knutsenBørre Knudsen og Skapelsesberetningen

Børre Knudsen er en meget kjent prest og folketaler bosatt i Nord-Norge. Nå i 2014 er han igjen aktuell i forbindelse med kinofilmen En prest og en plage. I dette foredraget hevder Børre Knudsen at mange av de store og avgjørende spørsmål som er oppe til debatt i samfunnet, ikke kan få et fullt ut gyldig og bærekraftig svar uten at en bygger på det fundamentet som er gitt oss i 1. Mosebok. Det kan på nytt hjelpe til med å tyde tilværelsen for oss. Børre Knudsen har jobbet mye med disse grunnleggende tekstene, og vi gjengir her hans foredrag om Bibelens skapelsesberetning. Forståelsen av disse tekstene har vært mye diskutert, og vi tror dette foredraget kan by på spennende lesning. Se Skapelsesberetningen.

_______________________________________________________

 

lyspaerer

 

"Junk" DNA 

Forskere på liv fortsetter å finne nye funksjoner for såkalt "junk" DNA. Nylig har en forsker fra US Centers for Disease Control and Prevention påpekt to oversette funksjoner av "junk" DNA: (1) fungerer som et skall som bestemmer volumet av cellens kjerne, og (2) opptrer som en buffer mot mutasjoner. Slike resultater synes å undergrave argumentet om at "junk" DNA må være rester av evolusjonære prosesser, og må heller skyldes Intelligent Design. Les mer her og her.

_______________________________________________________

 

 

magnetosphereSola og jordas magnetfelt
 
Sola vår er bemerkelsesverdig stabil, men som med alle andre stjerner, varierer dets magnetfelt. Denne variasjonen fører til hendelser der Solas magnetfelt kobles til jordas og forårsaker en strøm av ladde partikler. Nyere observasjoner viser at jordas magnetfelt huser et reservoar av ladde partikler som demper de ødeleggende effektene av slike hendelser. Implikasjonene av denne forskningen støtter idéen om at jorda er spesielt designet. Les mer her.
 

_______________________________________________________

 

129

 

Ny utgave av Origo (nr 129, desember 2013)

Av innholdet:

"Skapelsestro og vitenskap""Teistisk evolusjon";
"ID=kreasjonisme?""Naturlig utvalg";
"Grunntypemodellens betydning"

 

_______________________________________________________

 

damaris2Ressurser til TV-serie

På Damaris sine sider vil du finne ulike ressurser for samtale, debatt og undervisning i forbindelse med TV-serien "Gud og vitskapen" som gikk på NRK2. Les mer her

_______________________________________________________

iq

 

Menneskeheten mister sin IQ?

En biologiprofessor på Stanford University skriver i en vitenskapelig artikkel at neo-darwinistisk evolusjon fører til at menneskeheten stadig får mindre mental kapasitet, og at dette iallfall har skjedd over de siste 3000 åreneDenne konklusjonen kan tyde på at termodynamikkens andre lov også gjelder for biologiske systemer. Les mer her

_______________________________________________________

john

 

John Lennox-artikler

I forbindelse med tv-serien nedenfor, hvor prof John Lennox er deltaker, legger vi ut et par artikler som tidligere er trykket i Origo. Se her LennoxOrigoMars2012LennoxOrigoDes2011

_______________________________________________________

NRK

 

Se serien "Gud og vitenskapen" på NRK2

Kjente ateistar og teologar legg fram argument for og mot Guds eksistens. Gudstru skapar splid, harme og blodbad i verda, særleg mellom ulike religiøse grupper. Men om Gud ikkje finst, blir det å krangle om kven sin gud som er den sanne guden, ein tragisk ironi. At universet er uendeleg, er ei utfordring for tanken. Kan det ha oppstått frå ingenting? Serien sendes 12.,13., og 20. januar, og kan også ses på nettet. Se mer her: "Gud og vitskapen". Les også mer på Damaris sine sider her

_______________________________________________________

Richard_Owen2
Richard Owen og hans argumenter for design

Richard Owen (1804-1892) var en engelsk biolog og paleontolog, og arbeidet svært mye med komparativ anatomi. Owen gjorde seg mest bemerket for arbeidet med utdødde dyr. Blant annet var det han som lanserte begrepet «dinosaurus» i 1848. Da Charles Darwin kom tilbake fra reisen sin med Beagle, var det Owen som fikk i oppgave å katalogisere fossilene han hadde funnet i Sør-Amerika. Owen delta aldri Darwins syn på at alle dyr har felles opphav. Les mer om Richard Owen.

_______________________________________________________

maane
Om design av månen

Vår måne er enestående. Et eksempel er at forholdet mellom månens masse i forhold til verts-planetens masse er omtrent femti ganger større enn noen andre kjente forhold mellom måne og verts-planet. En annen sak er at månen går i bane rundt jorda nærmere enn noen annen større kjent måne går i bane rundt sin verts-planet. Listen over finjusterte "tilfeldigheter" som kreves for dannelsen av vår enestående måne ser ut til å være økende. Les mer her

WordPress theme: Kippis 1.15