Siste nytt

Om selvkontroll i naturvitenskap –her.

Erobret fisk land som vrakgods? –her.

Vitenskapsmann om ytringsfrihet –her.


Opprinnelse til menneskelig genom –her.

Video: The information-enigma –her.

Liste over ID-videoer –her.

Lenker: intelligentdesign.org ;  discovery.org


Fantastiske fugler –her.

Kreft-teori om Kambrium –her.

Følger av universets begynnelse –her.

Om abstrakter i sinnet –her.

Meyer om ‘gud-i-hullene’ –her.


Hvor mutasjoner feiler –her.

Frankenstein advarselen –her.

Homo sapiens? –her.

Vitenskap som dogme –her.

Mye skjult i hundespytt og råttent tre –her.


Diskusjon om menneskets opprinnelse –her.

Descartes sin blunder –her.

Ateist  gir begrunnelse for Gud –her.

To evolusjonister ramponerer teorien –her.


Finnes det humor i ID-bevegelsen? –her.

Homologi-argument –redusert.

Var C.S. Lewis evolusjonist?

Del IDel II.

Tankekors –her.


Hjerne ulik bevissthet  –her.

Hvaler i ‘Adam and the Genome’ –her.

Kan moral ha amoralsk opprinnelse? –her


Ingredienser ulikt liv –her.

Om ‘protein design’ –her.

Design tricks fra naturen –her.

Livets hardware argument –her.

‘Materialisme’ umuliggjør materialisme: her.


Om metodologisk naturalisme:

bakgrunn;

 prinsipp.

Få slutt på menneskehandel –her.


James Tour om ‘origin of life’ forskning –her.

Jonas Nøland understreker dette i TU –her.

Newton om design –her.

Ateisme mot vitenskap –her.

Menyvalgene over er nå knyttet opp mot id-siden.no.


Evolution news: Topp-historier i 2017:

nr1nr2;  nr3nr.4;

 nr. 5; nr. 6; nr. 7;

nr.8nr.9; nr.10;

Web-ansvarligs favorittartikkel:

Menneskelig proteom –her.


Design og 3-D struktur:

R. Dawkins argumenterer for id-5min –her.

3D-struktur av DNA i celler –

et logistikk mareritt –her.

Evolution news om: design og teleonomi –her.


Livets opprinnelse- utfordringer fra:

 

informasjon;

 termodynamikk;

syntetisk kjemi;

kunstige syntetiserings-forsøk –her.


Mens du venter: RNA-verden? –her.

Felles avstamning? –her.

Lignende trekk – del I.

Lignende trekk – del II.

Darwins finker -går igjen –her

Vil roboter ta over verden –her?


Nanomaskiner holder deg i funksjon –her.

Bunnen opp – bunnen borte: her.

Punktert ‘anaganese/likevekt’: her.

Eks. på vitenskapens manglende evne til selvkontroll –her.

Kritikere av teistisk evolusjon: her.

Ny bok ‘Theistic Evolution’: her.

Bilde: ‘Tullete meningsløshet’; Kredit Magne Taraldsen


Origo 144: Informasjon umuliggjør darwinisme-her.

ID’s topp 6: 1. Universets opprinnelse –her;

2. Universets fininnstilling –her;

3. Informasjonens opprinnelse –her;

4. Irreduserbare komplekse maskiner-her;

 5. Dyrs opprinnelse –her;

6. Menneskets opprinnelse –her;


‘Evolusjon av homeostase’ –her.

Evolusjonære innrømmelser –her.

Mer om flageller: her.


Celledeling av informasjon? –her.

Smart bruk av vitenskap/økonomi: klima –her.

Rosling om vitenskap –her.

Hvorfor er vann viktig for mennesket –her.

Reformasjonen og vitenskapen –her.


Er ett første menneskelig par mulig? –her.

Kan noe skape seg selv? her.

Erkjennelse grunnleggende for livet –her.


Årsmøte for Origo Norge 2017 ble avholdt lørdag 21.oktober

Steinar Thorvaldsen med seminar om ‘Smarte design i naturen’

-for et fullsatt auditorium på Veritaskonferansen.

