Siste nytt

Her er  linken til  offisiell trailer for

Illustra Medias nyeste filmkolleksjon:

Fare for utvanning av krav om falsifiserbarhet i vitenskap?


Start-guide til origonorge.no

Du er selvsagt fri til å lese etter innfallsmetoden, men her er forsøk på tips om du lurer hvor du skal begynne:

Om du ønsker å starte lesing om Intelligent Design (ID) på norsk, kan kanskje omtale av Tveters bøker være aktuelt?

Om du ser etter en grunnleggende innføring, kan Politisk ukorrekt guide være en mulighet

Om du er voksen, men lurer på det du tidligere er undervist i biologi -kan Evolutionens Ikoner være et greit sted å begynne

Om du er teologisk interessert, kan boka God and Evolution ha noe å tilføre

Er du mer interessert i fysikk, kan Universet være av interesse

Er du mer historisk/filosofisk interessert, kan kanskje dette være av interesse?

Om du er innforstått med det grunnleggende i biologi, men ikke skjønner poenget med ID -kan Signature in the Cell gi noen hint

-Evt. har ikke-reduserbar kompleksitet vært omdiskutert, men interessen er urettmessig dabbet av igjen.

Om du mener at det er godtgjort at mennesket stammer fra aper, kan du lese dette.

Om du synes statistikk er interessant, kan en tallmessig innfallsvinkel være interesse?

Om du ønsker forklaring på endringer, utover hva evolusjonsteorien kan begrunne -kan raske genetiske endringer ut fra epigenetikk være aktuelt

Om du fortsatt er i tvil om hva du skal satse på, kan kanskje en sammenligning av Intelligent Design og Evolusjonsteorien gi svar?

Leste du den siste norske boka ‘Evolusjon’, men syntes den var ensidig, kan du finne motargumenter her

Så du NRK-serien: Fra fisk til menneske, kan det være greit med litt motvekt her.

Om du mener medias bilde av f.eks. Stephen Hawking eller Richard Dawkins er fyldestgjørende, kan det suppleres her.

Det er viktig å gjøre seg opp begrunnede meninger, ikke bare flyte med strømmen


 Minner om Besøk av Thomas Woodward (forfatter av: ‘Darwin strikes back‘-norsk kommentarThe Mysterious Epigenome; om kontekstavhengig meta-informasjon, der mye ennå er ukjent m.m.) sitt besøk i Norge 18.-22.mai 2016, omtalt i sist nr. av Origo:Kombinert med Årsmøte i Origo 2016: Lørdag 21.mai på Kragerø Resort hotell. (Sett av datoen)

Om noen vil støtte oss innfor besøket av Thomas Woodward i mai 2016, så  er dere velkommen til det på Origos konto: 1503 02 18210


Omtale av S.C.Meyers bok: ‘Signature in the cell’ Han drøfter hvordan biologisk informasjon i cellen kan ha oppstått.


En levende organisme består av kompliserte systemer, som interagerer og fungerer i perfekt samspill. Hvorfor skulle ikke produkter av tilfeldige prosesser bli silt vekk av naturlig seleksjon, om de ikke bidro til funksjons-forbedring? Utviklingsteorien, del 6.

Se også: Rudimentære organer, søppel-DNA og pseudogener.

Om du ønsker vite hvor mye informasjon som er dannet via tilfeldige mutasjoner, kan du lese dette om bl.a. fossilbevis og evolusjon: -En teori om felles avstamning må gjøre rede for oppbygning av ny informasjon.. -En kjede av tilpassede mutasjoner, støtter ikke felles avstamning: Fossilmaterialet og evolusjon

Misvisende argument for evolusjon. Fra innholdet: Her kan en komme bort i bemerkelsesverdige tilfeller av ‘konvergent evolusjon’, hvor f.eks. mammuter og løvgresshopper ‘har utviklet seg til å høre på en bemerkelsesverdig analog måte:’

Misvisende bevis for evolusjon.


 I. oktober ble en samleDVD med Flight,  Metamorphosis og Living Waters lansert. Tre fantastiske filmer om intelligent design i naturen dvs naturfilmer med mening!

 Her er en smakebiter om dyrs embryo-utvikling: Sommerfuglers utvikling; Fuglers genialitetFosterets utvikling.


Flere har lurt på om Livets mysterium kommer i reprise på Visjon Norge eller for salg på DVD. Salg av DVDer strander på rettigheter til klippene vi har fått tillatelse til å bruke i serien, men Visjon Norge sender reprise på Livets mysterium fra 29. oktober. Sendetider synes å være torsdag 18.30, repriser fredag 12.30 og onsdag 06.00. 

Sjekk evt. sendetid her: http://www.visjonnorge.com/tv/programoversikt


 Foredrag om Big Bang v. Steinar Thorvaldsen.


Nylig oversatt til norsk:

Hvorfor diskutere akkurat evolusjon? Svar på noen klassiske innvendinger om Intelligent Design.

Teleportering av energi? Støtter mitokondrie-genomet skapelse eller evolusjon?


Er mennesket enestående?

fingeravtrykkEr vi mennesker egentlig enestående? Siden Darwins tid har de fleste biologer hevdet at mennesker og dyr er ulike på forskjellige måter, men ikke vesensforskjellige. Darwin skrev: ” I ​​en rekke stadier fra apelignende skapninger til dagens menneske, vil det være umulig å peke på et spesielt punkt hvor begrepet ’menneske’ kan brukes”. Men nyere funn peker mer og mer i retning av at mennesket er enestående, i motsetning til vanlig evolusjonssyn. Les mer her.