Nyheter

Tveter-bok

NY BOK FRA TVETER

Hvor kommer alt fra? Hvorfor er vi her?
Disse spørsmålene dreier seg om vår opprinnelse, vår identitet, livets formål og mening. Ingen mennesker kan unngå slike grunnleggende spørsmål. Alle tror vi på noe. Det har vi behov for. De som ikke har en religiøs tro, tror på sin ateisme, sin agnostisisme, sin naturalisme, sine fritidsinteresser, sin politiske overbevisning. Denne boken handler om opprinnelsen. Hvorfor eksisterer noe fremfor ingenting? Hvordan kan alt vi kjenner til, komme fra et punkt som er mindre enn en atomkjerne? Kan det bero på tilfeldighet, eller er det et resultat av en styrt og kontrollert hendelse? Les mer og bestill boken her.

francis

 
 

Pave Frans og evolusjonen

"Når vi leser om skapelsen i 1. Mosebok, risikerer vi å forestille oss at Gud var en magiker, som, med en tryllestav var i stand til å gjøre alt. Men det er ikke slik," sier pave Frans. "Han skapte mennesket , og lot dem utvikle seg i henhold til de interne lover som han ga til hver enkelt slik at de skulle nå sin oppfyllelse." Les mer her

 


Er vi mennesker spesielle?

kopernikus

 

 

Hvis det ikke eksisterer noe utenom universet, så er vi mennesker bare er en høyst ordnet og tilfeldig samling av atomer, og som vil forsvinne igjen like raskt som vi oppstod. Hvis det finnes en designer av universet, så vil det ikke være slik. Les mer her

 

 

 

 


 

Om design av universet

origin

 

Se videoen med professor Strauss som peker på argumenter for at universet er designet. Han snakker om Big Bang og fysiske parametre som gjør at universet eksisterer.

 


 

ATPase

Følg skapelses-debatt på Dagen.no

Innlegg av Steinar Thorvaldsen

Innlegg av Kjell Tveter

 


 

top10b

 

Topp 10 medie-oppslag om ID og evolusjon i 2013

 

 

 


 

Oppstod livet hurtig?

livet

Bevis for at livet på jorden oppstod momentant i geologisk tidsperspektiv er problematisk for naturalistiske forklaringer på opprinnelsen til livet. Forsøk på forskningsmessig å utvide tidsvinduet for livets fremvekst har bare resultert i en mye sterkere sak for de som hevder at livet oppstod momentant. Les mer her.


 

En del sentrale artikler om ID – se herPicture2

 

Steinar Thorvaldsen: Molekylære motorer i cellen

Peder Tyvand: Instinkter, intelligens og algoritme

Willy Fjeldskaar: Er jordas sedimenter gamle?

 

 


 

 

130_origoNy utgave av Origo (nr 130, april 2014)

Av innholdet:

Debatten mellom Huxley og Wilberforce 1860

Hans Nielsen Hauge og 1814

Det var mange små og store begivenheter som la grunnlaget for norsk frihet i 1814. En av disse var bondesønnen og predikanten Hans Nielsen Hauge og hans landsomfattende virksomhet med innflytelse i både privatliv, kirkeliv, bedriftsliv og samfunnsliv. Da Eidsvollsmennene skrev grunnloven i 1814, satt han fengslet – på tiende året. Hauge betalte prisen, men fikk også se resultatene.Børre Knudsen og Skapelsesberetningen

knutsen

Børre Knudsen er en meget kjent prest og folketaler bosatt i Nord-Norge. Nå i 2014 er han igjen aktuell i forbindelse med kinofilmen En prest og en plage. I dette foredraget hevder Børre Knudsen at mange av de store og avgjørende spørsmål som er oppe til debatt i samfunnet, ikke kan få et fullt ut gyldig og bærekraftig svar uten at en bygger på det fundamentet som er gitt oss i 1. Mosebok. Det kan på nytt hjelpe til med å tyde tilværelsen for oss. Børre Knudsen har jobbet mye med disse grunnleggende tekstene, og vi gjengir her hans foredrag om Bibelens skapelsesberetning. Forståelsen av disse tekstene har vært mye diskutert, og vi tror dette foredraget kan by på spennende lesning. Se Skapelsesberetningen.


