tirsdag, november 29, 2022

Like sikkert som helio-sentrisitet?

Diskusjonen er over: Om Adam og genomet , tidligere BioLogos-stipendiat trekker seg
David Klinghoffer; 3. mai 2018
Oversatt herfra.

Bilde 1. Adam og Eva -illustrasjon. Kreditt: pasja1000, via Pixabay.

Jeg har blitt bevist feil. Noen ganger, etter tilsynelatende endeløse samtaler på nettbrett-tråder, blir noe viktig virkelig lært definitivt av deltakerne. Jeg var svært skeptisk til at dette kunne skje. Men etter en laaaang diskusjon av 1000 innlegg på BioLogos meldingsbrett, skjedde det!

Jeg (Klinhoffer) gratulerer oppriktig alle, og unnskylder å ha tvilt på dere. Utfordringen blir da å hente det fra virvaret av ord og presentere det tydelig.
I sin bok Adam and the Genome, søkte tidligere BioLogos stipendiat, Dennis Venema å overtale sine medkristne i at genetisk vitenskap hadde motbevist den tradisjonelle ideen om en «flaskehals» av to menneskelige forfedre i nær eller svært fjern fortid. Hvorfor den litt ugjennomsiktige Evangelical Christian BioLogos-organisasjonen syntes knyttet til å avslutte sin egen tradisjon på denne måten har for meg, en outsider og student av menneskets natur, vært et fascinerende puslespill. Men nå indikerer Venema at han er ute i sin tidligere rolle hos BioLogos, og han er ikke lenger oppført som ‘Fellow of Biologi’. Så kanskje ting vil endre seg.

Hovedspillerne
De viktigste aktørene i diskusjonen er genetiker Richard Buggs fra Queen Mary University i London, biolog Ann Gauger fra Discovery Institute, beregningsbiolog Stephen Schaffner ved Broad Institute, beregningsbiolog Joshua Swamidass ved Washington University, og selvfølgelig Dr. Venema.

Over alt var dette en svært innholdsrik og pedagogisk debatt. Bunnlinjen: Venema har trukket tilbake påstander. På innlegg # 1063 svarer han på Buggs –her.

–Du ville gjøre leserne dine en tjeneste hvis du skrev en blogg for å fortelle dem nå, så langt som mulig, utelukker det nåværende mangfoldet hos mennesker ikke en flaskehals i menneskeavstanden mellom ca 700 tusen og 7 millioner år siden. Jeg tror du skylder dette til dem, og til alle som har tatt seg tid til å delta i denne diskusjonen.
Det vil si at Venema burde innrømme i et offisielt BioLogos blogginnlegg at i motsetning til det synlige hovedpunktet til hans ‘Adam and the Genome’, utelukker ikke genetisk vitenskap et tradisjonelt første par, som kan identifiseres med Adam og Eva, et sted mellom 700 000 år siden og 7 millioner år siden. Venema bemerker at den «offisielle» BioLogos online-plassen tilsynelatende ikke lenger er hans forum for å gjøre det. Men han innrømmer:
Jeg har allerede avtalt om dette, og det har vært oppe der  i flere uker nå. Du er velkommen til å publisere det som du ønsker. Jeg skriver ikke lenger som en offisiell ekspert for BioLogos, unntatt etter invitasjon fra tid til annen. Dette betyr at jeg bare er en annen kommentator, som deg, for øyeblikket.
Jeg vet ikke hvilken kommentar Venema refererer til, og jeg antar at Buggs ikke heller, ellers ville han ikke ha bedt om det. Jeg skal ikke vade gjennom de tusen og seksti to forutgående kommentarene som kom for å søke etter det. Men poenget er at Venema nå er enig med Buggs.