 Om årsaks loven –her.

Om moralsyn og ateisme –her.


Erkjennelse -grunnleggende for livet –her.

Innvendinger om ID –her.

Avventende til Brownsk tvisyn –her.


Epigenetisk styring samsvarer best med ID –her.

Plante motbeviser darwinismen –her.

Om informasjon og intensjonalitet –her.

Konform vitenskap –her.


Siden Origo også er opptatt av etikk –her.

Tilstrekkelig genvariasjon i ett menneskepar? –her.

Engelsk: Smakebiter: bottom-up; livets start.

Evolution news –her. Irreduserbar kompleksitet -Behe, her.

Menneskelig hjerte/kar-system –her.

Om vitenskapelig status: her.


4-D nukleosom –her.

Om multivers og bevisførsel –her.

Behe –Design Revolution

Felles avstamning eller felles design;

Koevolusjon -tilfeldig? –her.


Biosfæren: Intensjonalitet eller forskning –her.

Evolusjons-ikoner i biologibøker –her.

Lav-tillits bevis: Fossil-registeret: her og Homologi –her.

Logistikk mareritt ved kromosom-kontroller –her.

Nye fossilfunn gir omskriving –her.

‘Konvergent evolusjon’ -navn til vår uvitenhet –her.


Intervju med dr. Spetner –her.

Informasjon nødvendig basis? –her.

DNA og In-Form-asjon –her.

Forunderlige maskiner og ingeniørkunst –her.

Tap av informasjon-ikke bevis for evolusjon –her.


Molekylær darwinisme og opprinnelsen –her.

Misbruk av fossiler –her.

Svar på angrep om ‘god-of-gaps’-her.

Perfekt solformørkelse i USA (21.8) –her.


ID som testbar vitenskap –her.

Med naturalisme som premiss og fasit –her;

3 case-studier –her.

Bedre mening -uten enn med ET –her?


Mange hindringer å overvinne for evolusjonsmekanismer –her.

‘Hvordan bygge en celle’ –her. Flere videoer tilgjengelig her.

Epigenetisk arv –her.

Optimaliserte ribosomer –her.


Se i mellomtiden: Hvorfor Aristoteles og Aquinas? –her.

Om menneskelig matematisk evne –her.

Menneskelig proteom -meget komplekst, her.

Om antibiotikaresistente bakterier –her.

Vitenskapen finner stadig nye egenskaper ved edderkopp-silke –her.


Grenseområder i biologi demonstrerer Axes ‘funksjonelle sammenheng’ –her.

Program i befruktet egg styrer embryo-utvikling: her.

Fortsatt manglende link menneske-ape –her.

Strengteori og bevismangel –her.


Dawkins dilemma –her.

20 år siden ATP-motoren først ble undersøkt –her.

ATP-animasjoner –her.

Fysikk til mekanisk arbeid –her.


Fagfelle-vurderte vitenskapelige artikler, positive til Intelligent Design –her.

Viedeoer med ID-foredrag (Rolf Kenneth Myhre) –her. Flere videoer her.

Samtale om ‘liv og bokstavsuppe’ –her.


Mennesker og ‘Betydning’ –her.

ATP-motoren med livets energi –her.

Nevrokirurgi og sinn –her.

Fingertupp –design.

Kosmologi og naturalisme –her. Bildet hentet herfra.

Naturalismen sliter med fininnstilling –her.


Hund, -en utviklet ulv? her.

Les i mellomtiden fra boken: ‘Darwinismen i krise’  (2006/oppdatert 2009) av Rolf Kenneth Myhre –her.

Behes utfordring 20 år senere –her.

 


Konvergens vs. avstamning –her.

Les aktuelt vitenskapsstoff –her.

Kollektiv bevegelse og design-her

Behes utfordring -20 år senere –her.

Gratis kurs: The Design of Life-her

‘Rekk opp handa’ –her.


Å konstruere en celle –her.

Nanoteknologi i celler –her.

Om proteinfunksjonelle former –her.

Om Stephen Hawkings ‘geniskole’ –her.