 

lyspaerer

 

"Junk" DNA 

Forskere på liv fortsetter å finne nye funksjoner for såkalt "junk" DNA. Nylig har en forsker fra US Centers for Disease Control and Prevention påpekt to oversette funksjoner av "junk" DNA: (1) fungerer som et skall som bestemmer volumet av cellens kjerne, og (2) opptrer som en buffer mot mutasjoner. Slike resultater synes å undergrave argumentet om at "junk" DNA må være rester av evolusjonære prosesser, og må heller skyldes Intelligent Design. Les mer her og her.

 


 

magnetosphereSola og jordas magnetfelt
 
Sola vår er bemerkelsesverdig stabil, men som med alle andre stjerner, varierer dets magnetfelt. Denne variasjonen fører til hendelser der Solas magnetfelt kobles til jordas og forårsaker en strøm av ladde partikler. Nyere observasjoner viser at jordas magnetfelt huser et reservoar av ladde partikler som demper de ødeleggende effektene av slike hendelser. Implikasjonene av denne forskningen støtter idéen om at jorda er spesielt designet. Les mer her.
 

 

 

 

 

 

 

 

129

 

Ny utgave av Origo (nr 129, desember 2013)

Av innholdet:

"Skapelsestro og vitenskap""Teistisk evolusjon";
"ID=kreasjonisme?""Naturlig utvalg";
"Grunntypemodellens betydning"

 

 


damaris2Ressurser til TV-serie

På Damaris sine sider vil du finne ulike ressurser for samtale, debatt og undervisning i forbindelse med TV-serien "Gud og vitskapen" som gikk på NRK2. Les mer her

 

 


iq

 

Menneskeheten mister sin IQ?

En biologiprofessor på Stanford University skriver i en vitenskapelig artikkel at neo-darwinistisk evolusjon fører til at menneskeheten stadig får mindre mental kapasitet, og at dette iallfall har skjedd over de siste 3000 åreneDenne konklusjonen kan tyde på at termodynamikkens andre lov også gjelder for biologiske systemer. Les mer her. 

 


john

 

John Lennox-artikler

I forbindelse med tv-serien nedenfor, hvor prof John Lennox er deltaker, legger vi ut et par artikler som tidligere er trykket i Origo. Se her LennoxOrigoMars2012LennoxOrigoDes2011

 


NRK

 

Se serien "Gud og vitenskapen" på NRK2

Kjente ateistar og teologar legg fram argument for og mot Guds eksistens. Gudstru skapar splid, harme og blodbad i verda, særleg mellom ulike religiøse grupper. Men om Gud ikkje finst, blir det å krangle om kven sin gud som er den sanne guden, ein tragisk ironi. At universet er uendeleg, er ei utfordring for tanken. Kan det ha oppstått frå ingenting? Serien sendes 12.,13., og 20. januar, og kan også ses på nettet. Se mer her: "Gud og vitskapen". Les også mer på Damaris sine sider her. 

 


Richard_Owen2
Richard Owen og hans argumenter for design

Richard Owen (1804-1892) var en engelsk biolog og paleontolog, og arbeidet svært mye med komparativ anatomi. Owen gjorde seg mest bemerket for arbeidet med utdødde dyr. Blant annet var det han som lanserte begrepet «dinosaurus» i 1848. Da Charles Darwin kom tilbake fra reisen sin med Beagle, var det Owen som fikk i oppgave å katalogisere fossilene han hadde funnet i Sør-Amerika. Owen delta aldri Darwins syn på at alle dyr har felles opphav. Les mer om Richard Owen.

 


maane
Om design av månen

Vår måne er enestående. Et eksempel er at forholdet mellom månens masse i forhold til verts-planetens masse er omtrent femti ganger større enn noen andre kjente forhold mellom måne og verts-planet. En annen sak er at månen går i bane rundt jorda nærmere enn noen annen større kjent måne går i bane rundt sin verts-planet. Listen over finjusterte "tilfeldigheter" som kreves for dannelsen av vår enestående måne ser ut til å være økende. Les mer her. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WordPress theme: Kippis 1.15