvem står bak det –her?

C. Jorda er fininnstilt for liv -hvordan kan det ha seg –her?

D. Om da ateisme/naturalisme ikke kan begrunne livets opprinnelse: Kanskje en skulle vurdere et nytt livssyn? –her.

E. Naturlig seleksjon: Navnet er misvisende: Seleksjon (valg) kan ikke foretas uten at det er en intelligens som på ett eller annet vis foretar det. De organismer som overlever er på sikt de best egnede (tautologi: de er best egnet fordi de overlever). Det å selektere på genomnivå, medfører ikke uten videre store fordeler –her.

F. Hvilken type evolusjon menes: Det foregår en udokumentert ekstrapolering fra mikro evolusjon, som kan observeres til makro evolusjon som ikke er dokumentert. Om f.eks. bakterier blir resistente, er det mikro og ikke makro-evolusjon som skjer, –her.

G. Ut fra sekvenserings-forsøk (Human Genome Project (2003) fikk ‘gensentrisme’ (ensidig fokusering av gener) et skudd for baugen, og en ny æra med ‘postgenomikk’ så dagens lys. I 2005 ville få molekylære genetikere ha sluttet seg til det som ble uttalt i 1995: – fullførelse av menneskelig genom-prosjekt vil «tillate analyse av essensielt alle menneskelige forskjeller.»

Dette ble bekreftet via oppfølgeren: ENCODE-prosjektet, som har til hensikt å kartlegge en genomisk verden utenom gener (2012) –her; fant at minst 80% av ikke-proteinkodende DNA hadde funksjon: regulere aktiviteten til spesifikke gener –her.

Resultatene av disse sekvenserings-prosjektene underminerte genetisk determinisme, en så behovet for å dekonstruere gen-begrepet innen molekylær biologi. Den videre utvikling synes å gå mer i retning av system- og syntetisk – biologi. (Fra: The Gene; from genetics to postgenomics’; H.J. Rheinberger, St. Müller-Wille.)

En må være åpen for mer enn én-dimensjonale DNA-strenger, om en skal forklare livets virkelighet. Det kreves styring og oversikt av en system-ingeniør som langt overgår menneskelig intelligens.

Konklusjon: Et univers som startet å eksistere, helt utrolig fininnstilt for liv, og livets mirakel -peker alle i retning av en begynnelse utenom rom, tid og materie, som er allvitende, personlig, og mektig, se mer her.

Back To Top