Ikke bare et spørsmål om ren vitenskapelig interesse
Ann Gauger hadde skrevet i sine egne konklusjoner, rettet til Dr. Venema:
Jeg støtter hva Richard har sagt. Det er klart at når du skrev Adam og Genomet, tok du den publiserte litteraturen etter dens ordlyd, hvorav de fleste sa at vår befolkning på tidspunktet for splittelsen fra sjimpanser hadde en effektiv befolkningsstørrelse på 10.000. Dette virket solid, da en rekke forskjellige analyser ga tilsvarende tall. Men du gjorde et ekstremt krav da du sa at den vissheten vi kunne ha for ikke å ha kommet fra en flaskehals på, to var like sikker som helio-sentrisme.

Hvorfor dette gikk galt, bør være en leksjon for alle forskere: Det er farlig å ekstrapolere eller overfortolke data, for å gå utover det som er eksplisitt testet. Ingen hadde eksplisitt testet en flaskehals på to; Det var mottatt kunnskap om at vi selvfølgelig ikke kunne komme fra to. Evolusjonær teori sa at artene ble dannet ved progressiv differensiering fra en forfedre populasjon. Påstanden ble gjort at dagens genetiske mangfold ikke kunne forklares under standard antagelser om arten startet fra to. Og det er sant for nylige opprinnelser. Standard forutsetninger vil ikke fungere for en ung opprinnelse på to. Derfor var det ikke engang verdt å undersøke, mest antatt. Men den konklusjonen var feil, som vi har sett.
Richard ga et veldig godt sammendrag på [ LINK ] –her.

Fordi kravet om at vi ikke kunne ha kommet fra to, er galt, og fordi den påstanden påvirker troen til mange kristne, med tilhørende doktrinære effekter, ville det være svært nyttig, selv viktig, å få saken rett. Dette handler ikke bare om en vitenskapelig tvist. Alt vi ber om er en offentlig uttalelse, noe slikt: I en langvarig diskusjon med mine kolleger har det blitt tydelig at kravet om at vi måtte stamme fra en populasjon på 10.000, aldri var tilstrekkelig eller fullstendig testet. Videre analyse har vist at det er mulig at vi kunne ha kommet fra en flaskehals på to. [Uthevet i originalen.]

Vi har nå den «offentlige uttalelsen» fra Venema, som dog er mer som en tilståelse, enn den robuste registrering av feil som Buggs eller Gauger søkte. Så får det være slik.
Hva er det «gode sammendraget» fra Buggs? Gauger refererer til et innlegg av Richard Buggs for forumet som er knyttet til tidsskriftet Nature Ecology & Evolution , «Adam og Eve: lessons learned» –her. Dette er interessant. En hoved- genetiker observerer at han overhodet lufter dette spørsmålet «kan høres bisart for noen», men «det er et som ofte blir spurt av de som har bakgrunn i Abrahams trosretninger.» Etter å ha diskutert Adam og genomet , konkluderer Buggs at den saken forblir uløst. Men debatten har endret seg betydelig:
–I mitt sinn har spørsmålet nå blitt flyttet fra «Er en» flaskehals ‘Adam og Eva’ inkonsistent med menneskelige genetiske mangfolds-data?» Til: «På hvilket tidspunkt kan en flaskehals «Adam og Eva» være i samsvar med menneskelig genetiske mangfoldsdata?»
Etter å ha nektet Venema’s påstand om at et første par er ekskludert, blir problemet «i hvilket tidsrom» er de ikke utelukket. Med andre ord, som jeg forstår fra det sparsomme språket, når kan de ha levd? For en vitenskapelig debatt med dype teologiske implikasjoner, er det et stort evolusjonært sprang.