Lagt inn stoff fra Zombie-Science –her.

Wells om junk-DNA-video (ca 4.min).

Om livets maskiner –her.

Livets opprinnelse og selvorganisering –her.

Fri energi og livets opprinnelse –her.


Termodynamikk og livets opprinnelse –her.

Celle-maskiner for liv –her.

Celler med livline –her.

Om evolusjonær informatikk

(bok) –her. Videoer her.

Mer om simuleringer og evolusjon –her.

Hør R. Marks -medforfatter –her ved anledning (1t:18m).


Om vitenskap og bevis –her.

Livet ulikt naturlige prosesser –her.

Mennesket uten kjente stamfedre.

Eldste menneske framskrevet –her.

Ekkolokalisering –her.


Evolusjonsteorien anvendt på seg selv –her.

Nematoder og epigenetikk –her.

Ikke flyvedyktig skarv –her.

Dyr og språk –her.


Design underverk i en marihøne –her.

Kontroverser innen darwinismen –her.

Video om hvalens evolusjon –her -fra ca 1:20.

‘Eventyret’ om hvalens evolusjon –her.


 Feilaktig evolusjonslogikk –her.

Mer om konvergens-problematikk –her.

Big-Bang, problemet?

Nyheter fra England –her.


Artikler på engelsk:

Det spesielle ved mennesket –her.

-og om medisin

Vurdering av skapelsesberetning –flere dim.

BioLogos støtter undervisnings-sensur her.

Materie og bevissthet


Menneskeverd-rettighet til liv -dødshjelp –artikkel.

Sjimpanser ikke berettiget til menneskelige rettigheter –her.

Ontario Canada. Falsk eutanasi-propaganda –her.

Vitenskap eller ideologi –her.

Verktøy til måling av vitenskapsskepsis –her.

Dawkins etterfølger og Gud –her.


Metaspriggina: Virveldyrfisk funnet i Kambrium –her.

Flere tilganger til kambrisk eksplosivitet –her.

Naturalismens effekt på vitenskap –her.


Intelligent Design (ID) –her; hevdes

å true menneskerettene –her.

Menneskeverd en ‘fiksjon’? –her.

Evolusjonær informatikk –her; Perfekte molekylære maskiner: her.


Se en grunn til at vi holder oss i live –her.

Tilfeldighetenes grense –her.

Kommentar til ‘Kampen om livet’ -Episode 4 –her.

Der maskin-metaforen feiler –her.

Mulighet er ikke bevis –her.


Stephen C. Meyer ved ‘March for Science’ om 

‘Slutninger til beste forklaring’ ut fra

‘multippelt-konkurrerende hypoteser’ –video.

“Marsj for vitenskapelig ideologi -ikke vitenskap” –her.


Innvendinger mot evolusjonsteorien  her.

Ny bok: Zombie-science av J. Wells lansert –her.

Motbeviste ikoner i evolusjonsteorien blir opprettholdt –her.

Bokkommentar her.

Hvem er designeren:her.


Nye oppdagelser harmonerer ikke med evolusjonsteorien –her.

Materie et problem for materialister –her.

Elektrisk DNA, sirkulær RNA –her.

Blekksprut med genetisk redigering –her.

Mer massiv RNA-redigering her. Programmerte prokaryoter –her.


Fotosyntesen -hvordan startet den –her.

Hvis noe er fordelaktig –her.

Gigant virus og Darwins tre –her.

Mer om orfan-gener her.

Kreft fra mutasjoner


RNA-kode overgår DNA –her. Hull i hodet –her.

Komiske konsekvenser av konvergent evolusjon hos dinosaurer.

MicroRNA passer ikke med evolusjonsmodellen –her.

Nyeste unnskyldninger om Kambrium –her.


Begynnelse på slutten for Trapist-1 spekulasjoner –her.

Evolusjonsteori -metafysikk eller vitenskap –her.

‘Regularisme’ i stedet for metodologisk naturalisme/teisme? –her.

Alternativer til metodologisk naturalisme –her.

Fagfelle-vurderte artikler som støtter Intelligent Design (ID) -engelsk.


