Mer enn en ape

Vi er mer enn aper

Det begynner omsider å bli slått hull på myten om at mennesket stammer fra apene.

To bøker som har bidratt til dette, er ‘Science and Human Origins‘ og ‘More Than a Monkey‘ -omtalt under Bøker. Vi gjengir resumé av noen kapitler fra disse bøkene -samt noe historisk stoff. 

Mer enn en ape.