PowerPoints

BigBang -foredrag på Årsmøte 2015 v. Steinar Thorvaldsen

Livets mysterium -komprimert. Resume fra Kjell Tveters bok

Tveter-bok