Realismen i tilfeldig ombyttbare elementer –her.

Ann Gauger om nylon-bakterier -litt her og mer her.

“Darwins Terninger” –her.

Om evolusjonsikoner –her.

En meningsfull verden –her.


Bruk av design-filter i SETI-forskning –her.

DNA -Designede Naturlige Algoritmer –her?

Ikke-reduserbar kompleksitet i kjemiteknikk: Den designede kropp.

Minner for øvrig om Start-guiden, som går ut fra egen interesse.


Test av RNA-verden –her. Teleologi/formål i evolusjon? –her.

1.6 milliarder år gamle rødalger –her.

Hva kan mulig funn av eldste fossiler i verden lære oss?

Nylig spekulativ evolusjonshistorie –her.

Gjenbruk av celle-komponenter m.m –her.

Mammut-devolusjon –her.


Her får du tilleggsstoff til din biologibok. Heftet er på 40 sider og gir en kritisk vitenskapelig tilnærming til evolusjonsteorien som du ikke finner i din lærebok. Her legger vi kortene på bordet fordi enhver sak bør ses fra flere sider. Vårt mål med dette heftet er å formidle materiale for bedre å kunne ta stilling til den diskusjon som foregår i biologifaget.  Av lektor Kristian Bánkuti Østergaard, cand.scient. i biologi. Les vedlegget her.


Hvilke årsaker som ’tillates’, ikke tiden det tar (selv om det er sammenheng), utgjør hovedskillet –her.


Om molekylære maskiner her; gjenbruk av cellens molekylære maskin-komponenter –her. Vitenskapens blinde flekk –her. Kilde til intelligens.


Nyheter knyttet til: VitenskapEvolusjon; CambriumDarwins Doubt; Nye bøker/lydfiler etc. Vitenskap vs. dyr –her.


Om 2 arter har mange like proteinkodende gener, som utgjør 1-2% av cellens DNA, kan det like fullt være store Ulikheter i genfunksjoner.

Av det resterende 98-99% DNA, vet vi nå at mye er ansvarlig for regulering, opprettholdelse og omprogrammering av genetiske sekvenser –Regulering og balanse.


I forbindelse med ‘Darwin-dagen’ – livssyn, salgstricks –her.


Video om Undeniable av D. Axe.


Lær om kroppsbygging for C.elegans ormen -video her, om mus og menn (lydfil –her, med resymé). Om eksperten på kroppsplaner (dGRNs) –her.


Privileged species her. Inkrementelle vs. radikale innovasjoner –lenke.


Intervju med Anne Gauger om celledød (apoptose) her: Hvorfor begår velfungerende celler selvmord, til beste for organismen?


Cellens arbeidshest: Kinesin-video.

Hvorfor fossiler ikke kan vise til darwinistisk evolusjon, her.

DNA som i et bibliotek, her. Effekt av Darwins etsende ide, her.


Komplekse organismer eldre enn enkle?- oversatt her.

Fra genom til kroppsplan-her. Er vi 99% sjimpanser? –lenke.


Har planter hukommelse?-lenke. Hva vi ikke ser omkring oss -elementærpartikler i fysikkens standardmodell –her.

Om tilfeldig dannet tekst-her. Hva feiler –lenke: fakta eller reaksjon på dem? Er det ‘alternative fakta’ –lenke? Hva med dette?


Fra år 2016:


Hvordan virus kan infisere bakterier,(lenke), lydfil (lenke), kortfattet kommentar.

Om du er interessert i et resumé, er forsøk på det her (lenke).


Hvorfor det er liten debatt om neo-darwinismen, Meyer referer til Martin Luther King (lenke).

Meyer og Axe snakker om hovedutfordringer for makro-evolusjon (lydfil).

Meyer: LaMarck tilbake fra graven, her. Om problemer som epigenetikk reiser for tradisjonell darwinisme.


Påvirker Ediacra-funn konklusjoner fra Darwins Doubt: lenke1 og lenke2, -forsøkt oversatt her. Kan leses mens en hører på Information Enigma.

Oksygen skaper ikke DNA (lenke).


