onsdag, mars 29, 2023

Siste Nytt – Del III

Mens du venter: RNA-verden? —her.

Felles avstamning? —her.

Lignende trekk — del I.

Lignende trekk — del II.

Darwins finker -går igjen —her

Vil roboter ta over verden —her?


Nanomaskiner holder deg i funksjon —her.

Bunnen opp — bunnen borte: her.

Punktert ‘anaganese/likevekt’: her.

Eks. på vitenskapens manglende evne til selvkontroll —her.

Kritikere av teistisk evolusjon: her.

Ny bok ‘Theistic Evolution’: her.

Bilde: ‘Tullete meningsløshet’; Kredit Magne Taraldsen


Origo 144: Informasjon umuliggjør darwinisme-her.

ID’s topp 6: 1. Universets opprinnelse —her;

2. Universets fininnstilling —her;

3. Informasjonens opprinnelse —her;

4. Irreduserbare komplekse maskiner-her;

5. Dyrs opprinnelse —her;

6. Menneskets opprinnelse —her;


‘Evolusjon av homeostase’ —her.

Evolusjonære innrømmelser —her.

Mer om flageller: — her.


Celledeling av informasjon? —her.

Smart bruk av vitenskap/økonomi: klima —her.

Rosling om vitenskap —her.

Hvorfor er vann viktig for mennesket —her.

Reformasjonen og vitenskapen —her.


Er ett første menneskelig par mulig? —her.

Kan noe skape seg selv? her.

Erkjennelse grunnleggende for livet —her.


Årsmøte for Origo Norge 2017 ble avholdt lørdag 21.oktober 2017

Steinar Thorvaldsen med seminar om ‘Smarte design i naturen’

-for et fullsatt auditorium på Veritaskonferansen.

Om årsaks loven —her.

Om moralsyn og ateisme —her.


Erkjennelse -grunnleggende for livet —her.

Innvendinger om ID —her.

Avventende til Brownsk tvisyn —her.

 


Epigenetisk styring samsvarer best med ID —her.

Plante motbeviser darwinismen —her.

Om informasjon og intensjonalitet —her.

Konform vitenskap —her.

 


Siden Origo også er opptatt av etikk —her.

Tilstrekkelig genvariasjon i ett menneskepar? —her.

Engelsk: Smakebiter: bottom-uplivets start.

Evolution news —her. Irreduserbar kompleksitet -Behe, her.

Menneskelig hjerte/kar-system —her.

Om vitenskapelig status: her.


4-D nukleosom —her.

Om multivers og bevisførsel —her.

Behe —Design Revolution

Felles avstamning eller felles design;

Koevolusjon -tilfeldig? —her.


Biosfæren: Intensjonalitet eller forskning —her.

Evolusjons-ikoner i biologibøker —her.

Lav-tillits bevis: Fossil-registeret: her og Homologi —her.

Logistikk mareritt ved kromosom-kontroller —her.

Nye fossilfunn gir omskriving —her.

‘Konvergent evolusjon’ -navn til vår uvitenhet —her.


Intervju med dr. Spetner —her.

Informasjon nødvendig basis? —her.

DNA og In-Form-asjon —her.

Forunderlige maskiner og ingeniørkunst —her.

Tap av informasjon-ikke bevis for evolusjon —her.


Molekylær darwinisme og opprinnelsen —her.

Misbruk av fossiler —her.

Svar på angrep om ‘god-of-gaps’-her.

Perfekt solformørkelse i USA (21.8) —her.


ID som testbar vitenskap —her.

Med naturalisme som premiss og fasit —her;

3 case-studier —her.

Bedre mening -uten enn med ET —her?


Mange hindringer å overvinne for evolusjonsmekanismer —her.

‘Hvordan bygge en celle’ —her. Flere videoer tilgjengelig her.

Epigenetisk arv —her.

Optimaliserte ribosomer —her.


Se i mellomtiden: Hvorfor Aristoteles og Aquinas? —her.

Om menneskelig matematisk evne —her.

Menneskelig proteom -meget komplekst, her.

Om antibiotikaresistente bakterier —her.

Vitenskapen finner stadig nye egenskaper ved edderkopp-silke —her.


Grenseområder i biologi demonstrerer Axes ‘funksjonelle sammenheng’ —her.

Program i befruktet egg styrer embryo-utvikling: her.

Fortsatt manglende link menneske-ape —her.

Strengteori og bevismangel —her.


Dawkins dilemma —her.

20 år siden ATP-motoren først ble undersøkt —her.

ATP-animasjoner —her.

Fysikk til mekanisk arbeid —her.


Fagfelle-vurderte vitenskapelige artikler, positive til Intelligent Design —her.

Viedeoer med ID-foredrag (Rolf Kenneth Myhre) —her. Flere videoer her.

Samtale om ‘liv og bokstavsuppe’ —her.


Mennesker og ‘Betydning’ —her.

ATP-motoren med livets energi —her.

Nevrokirurgi og sinn —her.

Fingertupp —design.

Kosmologi og naturalisme —her. Bildet hentet herfra.

Naturalismen sliter med fininnstilling —her.


Hund, -en utviklet ulv? –her.

Les i mellomtiden fra boken: ‘Darwinismen i krise’  (2006/oppdatert 2009) av Rolf Kenneth Myhre —her.

Behes utfordring 20 år senere —her.

 


Konvergens vs. avstamning —her.

Les aktuelt vitenskapsstoff —her.

Kollektiv bevegelse og design-her

Behes utfordring -20 år senere —her.

Gratis kurs: The Design of Life-her

‘Rekk opp handa’ —her.


å konstruere en celle —her.

Nanoteknologi i celler —her.

Om proteinfunksjonelle former —her.

Om Stephen Hawkings ‘geniskole’ —her.


Lagt inn stoff fra Zombie-Science —her.

Wells om junk-DNA-video (ca 4.min).

Om livets maskiner —her.

Livets opprinnelse og selvorganisering —her.

Fri energi og livets opprinnelse —her.


Termodynamikk og livets opprinnelse —her.

Celle-maskiner for liv —her.

Celler med livline —her.

Om evolusjonær informatikk

(bok) —her. Videoer her.

Mer om simuleringer og evolusjon —her.

 

Hør R. Marks -medforfatter —her ved anledning (1t:18m).

 


Om vitenskap og bevis —her.

Livet ulikt naturlige prosesser —her.

Mennesket uten kjentestamfedre.

Eldste menneske framskrevet —her.

Ekkolokalisering —her.


Evolusjonsteorien anvendt på seg selv —her.

Nematoder og epigenetikk —her.

Ikke flyvedyktig skarv —her.

Dyr og språk —her.


Design underverk i en marihøne —her.

Kontroverser innen darwinismen —her.

Video om hvalens evolusjon —her -fra ca 1:20.

‘Eventyret’ om hvalens evolusjon —her.


Feilaktig evolusjonslogikk —her.

Mer om konvergens-problematikk —her.

Big-Bang, problemet?

Nyheter fra England —her.


Artikler på engelsk:

Det spesielle ved mennesket —her.

-og om medisin

Vurdering av skapelsesberetning —flere dim.

BioLogos støtter undervisnings-sensur her.

Materie og bevissthet

 

Back To Top