Kristne og evolusjonsteori

Hvilket bakteppe en leser 1.Mos.1-2 med har mye å si for tolkningen.

Det samme er tilfelle for fortolkning av vitenskapelige bevis.

Er den allmenne og spesielle åpenbaring samstemte?

        Bør kristne omfavne evolusjonsteorien?