Sensuren slår til ved ‘design’ og ‘Creator’

-fra siste nr. av Origo: nr. 140, 2016, s.25.
En artikkel av 4 kinesiske forskere, publisert i PLoS ONE ble tidligere i år trukket tilbake. Begrunnelsen var ikke faglig ,som sådan, kun at den brukte et ‘stygt’ ord, som tenner gnister hos noen forskere: ‘Creator’, her. F.eks. på s.2 i artikkelen: “Hand coordination should indicate the mystery of the Creator’s invention”
Hadde det skjedd i dag, hadde da Darwins ”On the Origin of Species” tilsvarende blitt avvist ved sin bruk av “Creator” på sidene 186, 188, 189, 413 (2X), 435 og 488 (ref: Jostein Andreassen).

Det hører med at bråket ikke har lagt seg, til tross for at artikkelen for lengst er trukket tilbake. Nå er problemstillingen: Hvorfor ble artikkelen trykket i første omgang?
Fos oss som ikke synes det gjør noe om design og Vår Herre nevnes i vitenskapelige sammenheng, kan det være aktuelt å spørre: Kunne det tenkes at artikkelen ble godkjent fordi fornuftige mennesker diskret prøvde å lempe på utbredt bruk av sensur av ID-forskeres arbeid?
Et sitat av kinesisk paleontolog, Jun-Yuan Chen (bildet), fra lignende problematikk tidligere -synes aktuelt: “I Kina kan vi kritisere Darwin, men ikke regjeringen. I USA kan en kritisere regjeringen, men ikke Darwin.”


Følg med på evolutionnews.org –her eller ID-sidene til Discovery.org, her.

Søk det rikholdige materialet under Recources, Search Site, her.


Hør diskusjon mellom Douglas Axe og Keith Fox -last ned lydfil (her)


Start-guide til ID-bøker, -med ‘Undeniable‘ , ‘By Design‘, og ‘Evolusjon eller kristen tro’ her. Forfatterne  av denne boka foreslår nå at evolusjonsteori bør integreres som en del av kristen tro. Hvor etterlater det evt. Intelligent Design -der intelligente årsaker forklarer noen fenomen i naturen, og som inneholder en design tanke? 


Fra en lengre epost til OrigoNorge oversetter vi et utdrag av innholdet, der Tom Woodward beskriver Douglas Axe sin ny bok:

Har dere har tilgang til Douglas Axe nye ‘bombe’ av en bok “Undeniable”? Den er nesten ubeskrivelig i sin betydning. Som en ID historiker, vil jeg si at ‘Titanic treffer det litterære isfjellet’. Nå er Axe kjent som den ledende biokjemiske forsker i ID, og har gjort arbeidet som diskvalifiserer neo-darwinismen som en troverdig måte å skrive DNA-koden i cellene. Så er boka tung å lese?

Vel, ja, det er i “Undeniable” noen merker etter oppsummering fra hans ulike forsøk med enzymer og gener. I disse tekstutdragene, forklarer han på en lekmanns nivå hvordan teamet hans har vært gjennom fiksing og triksing med gener og proteiner, for å se hva som kan eller ikke kan, skje ved mutasjoner. Men den store hovedtyngden av boka er så kraftig og lesbar.. Jeg gjorde nylig ett to-programs intervju med Douglas Axe..Det vil komme på luften i begynnelsen av september, og du kan lytte via vår WTBN podcast system.

Ergo: boka .. er forbløffende, sjokkerende, nesten utrolig overbevisende, men på en ny måte som ingen annen ID-bok noensinne har vært. Det er ‘revolusjonerende’ stoff .. som å utstyre ALLE mennesker til å forstå hvorfor deres design intuisjon er noe solid, pålitelig, og ikke bør bli forlatt.


Livets mysterium på web-TV. (Program i sende-rekkefølge). Velg program ut fra tema (lenke).


 Hvorfor tok det så lang tid før mennesket kunne leve på jorda? Økt press på etiske problemstillinger i forhold til gen-redigering. (Fra: http://www.reasons.org/ )

Videoer;

  Kontakt web-redaktør.


