onsdag, mars 29, 2023

Nyheter fra 2016

Misvisende argument for evolusjon. Fra innholdet: Her kan en komme bort i bemerkelsesverdige tilfeller av ‘konvergent evolusjon’, hvor f.eks. mammuter og løvgresshopper ‘har utviklet seg til å høre på en bemerkelsesverdig analog måte:’ Misvisende bevis for evolusjon.


I. oktober ble en samleDVD med Flight,  Metamorphosis og Living Waters lansert. Tre fantastiske filmer om intelligent design i naturen dvs naturfilmer med mening!

Her er en smakebiter om dyrs embryo-utvikling: Sommerfuglers utviklingFuglers genialitetFosterets utvikling.


Foredrag om Big Bang v. Steinar Thorvaldsen.


Oversatt til norsk:

Hvorfor diskutere akkurat evolusjon? Svar på noen klassiske innvendinger om Intelligent Design.

Støtter mitokondrie-genomet skapelse eller evolusjon? Teleportering av energi?

Omtale av S.C.Meyers bok: ‘Signature in the cell’ Han drøfter hvordan biologisk informasjon i cellen kan ha oppstått.


En levende organisme består av kompliserte systemer, som interagerer og fungerer i perfekt samspill. Hvorfor skulle ikke produkter av tilfeldige prosesser bli silt vekk av naturlig seleksjon, om de ikke bidro til funksjons-forbedring? Utviklingsteorien, del 6.


Er mennesket enestående?

Er vi mennesker egentlig enestående? Siden Darwins tid har de fleste biologer hevdet at mennesker og dyr er ulike på forskjellige måter, men ikke vesensforskjellige. Darwin skrev: ” I en rekke stadier fra apelignende skapninger til dagens menneske, vil det være umulig å peke på et spesielt punkt hvor begrepet ’menneske’ kan brukes”. Men nyere funn peker mer og mer i retning av at mennesket er enestående, i motsetning til vanlig evolusjonssyn. Les mer her.

Back To Top