Se før du hopper
For å være sikker, har Venema ikke helt forlatt sin posisjon. Han klamrer seg fortsatt til hva Buggs, ved å sitere Dawkins, kaller et «argument fra personlig utroskap.» –her
Venema: Med mindre jeg har gått glipp av det – og jeg har kanskje det – har jeg ikke sett deg foreslå noen mekanisme for brått fall til 2 etterfulgt av eksponentiell populasjonsvekst. Jeg ser ikke dette som plausibelt.
Buggs: Dette er et «argument fra personlig utroskap» (å låne et uttrykk fra Richard Dawkins). Jeg er interessert i at dette nå ser ut til å være ditt sterkeste argument mot en flaskehals. Jeg mistenker at mange mennesker vil finne dette argumentet mindre overbevisende enn det «sikre» tilfellet fra populasjonsgenetikk som du ser ut til å gjøre i Adam og Genomet .
Så vidt jeg ser, er det en klar, evolusjonær vei for en linje som går gjennom en flaskehals, og du er bare i tvil om de selektive kreftene som kan drive den. Et argument fra personlig oppfatning, gjelder ikke som veldig sterkt.

Mødre overlater ikke enkelt sine babyer, og Venema gir heller ikke opp sin bok. Det er bare naturlig for en forfatter. Men han prøver å spinne ting til sitt eget forsvar:
I AatG forsvarer jeg to påstander – (1) at etter hvert som vår art, Homo sapiens (anatomisk moderne mennesker ) blir til, er det som en befolkning. Dette er det «heliosentriske» sitatet.
Jeg sier også at (2) dykket til ~ 10.000 ser ut til å være den laveste vår linje som er opplevd i løpet av de siste 18 millioner år, basert på metodene som er anvendt til dato.
Begge disse uttalelsene forblir nøyaktige.

Buggs vil ikke ha noe av dette: Jeg beklager, men jeg tror ikke dette er et komplett sammendrag av dine krav i Adam og Genomet. Du gjorde meget spesifikke krav om hva litteraturen sa, og disse har ikke holdt mål ved granskning.
I tillegg tror jeg at de fleste lesere av Adam og genomet s45-65 ville konkludere med at hovedkravet var at en flaskehals på to i menneskelig slekt er nesten umulig på grunnlag av analyser av dagens menneskelige genetiske mangfold.
Men vi har diskutert disse problemene før, og hvem som helst kan lese boken og gjøre opp sin eget mening, så jeg vil ikke bestride poenget.

Venema: Det vi har etablert er at en svært plutselig flaskehals til 2 etterfulgt av eksponentiell populasjonsvekst kan unnslippe deteksjon ved hjelp av nåværende metoder hvis det skjedde før 700 000 år siden. Det er interessant, men det endrer ikke poengene jeg gjorde i boken.

Det er en Monty Python-skisse for nesten alle anledninger, er det ikke? Venema, under press, ser ut til å ha endret sitt krav.
Buggs: Som jeg sier tror jeg at de fleste lesere av Adam og genomet s45-65 ville konkludere med at hovedpunktet ditt var at en flaskehals på to i menneske-slekten fra de siste 18 millioner årene er nesten umulig på grunnlag av analyser av nåværende menneskelig genetisk mangfold. Ditt nye syn er et betydelig avvik fra dette punktet.
Og slik gikk det videre..

Endelige uttalelser

Til referanse kan du få de siste utsagnene fra deltakerne som følger: Venema, her og herSwamidassSchaffnerGauger; og Buggs, herher og her. Jeg tror på dette tidspunktet det er rimelig endelig å sette Venema og hans bok til side.

Det som virkelig trengs er en uttalelse ikke fra ham, men fra BioLogos, en innflytelsesrik gruppe som i et partnerskap med John Templeton Foundation, har vært dedikert til å overtale kristne bort fra langvarig troskap til fordel for darwinistisk evolusjonær-lignende. Problemet er ikke bare av vitenskapelig interesse. Som Ann Gauger påpeker, «påvirker det troen til mange kristne», og hun har notert hvordan studenter i Dr. Venema sine egne klasser har opplevd det faktum –her. Om Adam og Eva: har BioLogos endret sin påstand? Det ville være greit å finne ut.

 

Oversettelse og bilder ved Asbjørn E. Lund

Back To Top