I etterkant av Woodward-besøket:

Power-pointene fra Woodward-foredraget (lenke)

Arvelige endringer kan inntreffe uten endring i gensekvens, bare i hvorvidt genene er aktive.

 Epigenetikk.

Bilde: To genetisk like mus, fra DNA and Beyond av Tom Woodward

Epigenetikk styrer tidlig cellens utvikling, og muliggjør miljø-tilpasninger, mye raskere enn om de skulle styres av tradisjonelle darwinistiske-mekanismer.

Om noen vil støtte Origo Norge i etterkant av Woodward-besøket, så kan det gjøres på Origo Norges konto: 1503 02 18210


Mange kristne i Norge er advart mot ‘Gud i hullene’-argumentasjon. Skulle ønske en i like stor grad advarte mot: ‘Darwinisme i hullene‘.

Om programmerings-mulighet av RNA.


Origo Norge har opprettet en Vipps betalingsmulighet for både “Origo Norge” og “Sigves minnefond”. Last ned Vipps app (ved problemer sjekk vipps.no) og søk opp “Origo Norge” og Vipps pengene 🙂 Knut Sagafos  (400 kr. for medlems-skap og Origo-bladet)


Intervju med ny Vatikan-observatorieleder, Guy Consolmagno i ScienceDa han ble spurt: “Kommer Gud i veien for forskning?” så svarte han: “Gud er grunnen til at vi driver med astronomi.” Se mer her.


Her er  linken til  offisiell trailer for Illustra Medias nyeste filmkolleksjon:

Fare for utvanning av krav om falsifiserbarhet i vitenskap?


Bøker om Intelligent Design knyttet til Discovery Institute er godkjent for oversettelse og gjengivelse, dersom kilden oppgis.


Les om: Rudimentære organer, søppel-DNA og pseudogener.

Om du ønsker vite hvor mye informasjon som er dannet via tilfeldige mutasjoner, kan du lese dette om bl.a. fossilbevis og evolusjon: -En teori om felles avstamning må gjøre rede for oppbygning av ny informasjon.. -En kjede av tilpassede mutasjoner, støtter ikke felles avstamning: Fossilmaterialet og evolusjon

Misvisende argument for evolusjon. Fra innholdet: Her kan en komme bort i bemerkelsesverdige tilfeller av ‘konvergent evolusjon’, hvor f.eks. mammuter og løvgresshopper ‘har utviklet seg til å høre på en bemerkelsesverdig analog måte:’ Misvisende bevis for evolusjon.


I. oktober ble en samleDVD med Flight,  Metamorphosis og Living Waters lansert. Tre fantastiske filmer om intelligent design i naturen dvs naturfilmer med mening!

Her er en smakebiter om dyrs embryo-utvikling: Sommerfuglers utvikling; Fuglers genialitetFosterets utvikling.

 


Foredrag om Big Bang v. Steinar Thorvaldsen.


Oversatt til norsk:

Hvorfor diskutere akkurat evolusjon? Svar på noen klassiske innvendinger om Intelligent Design.

Støtter mitokondrie-genomet skapelse eller evolusjon? Teleportering av energi?

Omtale av S.C.Meyers bok: ‘Signature in the cell’ Han drøfter hvordan biologisk informasjon i cellen kan ha oppstått.


En levende organisme består av kompliserte systemer, som interagerer og fungerer i perfekt samspill. Hvorfor skulle ikke produkter av tilfeldige prosesser bli silt vekk av naturlig seleksjon, om de ikke bidro til funksjons-forbedring? Utviklingsteorien, del 6.


Er mennesket enestående?

fingeravtrykkEr vi mennesker egentlig enestående? Siden Darwins tid har de fleste biologer hevdet at mennesker og dyr er ulike på forskjellige måter, men ikke vesensforskjellige. Darwin skrev: ” I en rekke stadier fra apelignende skapninger til dagens menneske, vil det være umulig å peke på et spesielt punkt hvor begrepet ’menneske’ kan brukes”. Men nyere funn peker mer og mer i retning av at mennesket er enestående, i motsetning til vanlig evolusjonssyn. Les mer her.