Signatur i cellen

Stephen C. Meyer la her et grunnlag for Intelligent design ved å gå inn i diskusjonen om livets opprinnelse, der han viser at grunnlaget for Intelligent Design (ID) kan bygges på tungtveiende og stadig økende vitenskapelige bevis: Signatur i cellen

Disse oversatte kapitlene er flyttet hit fra bloggen: Info-krever-intelligens.info/blogg/